Foresta SK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 91 156115 69371 02782 7150,0000
Bankové úvery 9 7170,00000,000020 4150,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,471,752,021,000,0000
Bežné bankové úvery 9 7170,00000,000020 4150,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00002 3700,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000684,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1348-0,2090-1,17-0,20810,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,10590,18901,070,22460,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,561,981,272,130,0000
Celkové tržby 565 942474 458463 9720,00000,0000
Celkový dlh 65 52676 90139 73955 8360,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 6 261-8 107-36 65714 9640,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 4568 10736 6575 4510,0000
Čistý cash flow 3 4568 10736 6575 4510,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 41310 1871 4203 1650,0000
Čistý zisk -13 1617 504-527,00850,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 7 504-527,005 6194 2550,0000
Cudzie zdroje -25 630-38 792-31 288-26 1950,0000
Daň z príjmov 375,002 6161 7130,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 6161 713367,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 375,002 6161 7130,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,6027,743,356,650,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,4424,490,87926,650,0000
Doba obratu aktív 61,7089,6754,7874,050,0000
Doba obratu pohľadávok 3,6027,743,356,650,0000
Doba obratu zásob 19 3339 44418 57512 1440,0000
Doba splácania záväzkov 11 78313 03322 39531,180,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,0933,2426,5021,720,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 6622 3468 1020,00000,0000
EBIT v minulom roku 10 1871 1867 4975 6840,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 41310 1871 4203 1650,0000
EBITDA 2 85418 02812 37027 8130,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 85418 02812 37027 8130,0000
Efektívna daňová sadzba -0,02930,25851,440,00000,0000
Finančná páka 3,562,982,273,160,0000
Finančné účty 3 4568 10736 6575 4510,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 59318 59912 16127 2130,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 31635 7894 3397 4280,0000
Krátkodobé záväzky 32 63842 88334 36024 2650,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 3727 71812 4310,00000,0000
Krytie dlhovej služby 7,65269,0752,869,270,0000
Materiál 0,00000,00000,0000183,000,0000
Nákladové úroky 373,0067,00234,002 3150,0000
Nákladové úroky v minulom roku 67,000,00001 5111 4290,0000
Náklady na predaný tovar 365 376265 207283 230271 0950,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 0111 201560,00911,000,0000
Neobežný majetok 28 83540 7231 53237 1550,0000
Obežný majetok 62 32174 97069 49543 1900,0000
Obrat aktív 5,924,076,664,930,0000
Obrat neobežného majetku 18,7011,56308,9210,970,0000
Obrat obežného majetku 8,656,286,819,440,0000
Odpisy 11 8887 56810 74323 8520,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 8887 56810 74323 8520,0000
Osobné náklady 191 952185 587164 9190,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2661 025209,00600,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 27315 07210 21624 7020,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,03790,07010,51610,06590,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97710,89050,91250,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 194,32173,52322,750,48100,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,121,100,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96381,081,035,730,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 12631 5941 1407 4280,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,20711,021,190,33610,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,42-4,79-0,8535-4,810,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,27121,00156,652,350,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71880,66470,55950,67500,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,561,981,272,130,0000
Pridaná hodnota 196 454208 399180 742136 6370,0000
Primárna platobná neschopnosť 3,470,244310,900,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,51350,1934-0,01680,03240,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08160,18901,070,12020,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 22,964,273,212,010,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 22,964,273,212,010,0000
Služby 347 497251 021265 471267 3030,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 91 156115 69371 02782 7150,0000
Spotreba materiálu… 16 86812 98517 19915 8290,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 7170,00000,000020 4150,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 539 270471 748473 268407 7320,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000798,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 2581 445620,001 1080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 538 012469 505472 648406 6240,0000
Účtovný cash flow 3 4568 10736 6575 4510,0000
Úročený dlh 9 7170,00000,000020 4150,0000
Úrokové krytie -33,28152,046,071,370,0000
Vlastné imanie 25 63038 79231 28826 1950,0000
Všetky záväzky 65 52676 90139 73955 8360,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000684,000,0000
Výsledok hospodárenia -9 03411 2101 6273 9610,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 03411 2101 6273 9610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 1617 504-527,00850,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 504-527,005 6194 2550,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -12 78610 1201 1861 3290,0000
Zásoby 53 54931 07428 49930 3110,0000
Záväzky 65 52676 90139 73955 8360,0000
Záväzky z obchodného styku 7 3727 71812 4310,00000,0000
Zisk pred zdanením -12 78610 1201 1861 3290,0000
Zmena EBIT -1,228,590,18940,55680,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,000012 9480,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,000012 9480,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000048,000,00000,00000,0000