KRANKAS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 703 557797 641753 844701 729448 728
Bankové úvery 54 16565 24765 97775 918112 614
Bežná likvidita III. stupeň 0,56380,55990,51280,41640,7532
Bežné bankové úvery 54 16565 24765 97775 918112 614
Časové rozlíšenie aktív 3 45324 7146 6604 56014 354
Časové rozlíšenie pasív 2 8361 4858 8464 9373 334
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,976,414,496,105,76
Celkové tržby 1 342 1251 293 6761 253 8571 228 6380,0000
Celkový dlh 622 628688 711609 271598 686379 477
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 43 51344 03358 18870 92697 232
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 65221 2147 7894 99215 382
Čistý cash flow -10 56213 4252 797-5 99515 382
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -18 953-8 06261 90452 99925 334
Čistý zisk -29 352-28 28237 62128 26612 802
Čistý zisk v minulom roku -28 28237 62128 2663 56228 551
Cudzie zdroje -78 093-107 445-135 727-98 106-65 917
Daň z príjmov 4 71612 73217 97416 5500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 73217 97416 5502 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 71612 73217 97416 5500,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,2477,9078,1365,8970,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,0352,7450,5047,8660,83
Doba obratu aktív 191,96225,78219,46208,59143,63
Doba obratu pohľadávok 78,2477,9078,1365,8970,06
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000351,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 130,67145,77140,67141,2868,80
EBIT v minulom roku -8 06261 90452 99915 70538 055
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -18 953-8 06261 90452 99925 334
EBITDA 101 775139 341126 158127 52289 629
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 101 775139 341126 158127 52289 629
Efektívna daňová sadzba -0,1914-0,81880,32330,36930,0000
Finančná páka 9,017,425,557,156,81
Finančné účty 10 65221 2147 7894 99215 382
Hrubá marža 0,76760,76350,79500,81460,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 71 77276 537125 583127 42988 427
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68070,64560,64100,67730,4790
Krátkodobé pohľadávky 286 756275 212268 362221 677218 864
Krátkodobé záväzky 478 917514 995483 186475 296214 925
Krytie dlhovej služby 17,7418,4719,7115,427,15
Materiál 1 2714 5423 333375,00597,00
Nákladové úroky 5 6837 4886 3098 18312 532
Nákladové úroky v minulom roku 7 4886 3098 1839 2629 504
Náklady na predaný tovar 307 498301 739256 897227 048223 403
Neobežný majetok 401 425471 959467 700470 125199 531
Obežný majetok 298 679300 968279 484227 044234 843
Obrat aktív 1,901,621,661,752,54
Obrat neobežného majetku 3,332,732,682,615,71
Obrat obežného majetku 4,484,284,495,414,86
Odpisy 84 80884 56263 60074 07640 809
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 42 40442 28131 80037 03840 809
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 42 40442 28131 80037 0380,0000
Osobné náklady 927 326845 270854 380866 1200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 35 21762 896733,00803,001 202
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000018,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 36347 50246 69729 1440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 45656 280101 221102 34253 611
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90010,85570,85710,86540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00004,10
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,171,171,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,061,091,0622,47
Pohľadávky z obchodného styku 198 034186 310173 457161 009190 027
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56140,55200,50680,41580,7513
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,39-8,00-48,5316,36-4,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,861,790,4433-0,73261,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88500,86340,80820,85320,8457
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,976,414,496,105,76
Pridaná hodnota 1 030 240987 763996 8541 000 847916 902
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,124,944,834,694,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,124,944,834,694,23
Služby 220 929233 691174 939138 224137 761
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 703 557797 641753 844701 729448 728
Spotreba materiálu… 86 56968 04881 95888 82485 642
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 54 16565 24765 97775 918112 614
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 340 3451 289 5391 253 8301 228 2501 140 305
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 60737,0079,00355,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00004,0012,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 337 7381 289 5021 253 7511 227 8911 140 293
Účtovný cash flow -10 56213 4252 797-5 99515 382
Úročený dlh 54 16565 24765 97775 918112 614
Úrokové krytie -3,34-1,089,816,482,02
Vlastné imanie 78 093107 445135 72798 10665 917
Všetky záväzky 622 628688 711609 271598 686379 477
Výnosy budúcich období krátkodobé 53,0058,0093,0088,000,0000
Výsledok hospodárenia 16 26454 81662 63753 80137 336
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 26454 81662 63753 80137 336
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -29 352-28 28237 62128 26612 802
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -28 28237 62128 2663 56228 551
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 636-15 55055 59544 81623 569
Zásoby 1 2714 5423 333375,00597,00
Záväzky 622 628688 711609 271598 686379 477
Záväzky z obchodného styku 16 36347 50246 69729 1440,0000
Zisk pred zdanením -24 636-15 55055 59544 81623 569
Zmena EBIT 2,35-0,13021,173,370,6657
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 3100,00000,00000,000011 484