KZLM-TILIA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 043 9331 003 616996 6301 102 296921 332
Aktivácia 22 42126 70941 99769 87223 623
Bankové úvery 86 602108 243112 848192 15974 645
Bežná likvidita III. stupeň 1,030,93710,89890,87571,08
Bežné bankové úvery 86 602108 24392 321147 20074 645
Časové rozlíšenie aktív 1 7141 8011 3032 0622 046
Časové rozlíšenie pasív 69 61773 73577 89082 0440,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,010,97051,021,321,15
Celkové tržby 1 391 6911 353 5171 296 2511 276 1730,0000
Celkový dlh 488 579457 988464 634581 302492 941
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 70 08089 858104 41394 529112 351
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 52218 3858 43597 63012 294
Čistý cash flow -1 8639 950-89 19582 56112 294
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28 74431 66828 69116 02212 387
Čistý zisk 19 84421 48718 1566 3992 176
Čistý zisk v minulom roku 21 48718 1566 3994 1595 489
Cudzie zdroje -485 737-471 893-454 106-438 950-428 391
Daň z príjmov 6 0566 1624 8743 0640,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 1624 8743 0643 0530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 0566 1624 8743 0640,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000020 52744 9590,0000
Dlhodobé pohľadávky 496,001 1100,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,000020 52744 9590,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,9649,6656,7957,5563,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,7949,6056,7457,5162,78
Doba obratu aktív 314,42307,82323,23360,98314,86
Doba obratu pohľadávok 74,1150,0156,7957,5563,77
Doba obratu zásob 195,40225,43200,65184,93221,73
Doba splácania záväzkov 259,14250,46250,78276,93139,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 111,7395,97104,44117,6298,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 160,53154,36161,75188,140,0000
EBIT v minulom roku 31 66828 69116 02215 74019 154
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28 74431 66828 69116 02212 387
EBITDA 100 839103 122102 29486 00050 947
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 100 839103 122102 29486 00050 947
Finančná páka 2,152,132,192,512,15
Finančné účty 16 52218 3858 43597 63012 294
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 116 389113 483105 36598 89248 280
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000050 000
Krátkodobé pohľadávky 245 546161 928175 092175 732186 618
Krátkodobé záväzky 370 971312 894322 026359 160288 908
Krytie dlhovej služby 1,391,331,220,97064,99
Materiál 95 09599 35090 81692 35778 544
Nákladové úroky 2 8444 0195 6616 55910 211
Nákladové úroky v minulom roku 4 0195 6616 5598 52813 665
Náklady na predaný tovar 841 703818 595781 782813 292722 492
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 522 512455 981468 690473 387407 664
Neobežný majetok 499 931538 769554 149587 025472 725
Obežný majetok 542 288463 046441 178513 209446 561
Obrat aktív 1,161,191,131,011,16
Obrat neobežného majetku 2,422,212,031,902,26
Obrat obežného majetku 2,232,572,552,172,39
Obrat zásob 1,871,621,821,971,65
Odpisy 77 67671 81270 35265 19233 559
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 38 83835 90635 17632 59633 559
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 38 83835 90635 17632 5960,0000
Osobné náklady 410 323412 820362 647338 3720,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 9264 2394 1836 4962 667
Ostatné záväzky z obchodného styku 229 802192 833207 703244 0060,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 97 52093 29988 50871 59135 735
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,111,111,061,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,70840,81460,73320,63640,4560
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,90210,89980,94760,89030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75850,76650,79360,746510,30
Pohľadávky z obchodného styku 185 235161 702174 954175 598183 706
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50040,36800,37550,46810,4859
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 260,73-47,435,09-5,32-34,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,65512,48-15,7612,591,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46800,45630,46620,52740,5350
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,010,97051,021,321,15
Pridaná hodnota 370 146371 458343 627301 269345 571
Primárna platobná neschopnosť 1,241,191,191,390,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,854,444,546,769,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,854,444,546,769,68
Služby 96 051105 46487 630136 94191 733
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 043 9331 003 616996 6301 102 296921 332
Spotreba materiálu… 271 757288 786271 008241 818258 402
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 86 602108 243112 848192 159124 645
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 221 5871 197 3531 129 0361 124 2551 068 063
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 7387 3003 6279 6940,0000
Tržby z predaja tovaru 888 388671 979596 121598 805516 177
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 323 461518 074529 288515 756551 886
Účtovný cash flow -1 8639 950-89 19582 56112 294
Úročený dlh 86 602108 243112 848192 159124 645
Úrokové krytie 10,117,885,072,441,21
Vlastné imanie 485 737471 893454 106438 950428 391
Všetky záväzky 488 579457 988464 634581 302492 941
Výnosy budúcich období dlhodobé 65 42569 58073 73577 8890,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 4 1554 1554 1554 1550,0000
Výsledok hospodárenia 31 29635 56433 08222 77915 988
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 31 29635 56433 08222 77915 988
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 84421 48718 1566 3992 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 48718 1566 3994 1595 489
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25 90027 64923 0309 4633 377
Zásoby 279 724281 623257 651239 847247 649
Záväzky 488 579457 988464 634581 302492 941
Záväzky z obchodného styku 229 802192 833207 703244 0060,0000
Zisk pred zdanením 25 90027 64923 0309 4633 377
Zmena EBIT 0,90771,101,791,020,6467
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 26 1964 9273 549-31 01811 684
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 26 1964 9273 549-31 01811 684
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 6053 0462 4877 7231 400
Účtovné závierky