Towercom, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 178 828 825192 619 401204 143 218222 823 878134 320 236
Aktivácia 262 3660,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 710 8841 427 9610,00000,00005 445 374
Bežná likvidita III. stupeň 1,681,942,492,921,58
Bežné bankové úvery 710 8841 427 9610,00000,00005 445 374
Časové rozlíšenie aktív 160 980209 451187 320611 373520 449
Časové rozlíšenie pasív 527 116442 503210 808156 733148 181
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0007-0,2315-1,41-0,42021,41
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,696,825,786,072,17
Celkové tržby 47 905 57749 791 39655 974 63855 643 9460,0000
Celkový dlh 161 626 419167 592 882173 861 588191 166 91791 839 562
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -60 817659 756-1 914 952-8 832 378-2 425 082
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 771 701768 2051 914 9528 832 3787 870 456
Čistý cash flow 3 496-1 146 747-6 917 426-2 919 5617 870 456
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 213 9756 139 13210 566 15411 306 19714 947 216
Čistý zisk -7 908 727-5 486 806-1 604 876-2 560 89211 193 492
Čistý zisk v minulom roku -5 486 806-1 604 876-2 560 8926 525 1125 071 800
Cudzie zdroje -16 675 290-24 584 016-30 070 822-31 500 228-42 332 493
Daň z príjmov 1 181 3251 115 354608 7861 245 4730,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 115 354608 7861 245 4731 593 7920,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 181 3251 115 354608 7861 245 4730,0000
Dlhodobé pohľadávky 200 8040,00000,00000,00002 669 362
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,2988,4467,8773,6563,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,9886,5866,7953,0962,68
Doba obratu aktív 1 3821 4141 3341 466930,19
Doba obratu pohľadávok 73,8488,4467,8773,6581,63
Doba obratu zásob 14 6543 436242 544561,038 972
Doba splácania záväzkov 352 15374 0134 482 50038 54697,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,7036,3732,1145,7238,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 197 56652 7052 683 29115 6210,0000
EBIT v minulom roku 6 139 13210 566 15411 306 19711 392 6918 961 350
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 213 9756 139 13210 566 15411 306 19714 947 216
EBITDA 35 168 91538 378 57242 826 94743 550 91325 226 755
EBITDA marža 0,73410,77080,76510,78270,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 35 168 91538 378 57242 826 94743 550 91325 226 755
Efektívna daňová sadzba -0,1756-0,2551-0,6112-0,94680,0000
Finančná páka 10,727,846,797,073,17
Finančné účty 771 701768 2051 914 9528 832 3787 870 456
Hrubá marža 0,59070,60730,62070,62100,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 35 185 00338 355 56642 882 08543 520 26425 124 638
Krátkodobé pohľadávky 9 353 88312 045 38510 383 58711 191 3899 118 286
Krátkodobé záväzky 5 007 3204 953 9934 912 3296 947 9735 583 464
Krytie dlhovej služby 3,363,503,643,416,47
Materiál 150 600168 382182 79123 407145 835
Nákladové úroky 9 941 37710 510 58411 562 24412 621 6163 753 724
Nákladové úroky v minulom roku 10 510 58411 562 24412 621 6163 273 7873 889 550
Náklady na predaný tovar 18 930 19219 473 53021 097 68220 908 21820 969 288
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 19024 431400,0065 7918 032
Neobežný majetok 168 133 096179 366 347191 391 557202 087 612113 944 253
Obežný majetok 10 534 74913 043 60312 564 34120 124 89319 855 534
Obrat obežného majetku 4,483,814,442,762,65
Obrat zásob 0,02490,10620,00150,65060,0407
Odpisy 31 910 74432 334 32432 275 98632 160 9688 322 446
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 955 37216 167 16216 209 98416 080 4848 322 446
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 955 37216 167 16216 066 00216 080 4840,0000
Osobné náklady 8 277 0147 239 1687 539 0136 553 5740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 119 694103 68297 983125 804102 196
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 46,0042,0063,0075,0079,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 720 7483 133 1832 881 4252 653 1260,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 002 01726 847 51830 671 11029 600 07619 515 938
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5 4531 23886 863525,201,51
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,424,184,615,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,70420,76410,87270,89253,81
Pohľadávky z obchodného styku 9 184 99811 792 65210 218 8328 067 4859 050 386
Pohotová likvidita II. stupeň 1,651,912,442,901,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4 77021,444,3510,79-5,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0004-0,1091-0,5983-0,23132,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90380,87010,85170,85790,6837
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,696,825,786,072,17
Pridaná hodnota 28 299 79730 239 82634 745 22634 553 50531 736 766
Rýchla likvidita I. stupeň 0,12360,11260,37381,240,7042
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,604,374,064,393,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,604,374,064,393,64
Služby 14 893 09815 738 29717 465 11317 219 96616 952 131
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 178 828 825192 619 401204 143 218222 823 878134 320 236
Spotreba materiálu… 4 294 2703 710 8023 632 1693 622 4614 009 125
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 710 8841 427 9610,00000,00005 445 374
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 297 41549 752 94355 922 79855 510 07852 706 054
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 67 86840 31776 52947 5400,0000
Tržby z predaja tovaru 5 72924 850425,0066 9298 707
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 223 81849 687 77655 845 84455 395 60952 697 347
Účtovný cash flow 3 496-1 146 747-6 917 426-2 919 5617 870 456
Úročený dlh 710 8841 427 9610,00000,00005 445 374
Úrokové krytie 0,32330,58410,91390,89583,98
Vlastné imanie 16 675 29024 584 01630 070 82231 500 22842 332 493
Všetky záväzky 161 626 419167 592 882173 861 588191 166 91791 839 562
Výnosy budúcich období dlhodobé 166 225166 225166 225129 946142 736
Výnosy budúcich období krátkodobé 360 891276 27844 58326 7875 445
Výsledok hospodárenia 3 323 6216 084 05710 615 87211 431 30916 859 911
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 323 6216 084 05710 615 87211 431 30916 859 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 908 727-5 486 806-1 604 876-2 560 89211 193 492
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 486 806-1 604 876-2 560 8926 525 1125 071 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 727 402-4 371 452-996 090-1 315 41913 711 448
Zásoby 208 361230 013265 802101 126197 430
Záväzky 161 626 419167 592 882173 861 588191 166 91791 839 562
Záväzky z obchodného styku 2 809 2283 527 7882 940 5932 815 5880,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 88 480394 60559 168162 4620,0000
Zisk pred zdanením -6 727 402-4 371 452-996 090-1 315 41913 711 448
Zmena EBIT 0,52350,58100,93450,99241,67
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 418508,0011 6186 17644 398
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výkon činnosti stavebného dozoru
Technické služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných..
Leasing a prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
Marketing
Technik požiarnej ochrany
Prieskum trhu a verejnej mienky
Poradenská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Návrh a optimalizácia informačných technológií ich vývoj arealizácia
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
Kuriérske služby
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Automatizované spracovanie údajov
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Vedenie účtovníctva
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej..
Śkoliace činnosti v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky v rozsahu..
Výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: elektrické..
Prenájom priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
Montáž určených meradiel
Projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Prenájom hnuteľných vec - leasing v rozsahu voľnej živnosti
Montáž a zriaďovanie rozhlasových a televíznych vysielačov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Poskytovanie služieb špeciálnymi mechanizmami - snežný ratrak
Poradenská činnosť v oblasti rádiokomunikácií
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Prenájom motorových vozidiel
Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Vizuálna kontrola oceľových konštrukcií stožiarov (rádiokomunikačné stožiare)
Počítačové služby
Montáž a údržba káblových rozvodov v rozsahu bezpečného napätia
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť účtovných poradcov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení elektrických v rozsahu:..
Vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: 05.1 Výchva..