Towercom, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 169 202 285178 828 825192 619 401204 143 218222 823 878
Aktivácia 365 356262 3660,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,0000710 8841 427 9610,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,101,681,942,492,92
Bežné bankové úvery 0,0000710 8841 427 9610,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 280 738160 980209 451187 320611 373
Časové rozlíšenie pasív 569 601527 116442 503210 808156 733
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03540,0007-0,2315-1,41-0,4202
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,169,696,825,786,07
Celkové tržby 42 804 24747 905 57749 791 39655 974 63855 643 946
Celkový dlh 150 218 282161 626 419167 592 882173 861 588191 166 917
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 046 698-60 817659 756-1 914 952-8 832 378
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 046 698771 701768 2051 914 9528 832 378
Čistý cash flow 274 9973 496-1 146 747-6 917 426-2 919 561
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 695 0093 213 9756 139 13210 566 15411 306 197
Čistý zisk -13 260 888-7 908 727-5 486 806-1 604 876-2 560 892
Čistý zisk v minulom roku -7 908 727-5 486 806-1 604 876-2 560 8926 525 112
Cudzie zdroje -18 414 402-16 675 290-24 584 016-30 070 822-31 500 228
Daň z príjmov 1 068 9641 181 3251 115 354608 7861 245 473
Daň z príjmov v minulom roku 1 181 3251 115 354608 7861 245 4731 593 792
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 068 9641 181 3251 115 354608 7861 245 473
Dlhodobé pohľadávky 202 955200 8040,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,6272,2988,4467,8773,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,6570,9886,5866,7953,09
Doba obratu aktív 1 4751 3821 4141 3341 466
Doba obratu pohľadávok 68,3973,8488,4467,8773,65
Doba obratu zásob 3 40714 6543 436242 544561,03
Doba splácania záväzkov 127 561352 15374 0134 482 50038 546
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 67,8038,7036,3732,1145,72
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 62 212197 56652 7052 683 29115 621
EBIT v minulom roku 3 213 9756 139 13210 566 15411 306 19711 392 691
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 695 0093 213 9756 139 13210 566 15411 306 197
EBITDA 32 108 83935 168 91538 378 57242 826 94743 550 913
EBITDA marža 0,75010,73410,77080,76510,7827
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 108 83935 168 91538 378 57242 826 94743 550 913
Efektívna daňová sadzba -0,0877-0,1756-0,2551-0,6112-0,9468
Finančná páka 9,1910,727,846,797,07
Finančné účty 1 046 698771 701768 2051 914 9528 832 378
Hrubá marža 0,61010,59070,60730,62070,6210
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 056 20035 185 00338 355 56642 882 08543 520 264
Krátkodobé pohľadávky 7 641 7729 353 88312 045 38510 383 58711 191 389
Krátkodobé záväzky 7 777 0065 007 3204 953 9934 912 3296 947 973
Krytie dlhovej služby 3,193,363,503,643,41
Materiál 147 173150 600168 382182 79123 407
Nákladové úroky 9 496 9159 941 37710 510 58411 562 24412 621 616
Nákladové úroky v minulom roku 9 941 37710 510 58411 562 24412 621 6163 273 787
Náklady na predaný tovar 15 848 39218 930 19219 473 53021 097 68220 908 218
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 22 2535 19024 431400,0065 791
Neobežný majetok 159 822 419168 133 096179 366 347191 391 557202 087 612
Obežný majetok 9 099 12810 534 74913 043 60312 564 34120 124 893
Obrat obežného majetku 4,604,483,814,442,76
Obrat zásob 0,10710,02490,10620,00150,6506
Odpisy 31 599 16431 910 74432 334 32432 275 98632 160 968
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 825 76115 955 37216 167 16216 209 98416 080 484
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 773 40315 955 37216 167 16216 066 00216 080 484
Osobné náklady 8 809 8248 277 0147 239 1687 539 0136 553 574
Ostatné náklady na finančnú činnosť 130 346119 694103 68297 983125 804
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 47,0046,0042,0063,0075,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 735 6832 720 7483 133 1832 881 4252 653 126
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 338 27624 002 01726 847 51830 671 11029 600 076
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,7201-0,4549-0,2109-0,0534-0,0813
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 1745 4531 23886 863525,20
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,963,424,184,615,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64630,70420,76410,87270,8925
Pohľadávky z obchodného styku 7 301 3169 184 99811 792 65210 218 8328 067 485
Pohotová likvidita II. stupeň 1,071,651,912,442,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -66,96-4 77021,444,3510,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,02900,0004-0,1091-0,5983-0,2313
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88780,90380,87010,85170,8579
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,169,696,825,786,07
Pridaná hodnota 26 115 72128 299 79730 239 82634 745 22634 553 505
Primárna platobná neschopnosť 0,51950,30590,29920,28780,3490
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,7201-0,4743-0,2232-0,0534-0,0813
Rýchla likvidita I. stupeň 0,12540,12360,11260,37381,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,684,604,374,064,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,684,604,374,064,39
Služby 11 900 41414 893 09815 738 29717 465 11317 219 966
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 169 202 285178 828 825192 619 401204 143 218222 823 878
Spotreba materiálu… 4 291 0814 294 2703 710 8023 632 1693 622 461
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000710 8841 427 9610,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 365 3560,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 42 408 17047 297 41549 752 94355 922 79855 510 078
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 538 83067 86840 31776 52947 540
Tržby z predaja tovaru 19 1645 72924 850425,0066 929
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 850 17647 223 81849 687 77655 845 84455 395 609
Účtovný cash flow 274 9973 496-1 146 747-6 917 426-2 919 561
Úročený dlh 0,0000710 8841 427 9610,00000,0000
Úrokové krytie -0,28380,32330,58410,91390,8958
Vlastné imanie 18 414 40216 675 29024 584 01630 070 82231 500 228
Všetky záväzky 150 218 282161 626 419167 592 882173 861 588191 166 917
Výnosy budúcich období dlhodobé 167 905166 225166 225166 225129 946
Výnosy budúcich období krátkodobé 401 696360 891276 27844 58326 787
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,72010,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 329 9883 323 6216 084 05710 615 87211 431 309
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 329 9883 323 6216 084 05710 615 87211 431 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 260 888-7 908 727-5 486 806-1 604 876-2 560 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 908 727-5 486 806-1 604 876-2 560 8926 525 112
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -12 191 924-6 727 402-4 371 452-996 090-1 315 419
Zásoby 207 703208 361230 013265 802101 126
Záväzky 150 218 282161 626 419167 592 882173 861 588191 166 917
Záväzky z obchodného styku 3 792 8802 809 2283 527 7882 940 5932 815 588
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 57 19788 480394 60559 168162 462
Zisk pred zdanením -12 191 924-6 727 402-4 371 452-996 090-1 315 419
Zmena EBIT -0,83850,52350,58100,93450,9924
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 718 5172 418508,0011 6186 176
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výkon činnosti stavebného dozoru
Technické služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných..
Leasing a prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
Marketing
Technik požiarnej ochrany
Prieskum trhu a verejnej mienky
Poradenská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Návrh a optimalizácia informačných technológií ich vývoj arealizácia
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
Kuriérske služby
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Automatizované spracovanie údajov
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Vedenie účtovníctva
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej..
Śkoliace činnosti v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky v rozsahu..
Výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: elektrické..
Prenájom priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
Montáž určených meradiel
Projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Prenájom hnuteľných vec - leasing v rozsahu voľnej živnosti
Montáž a zriaďovanie rozhlasových a televíznych vysielačov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Poskytovanie služieb špeciálnymi mechanizmami - snežný ratrak
Poradenská činnosť v oblasti rádiokomunikácií
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Prenájom motorových vozidiel
Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Vizuálna kontrola oceľových konštrukcií stožiarov (rádiokomunikačné stožiare)
Počítačové služby
Montáž a údržba káblových rozvodov v rozsahu bezpečného napätia
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť účtovných poradcov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení elektrických v rozsahu:..
Vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: 05.1 Výchva..