4 AD s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 65 49064 20328 39017 82118 331
Bežná likvidita III. stupeň 8,285,185,518,833,61
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000691,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7019-0,6442-1,13-0,9876-0,5516
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,913,425,107,612,46
Celkové tržby 72 41155 10423 17418 1210,0000
Celkový dlh 7 41710 2355 2042 2663 564
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 760-34 764-26 286-15 362-8 146
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,53290,57530,51230,13290,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 76034 76426 28615 3628 146
Čistý cash flow 40 76034 76426 28615 3628 146
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 49 37640 72615 8583 3691 466
Čistý zisk 38 58531 70411 8712 4081 466
Čistý zisk v minulom roku 31 70411 8712 408-1 620836,00
Cudzie zdroje -58 073-53 968-23 186-15 555-14 767
Daň z príjmov 10 7919 0223 987961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 0223 987961,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 7919 0223 987961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 83,57118,7433,1451,4629,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 48,0739,6126,1139,7221,51
Doba obratu aktív 334,60425,30447,15372,95177,19
Doba obratu pohľadávok 83,57118,7433,1451,4629,08
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000325,93171,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,2567,3481,2242,2532,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000012,910,0000
EBIT v minulom roku 40 72615 8583 369-660,00836,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 49 37640 72615 8583 3691 466
EBITDA 52 61741 87915 9126 4835 932
EBITDA marža 0,72660,76000,68660,35780,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 52 61741 87915 9126 4835 932
Finančná páka 1,131,191,221,151,24
Finančné účty 40 76034 76426 28615 3628 146
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8867-0,8406-0,8167-0,8728-0,8056
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88670,84060,81670,87280,8056
Hrubá marža 0,89490,88350,89490,56980,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 51641 77215 8536 4065 873
Krátkodobé pohľadávky 16 35717 9252 1042 4593 008
Krátkodobé záväzky 6 89910 1655 1572 0193 317
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 99,0064,0057,0080,000,0000
Náklady na predaný tovar 6 6386 4132 4367 1167 067
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 2610,0000
Neobežný majetok 8 37311 5140,00000,00006 362
Obežný majetok 57 11752 68928 39017 82111 278
Obrat aktív 1,090,85820,81630,97872,06
Obrat neobežného majetku 8,534,790,00000,00005,94
Obrat obežného majetku 1,251,050,81630,97873,35
Odpisy 3 1411 0470,00003 0433 319
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 1411 0470,00003 0433 319
Osobné náklady 11 8586 0193 8753 1060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,00107,0059,0077,0059,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 41 72632 75111 8715 4514 785
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,66440,58750,51200,15480,0993
Podiel EBIT k aktívam 0,75390,63430,55860,18900,0800
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,75390,63430,55860,18900,0800
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,84270,75370,68260,21320,0976
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62240,54150,92590,86200,4444
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,56290,63091,130,84770,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00004,574,34
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,468,095,353,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,326,895,351,689,25
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,57050,63091,130,88080,2157
Pohľadávky z obchodného styku 9 4085 9791 6581 8982 225
Pohotová likvidita II. stupeň 8,285,185,518,833,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,42-1,55-0,8821-1,01-1,81
Pridaná hodnota 64 80348 68720 73810 32530 694
Rentabilita aktív, ROA 0,58920,49380,41810,13510,0800
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,66440,58750,51200,15480,0993
Rýchla likvidita I. stupeň 5,913,425,107,612,46
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,14100,24440,32700,34950,6008
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,14100,24440,32700,34950,6008
Služby 4 9323 3941 9793 6784 690
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 49064 20328 39017 82118 331
Spotreba materiálu… 1 7063 019457,001 1772 377
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 71 44155 10023 17417 44137 761
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00001 9170,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 71 44155 10023 17415 52437 761
Účtovný cash flow 40 76034 76426 28615 3628 146
Vlastné imanie 58 07353 96823 18615 55514 767
Všetky záväzky 7 41710 2355 2042 2663 564
Výsledok hospodárenia 49 47640 83215 9123 4402 613
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 49 47640 83215 9123 4402 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 38 58531 70411 8712 4081 466
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 31 70411 8712 408-1 620836,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 49 37640 72615 8583 3692 565
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000124,00
Záväzky 7 41710 2355 2042 2663 564
Záväzky z obchodného styku 99,0064,0057,0080,000,0000
Zisk pred zdanením 49 37640 72615 8583 3692 565
Zmena EBIT 1,212,574,71-5,101,75