STAVSLOV s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 8 0677 5870,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-22,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,00-22,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -22,00-39,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 8 0677 5870,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -22,00-39,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-22,000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-22,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 8 0677 5870,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000022,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-22,000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -8 067-7 5870,00000,00000,0000
Všetky záväzky 8 0677 5870,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-22,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -22,00-39,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-22,000,00000,00000,0000
Záväzky 8 0677 5870,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-22,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,56410,00000,00000,0000