STAHL REISEN, spol.s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 935 4921 387 953853 538574 671519 629
Bežná likvidita III. stupeň 1,211,111,141,201,17
Časové rozlíšenie aktív 198 081172 33411 909-11 9001 885
Časové rozlíšenie pasív 611 343909 342385 905216 614136 986
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3875-1,34-1,370,0881-3,24
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,77430,68530,5427-0,04080,9808
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84622,393,052,804,11
Celkové tržby 6 567 0125 416 6764 148 1093 311 4760,0000
Celkový dlh 148 576337 424352 198263 732307 728
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -668 021-599 990-410 119-251 575-242 880
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 668 021599 990410 119251 575242 880
Čistý cash flow 68 031189 871158 544-8 307242 880
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 43 52728 83627 19510 9793 417
Čistý zisk 34 38622 78021 1107 4823 137
Čistý zisk v minulom roku 22 78021 1107 48211 9282 604
Cudzie zdroje -175 573-141 187-115 435-94 325-74 915
Daň z príjmov 9 1416 0565 9542 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 0565 9542 8803 3640,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 1416 0565 9542 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -0,931736,8531,0529,2731,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -1,8836,0329,8827,8429,33
Doba obratu aktív 52,0093,5375,1063,3480,98
Doba obratu pohľadávok -0,931736,8531,0529,2731,89
Doba splácania záväzkov 5,0919,4527,0423,6739,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4,8818,6725,7122,4438,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,648014,5619,8515,230,0000
EBIT v minulom roku 28 83627 19510 97916 8182 604
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 43 52728 83627 19510 9793 417
EBITDA 58 43753 91355 17338 30116 341
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 58 43753 91355 17338 30116 341
Finančná páka 5,339,837,396,096,94
Finančné účty 668 021599 990410 119251 575242 880
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51 88747 24746 73028 9408 458
Krátkodobé pohľadávky -16 763546 824352 917265 545204 616
Krátkodobé záväzky 87 862277 083292 144203 577247 628
Nákladové úroky 0,00000,0000131,00617,00280,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000131,00617,001 5260,0000
Náklady na predaný tovar 6 427 9535 289 2594 027 5963 219 7022 278 031
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 304 7605 200 2803 943 1013 139 3092 218 422
Neobežný majetok 86 15368 80577 93368 79169 588
Obežný majetok 651 2581 146 814763 696517 780448 156
Obrat aktív 7,023,904,865,764,51
Obrat neobežného majetku 76,2278,7353,2348,1433,66
Obrat obežného majetku 10,084,725,436,405,23
Obrat zásob 0,00000,00005 9744 7573 361
Odpisy 9 26618 25619 02217 9764 119
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 6339 1289 5118 9884 119
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 6339 1289 5118 9880,0000
Osobné náklady 82 48381 52373 83061 2380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 5506 6668 4439 3617 883
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 193207 422214 397131 0050,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 43 65241 03640 13225 4587 256
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,71410,43230,48050,43780,4674
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59320,63980,61260,66780,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,691,561,631,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,521,281,301,1615,56
Pohľadávky z obchodného styku -33 909534 718339 534252 600188 174
Pohotová likvidita II. stupeň 1,211,111,141,201,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,58-0,7436-0,728111,35-0,3084
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001 210-13,46867,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,15880,24310,41260,45890,5922
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84622,393,052,804,11
Pridaná hodnota 139 059127 417120 51391 70264 088
Primárna platobná neschopnosť -0,33010,38790,63140,51860,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,95540,50570,60490,59870,6315
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,546,266,386,8918,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,546,266,386,8918,83
Služby 92 82857 77253 42039 32441 178
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 935 4921 387 953853 538574 671519 629
Spotreba materiálu… 30 36531 20731 07541 06918 431
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 567 0125 416 6764 148 1093 311 4042 342 119
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00007,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 567 0125 416 6764 148 1093 311 3972 342 119
Účtovný cash flow 68 031189 871158 544-8 307242 880
Úrokové krytie 0,00000,0000207,6017,7912,20
Vlastné imanie 175 573141 187115 43594 32574 915
Všetky záväzky 148 576337 424352 198263 732307 728
Výnosy budúcich období krátkodobé 611 343909 342385 905216 614136 986
Výsledok hospodárenia 49 17135 65736 15120 32512 222
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 49 17135 65736 15120 32512 222
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 38622 78021 1107 4823 137
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 78021 1107 48211 9282 604
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 43 52728 83627 06410 3624 074
Zásoby 0,00000,0000660,00660,00660,00
Záväzky 148 576337 424352 198263 732307 728
Záväzky z obchodného styku 11 193207 422214 397131 0050,0000
Zisk pred zdanením 43 52728 83627 06410 3624 074
Zmena EBIT 1,511,062,480,65281,31