INORGA Consulting s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 9852 2842 3164 1053 461
Bežná likvidita III. stupeň 0,29120,30930,35760,56990,4901
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000037,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0417-0,0064-0,32300,43030,9213
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,41-1,44-1,53-2,24-2,03
Celkové tržby 6 5995 5167 32715 0790,0000
Celkový dlh 6 8737 4416 7007 4266 827
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 866-2 070-2 103-3 519-3 101
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8662 0702 1033 5193 101
Čistý cash flow -204,00-33,00-1 4161 4293 101
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 646,00200,00-104,002 945-1 992
Čistý zisk 267,00-772,00-1 0641 985-1 992
Čistý zisk v minulom roku -772,00-1 0641 985-1 940-3 400
Cudzie zdroje 4 8885 1574 3843 3213 366
Daň z príjmov 379,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 379,00960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000225,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,6114,3311,1214,802,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,446,568,0414,802,79
Doba obratu aktív 110,23152,91120,95103,6598,42
Doba obratu pohľadávok 6,6114,3311,1214,809,18
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000203,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 378,49494,34338,26181,88187,76
EBIT v minulom roku 200,00-104,002 945-980,00-3 400
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 646,00200,00-104,002 945-1 992
EBITDA 811,00410,0061,003 224-1 888
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 811,00410,0061,003 224-1 888
Efektívna daňová sadzba 0,58675,11-9,230,32600,0000
Finančná páka -0,4061-0,4429-0,5283-1,24-1,03
Finančné účty 1 8662 0702 1033 5193 101
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,462,261,890,80900,9726
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,46-2,26-1,89-0,8090-0,9726
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 678,00254,00-83,003 040-1 965
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,433,232,801,751,91
Krátkodobé pohľadávky 119,00214,00213,00586,0098,00
Krátkodobé záväzky 6 8167 3846 4777 2036 603
Krytie dlhovej služby 0,000034,170,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,000012,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 12,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 7114 5417 25310 27111 865
Obežný majetok 1 9852 2842 3164 1053 424
Obrat aktív 3,312,393,023,523,71
Obrat obežného majetku 3,312,393,023,523,75
Osobné náklady 0,00000,00000,00001 5700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 133,00156,00144,00184,0077,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 0831 0701 0221 0130,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 267,00-772,00-1 0641 985-1 992
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,05460,14970,2427-0,59770,5918
Podiel EBIT k aktívam 0,32540,0876-0,04490,7174-0,5756
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,32540,0876-0,04490,7174-0,5756
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1337-0,03920,0250-0,95060,6340
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94010,90630,90800,85720,8960
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00002,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00002,660,0000
Pohľadávky z obchodného styku 98,0098,00154,00586,0098,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,29120,30930,35760,56990,4901
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -23,96-156,27-3,102,321,09
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-2,750,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,463,262,891,811,97
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,41-1,44-1,53-2,24-2,03
Pridaná hodnota 862,00911,00-264,004 184971,00
Primárna platobná neschopnosť 11,0510,926,641,730,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,1345-0,3380-0,45940,4836-0,5756
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,05460,14970,2427-0,59770,5918
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,4718,15109,842,30-3,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,4718,15109,842,30-3,62
Služby 5 5454 4186 5719 46610 637
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 9852 2842 3164 1053 461
Spotreba materiálu… 166,00123,00682,00805,001 228
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 5735 4526 98914 45512 836
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 5735 4526 98914 45512 836
Účtovný cash flow -204,00-33,00-1 4161 4293 101
Úrokové krytie 0,000016,670,00000,00000,0000
Vlastné imanie -4 888-5 157-4 384-3 321-3 366
Všetky záväzky 6 8737 4416 7007 4266 827
Výsledok hospodárenia 811,00410,0061,003 224-1 888
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 811,00410,0061,003 224-1 888
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 267,00-772,00-1 0641 985-1 992
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -772,00-1 0641 985-1 940-3 400
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 646,00188,00-104,002 945-1 992
Záväzky 6 8737 4416 7007 4266 827
Záväzky z obchodného styku 1 0831 0701 0221 0130,0000
Zisk pred zdanením 646,00188,00-104,002 945-1 992
Zmena EBIT 3,23-1,92-0,0353-3,010,5859