Dušan Faltínek, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 118 91692 30565 17357 67225 480
Bankové úvery 24 4443,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,952,501,520,62190,3666
Bežné bankové úvery 24 4443,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000033,0033,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,42450,7596-0,16190,6495-0,0294
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7554-0,98670,05130,3010-0,0208
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,120,92723,80-2,34-1,52
Celkové tržby 498 082440 549578 527566 632649 568
Celkový dlh 62 88744 40951 596100 65174 619
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 368,00-290,00-36 677-34 479-6 563
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 076293,0036 67734 4796 563
Čistý cash flow 23 783-36 3842 19827 916-1 445
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 3269 8089 5739 040588,00
Čistý zisk 8 1337 4186 2746 160-2 292
Čistý zisk v minulom roku 7 4186 2746 160-2 292-64 882
Cudzie zdroje -56 029-47 896-13 57742 97949 139
Daň z príjmov 2 6512 3903 2992 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 2 3903 2992 8802 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 6512 3903 2992 8802 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,1144,5710,141,981,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,7943,909,331,831,98
Doba obratu aktív 87,1686,7241,1837,2015,42
Doba obratu pohľadávok 16,1144,5710,141,981,98
Doba obratu zásob 63,5660,3111,4119,0911,30
Doba splácania záväzkov 31,7349,9239,4087,9750,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,0834,6427,0959,8242,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 16,1840,3229,8350,7723,69
EBIT v minulom roku 9 8089 5739 040588,00-62 002
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 3269 8089 5739 040588,00
EBITDA 14 71211 44611 59112 3124 034
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 71211 44611 59112 3124 034
Efektívna daňová sadzba 0,24580,24370,34460,31864,90
Finančná páka 2,121,934,80-1,34-0,5185
Finančné účty 24 076293,0036 67734 4796 563
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4712-0,5189-0,20830,74521,93
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47120,51890,2083-0,7452-1,93
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 3269 8089 5739 040588,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26480,39950,65781,612,73
Krátkodobé pohľadávky 21 97847 43516 0423 0723 269
Krátkodobé záväzky 31 48336 87442 87392 73169 512
Krytie dlhovej služby 9,540,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 5420,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 416 925342 428474 385463 778570 198
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 362 122269 599397 200384 763505 611
Neobežný majetok 9 8000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 109 11692 27265 14057 67225 480
Obrat aktív 4,194,218,869,8123,67
Obrat neobežného majetku 50,810,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,564,218,879,8123,67
Obrat zásob 5,746,0531,9819,1232,31
Osobné náklady 64 58682 37087 31888 00174 216
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3861 6382 0183 2723 446
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 04929 78232 4591 0783 218
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 1337 4186 2746 160-2 292
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,20250,00320,56280,59780,2576
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79681,790,84600,86222,25
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,250,55921,181,160,4445
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,250,55921,181,160,4445
Pohľadávky z obchodného styku 21 54746 72714 7582 8413 269
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82351,301,230,40490,1414
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,361,32-6,181,54-34,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 15,420,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52880,48110,79171,752,93
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,120,92723,80-2,34-1,52
Pridaná hodnota 81 05546 064103 216102 06632 988
Primárna platobná neschopnosť 0,74480,63742,2018,8410,04
Rýchla likvidita I. stupeň 0,43050,00790,85550,37180,0944
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,273,884,458,1818,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,273,884,458,1818,50
Služby 40 43340 67844 97556 18450 907
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 118 91692 30565 17357 67225 480
Spotreba materiálu… 14 37032 15132 21022 83113 680
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 24 4443,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 497 980388 492577 601565 844603 186
Tržby z predaja tovaru 497 316360 247561 341565 844602 686
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 664,0028 24516 2600,0000500,00
Účtovný cash flow 23 783-36 3842 19827 916-1 445
Úročený dlh 24 4443,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 7,990,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 56 02947 89613 577-42 979-49 139
Všetky záväzky 62 88744 40951 596100 65174 619
Výsledok hospodárenia 14 71211 44611 59112 3124 034
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 71211 44611 59112 3124 034
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 1337 4186 2746 160-2 292
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 4186 2746 160-2 292-64 882
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 7849 8089 5739 040588,00
Zásoby 63 06244 54412 42120 12115 648
Záväzky 62 88744 40951 596100 65174 619
Záväzky z obchodného styku 16 04929 78232 45953 52332 818
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000052 44529 600
Zisk pred zdanením 10 7849 8089 5739 040588,00
Zmena EBIT 1,261,021,0615,37-0,0095