DataCentrum, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 56 60453 45046 43844 41876 910
Bankové úvery 9 16416 04122 9160,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,95381,031,942,451,17
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 129
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0735-0,2709-1,91-0,3170-1,18
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04650,07480,81500,50540,1991
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,095,755,640,62885,92
Celkové tržby 181 096126 161117 067140 1980,0000
Celkový dlh 38 31245 52939 44317 14765 796
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 81913 8959 523-8 644-13 093
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 3452 14613 3938 64413 093
Čistý cash flow 1 3452 14613 3938 64413 093
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 3684 782-6 17619 438-1 691
Čistý zisk 10 3701 888-7 41416 440-1 691
Čistý zisk v minulom roku 1 888-8 37416 440-283,00-9 027
Cudzie zdroje -18 292-7 921-6 995-27 271-11 114
Daň z príjmov 2 443960,000,00002 9980,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 998960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 443960,000,00002 9980,0000
Dlhodobé bankové úvery 9 16416 04122 9160,00000,0000
Dlhodobý dlh 9 16416 04122 9160,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,1971,0350,6583,69177,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,1968,8341,3654,43135,63
Doba obratu aktív 114,32156,45145,45115,75219,31
Doba obratu pohľadávok 43,1971,0350,6583,69177,38
Doba obratu zásob 59,5053,0427,6211,152,99
Doba splácania záväzkov 353,81506,27191,51164,91230,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,4383,9851,4744,57187,55
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 124,6857,91107,9982,140,0000
EBIT v minulom roku 4 782-6 17619 438687,00-9 027
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 3684 782-6 17619 438-1 691
EBITDA 23 2089 890-3 67619 607-1 594
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 2089 890-3 67619 607-1 594
Finančná páka 3,096,756,641,636,92
Finančné účty 1 3452 14613 3938 64413 093
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3232-0,1482-0,1506-0,6140-0,1445
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32320,14820,15060,61400,1445
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 7839 586-4 76119 469-1 702
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51110,53680,35390,38510,8552
Krátkodobé pohľadávky 21 38424 26616 17232 11862 206
Krátkodobé záväzky 28 93128 69116 43317 10465 772
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 10 1953 2829 2668 5190,0000
Krytie dlhovej služby 14,925,11-2,970,00000,0000
Nákladové úroky 1 5551 9341 2380,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 9341 2380,000010,000,0000
Náklady na predaný tovar 124 91382 15785 50484 377104 003
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 84620 68531 31937 85658 846
Neobežný majetok 29 01024 03214 5032 5000,0000
Obežný majetok 27 59429 41831 93541 91875 781
Obrat aktív 3,192,332,513,151,66
Obrat neobežného majetku 6,235,198,0456,030,0000
Obrat obežného majetku 6,554,243,653,341,69
Obrat zásob 6,136,8813,2132,75122,09
Odpisy 8 2684 7621 3960,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 2684 7621 3960,00000,0000
Osobné náklady 30 93632 37134 79135 7070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 425,00348,001 085138,00108,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 6386 650-6 01816 440-1 691
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,37770,0788-0,24790,6028-0,1522
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,51920,1931-0,20580,7117-0,1518
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55790,76091,110,64110,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,862,061,001,470,2307
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,791,310,90211,560,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,411,150,86731,560,0000
Pohľadávky z obchodného styku 21 38423 51613 20420 88947 565
Pohotová likvidita II. stupeň 0,78560,92061,802,381,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,60-3,69-0,5223-3,15-0,8489
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,86501,1110,820,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67680,85180,84940,38600,8555
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,095,755,640,62885,92
Pridaná hodnota 55 44842 54231 38655 69423 997
Primárna platobná neschopnosť 0,47680,13960,70180,40780,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,56690,2384-1,060,6028-0,1522
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04650,07480,81500,50540,1991
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,654,60-10,730,8745-41,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,654,60-10,730,8745-41,28
Služby 54 79946 34342 31441 07144 369
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 56 60453 45046 43844 41876 910
Spotreba materiálu… 40 26815 12911 8715 450788,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 16416 04122 9160,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 180 718124 721116 533140 071128 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000022,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 35 93324 94434 87541 36866 825
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 144 78599 75581 65898 70361 175
Účtovný cash flow 1 3452 14613 3938 64413 093
Úročený dlh 9 16416 04122 9160,00000,0000
Úrokové krytie 9,242,47-4,990,00000,0000
Vlastné imanie 18 2927 9216 99527 27111 114
Všetky záväzky 38 31245 52939 44317 14765 796
Výsledok hospodárenia 14 9405 150-5 07219 607-1 594
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 9405 150-5 07219 607-1 594
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 3701 888-7 41416 440-1 691
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 888-8 37416 440-283,00-9 027
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 8132 848-7 41419 438-1 691
Zásoby 4 8653 0062 3701 156482,00
Záväzky 38 31245 52939 44317 14765 796
Záväzky z obchodného styku 10 1953 2829 2668 5190,0000
Zisk pred zdanením 12 8132 848-7 41419 438-1 691
Zmena EBIT 3,00-0,7743-0,317728,290,1873