DH FLOS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 131 543105 40479 79561 30234 068
Bežná likvidita III. stupeň 35,6421,6422,4212,445,39
Časové rozlíšenie aktív 0,0000880,001 1811 6451 761
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6000-0,0431-0,27600,1743-0,6621
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 25,201,337,04-2,813,38
Celkové tržby 114 151100 555103 19494 0470,0000
Celkový dlh 3 0593 3223 1173 7275 896
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -77 093-37 566-33 168-12 004-18 653
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 09337 56633 16812 00418 653
Čistý cash flow 77 0934 39821 164-10 03618 653
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 32432 74225 17518 8105 303
Čistý zisk 26 40325 40419 10314 2945 303
Čistý zisk v minulom roku 25 40419 10314 29415 3645 488
Cudzie zdroje -128 484-102 082-76 678-57 575-28 172
Daň z príjmov 7 9217 3386 0724 5160,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 3386 0724 5164 9590,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 9217 3386 0724 5160,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 103,32121,32117,61119,7940,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 102,44123,86120,07119,7940,89
Doba obratu aktív 425,46386,42283,98238,02149,44
Doba obratu pohľadávok 103,32121,32117,61119,7940,89
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000042,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,8912,1210,7013,8824,21
EBIT v minulom roku 32 74225 17518 81020 3235 488
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 32432 74225 17518 8105 303
EBITDA 45 70344 47534 02624 53412 374
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 45 70344 47534 02624 53412 374
Finančná páka 1,021,031,041,061,21
Finančné účty 77 09337 56633 16812 00418 653
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9767-0,9685-0,9609-0,9392-0,8269
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97670,96850,96090,93920,8269
Hrubá marža 0,57460,59640,56400,55430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 59945 58033 97424 45310 867
Krátkodobé pohľadávky 31 94333 09333 04630 8529 321
Krátkodobé záväzky 3 0593 3063 0063 5765 518
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 344,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 47 26139 59144 35341 87147 766
Neobežný majetok 22 50733 78212 40016 8014 333
Obežný majetok 109 03670 74266 21442 85627 974
Obrat aktív 0,85790,94461,291,532,44
Obrat neobežného majetku 5,012,958,275,6019,20
Obrat obežného majetku 1,031,411,552,192,97
Odpisy 11 27512 2388 8005 6443 372
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 2756 1194 4002 8223 372
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00006 1194 4002 8220,0000
Osobné náklady 19 44719 62125 88128 1310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 104,0095,0052,0081,001 507
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000101,0038,00197,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 67837 64227 90319 9388 675
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58610,35640,41570,19580,5475
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,29650,32720,44460,53960,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,67540,04370,2051-0,10670,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7420
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,373,062,251,850,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,131,881,681,5410,51
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,68310,04420,2064-0,10680,2242
Pohľadávky z obchodného styku 31 67233 78633 73930 8529 321
Pohotová likvidita II. stupeň 35,6421,6422,4212,445,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,67-23,21-3,625,74-1,51
Pridaná hodnota 65 58959 97058 20652 13335 442
Rýchla likvidita I. stupeň 25,2011,3611,033,363,38
Služby 22 59818 33221 01714 30718 793
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 131 543105 40479 79561 30234 068
Spotreba materiálu… 24 66321 25923 33627 56428 973
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 112 850100 161102 55994 00483 208
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000600,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000211,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 112 85099 561102 55994 00482 997
Účtovný cash flow 77 0934 39821 164-10 03618 653
Vlastné imanie 128 484102 08276 67857 57528 172
Všetky záväzky 3 0593 3223 1173 7275 896
Výsledok hospodárenia 34 42832 83725 22618 8909 002
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 42832 83725 22618 8909 002
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 40325 40419 10314 2945 303
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 25 40419 10314 29415 3645 488
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 32432 74225 17518 8107 496
Záväzky 3 0593 3223 1173 7275 896
Záväzky z obchodného styku 344,00101,0038,00197,000,0000
Zisk pred zdanením 34 32432 74225 17518 8107 496
Zmena EBIT 1,051,301,340,92560,9663