ARBITRATION COURT s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 6 0946 0940,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 094-6 0940,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 0946 0940,00000,00000,0000
Čistý cash flow 6 0946 0940,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 094-6 0940,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00001,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 6 0946 0940,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 0946 0940,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 0946 0940,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 6 0946 0940,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 0946 0940,00000,00000,0000