PAM SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 666 85522 76619 5903 9008 404
Bežná likvidita III. stupeň 5,982,202,483,590,9480
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,43-0,6907-0,4813-1,0310,43
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,61490,83050,71122,680,6706
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -139,150,83170,67670,3854-15,74
Celkové tržby 4 3675 00026 6985 2890,0000
Celkový dlh 671 68210 3377 9061 0858 974
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 907-8 585-5 623-2 908-5 945
Čistá marža, Zisková marža, ROS -3,950,14900,33220,79110,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 9078 5855 6232 9085 945
Čistý cash flow 6 9078 5855 6232 9085 945
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 2561 70510 0565 144-1 591
Čistý zisk -17 256745,008 8694 184-1 591
Čistý zisk v minulom roku 745,008 8694 184-799,00-2 908
Cudzie zdroje 4 827-12 429-11 684-2 815570,00
Daň z príjmov 0,0000960,001 187960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 187960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,001 187960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5 03921,241,0541,76306,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,180,00000,000041,760,0000
Doba obratu aktív 55 7371 662268,101 69710 469
Doba obratu pohľadávok 5 03921,241,0541,76306,45
Doba obratu zásob 0,00000,0000318,587 6069 392
Doba splácania záväzkov 295,150,0000181,339 2106 471
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 938,79754,60108,20472,0211 043
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 259,360,0000150,090,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 70510 0565 144161,00-2 908
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 2561 70510 0565 144-1 591
EBITDA -14 6111 70510 1285 216-1 519
EBITDA marža -3,350,34100,37940,98620,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -14 6111 70510 1285 216-1 519
Efektívna daňová sadzba 0,00000,56310,11800,18660,0000
Finančná páka -138,151,831,681,39-14,74
Finančné účty 6 9078 5855 6232 9085 945
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0072-0,5459-0,5964-0,72180,0678
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,00720,54590,59640,7218-0,0678
Hrubá marža -3,230,34100,38180,15050,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -14 6121 70510 0565 144-1 592
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,01680,45410,40360,27821,05
Krátkodobé pohľadávky 60 294291,0077,0096,00246,00
Krátkodobé záväzky 11 23210 3377 9061 0858 865
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 8708 0156 5440,00000,0000
Náklady na predaný tovar 18 4783 29516 47643,00500,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 8900,000015 91443,0086,00
Neobežný majetok 599 6540,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 67 20122 76619 5903 9008 404
Obrat aktív 0,00650,21961,360,21510,0349
Obrat obežného majetku 0,06500,21961,360,21510,0349
Obrat zásob 0,00000,00001,150,04800,0389
Odpisy 2 6440,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 6440,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1,00000,000072,0072,0073,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -14 612745,008 8694 184-1 591
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,570,05990,75911,492,79
Podiel EBIT k aktívam -0,02590,07490,51331,32-0,1893
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,02590,07490,51331,32-0,1893
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,02630,13720,86071,833,45
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01040,37710,28700,74560,7074
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,581,720,21060,54980,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,020,00000,640618,51-0,4140
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -5,340,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,581,720,21083,4720,29
Pohľadávky z obchodného styku 720,000,00000,000096,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,980,85870,72102,770,6984
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,6989-1,45-2,08-0,96800,0959
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,010,45410,40360,27821,07
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -139,150,83170,67670,3854-15,74
Pridaná hodnota -14 1111 70510 194796,00-207,00
Primárna platobná neschopnosť 13,710,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,02590,03270,45271,07-0,1893
Rentabilita vlastného imania, ROE 3,570,05990,75911,492,79
Rýchla likvidita I. stupeň 0,61490,83050,71122,680,6706
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -45,976,060,78060,2080-5,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -45,976,060,78060,2080-5,91
Služby 4 4493 295179,000,0000414,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 666 85522 76619 5903 9008 404
Spotreba materiálu… 139,000,0000383,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 3675 00026 670839,00293,00
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000025 00065,00115,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 3675 0001 670774,00178,00
Účtovný cash flow 6 9078 5855 6232 9085 945
Vlastné imanie -4 82712 42911 6842 815-570,00
Všetky záväzky 671 68210 3377 9061 0858 974
Výsledok hospodárenia -17 2551 70510 1285 216-1 519
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 2551 70510 1285 216-1 519
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 256745,008 8694 184-1 591
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 745,008 8694 184-799,00-2 908
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -17 2561 70510 0565 144-1 591
Zásoby 0,000013 89013 890896,002 213
Záväzky 671 68210 3377 9061 0858 974
Záväzky z obchodného styku 9 8708 0156 5440,00000,0000
Zisk pred zdanením -17 2561 70510 0565 144-1 591
Zmena EBIT -10,120,16961,9531,950,5471