DOBÝVANIE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 397 036429 854406 050450 036447 991
Bežná likvidita III. stupeň 5,774,435,133,475,38
Časové rozlíšenie aktív 3 3463 6532 6032 5962 070
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5345-0,0900-0,3358-0,40191,10
Celkové tržby 1 187 7481 167 6371 117 0151 218 5571 241 904
Celkový dlh 69 19086 59973 685112 32380 267
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -116 616-149 238-156 606-179 895-224 291
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 116 616149 238156 606179 895224 291
Čistý cash flow -32 622-7 368-23 289-44 39686 599
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 40854 72856 73515 510100 280
Čistý zisk -15 40943 14744 69611 98978 070
Čistý zisk v minulom roku 43 14744 69611 98978 07031 307
Cudzie zdroje -327 846-343 255-332 365-337 713-367 724
Daň z príjmov 1,000011 58112 0393 52122 210
Daň z príjmov v minulom roku 11 58112 0393 52122 2109 040
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1,000011 58112 0393 52122 210
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,8958,9456,0354,6154,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,1758,2156,0347,5454,79
Doba obratu aktív 122,13134,37132,68134,80132,88
Doba obratu pohľadávok 59,8958,9456,0354,6154,79
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,7725,5822,6633,0923,27
EBIT v minulom roku 54 72856 73515 510100 28040 347
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 40854 72856 73515 510100 280
EBITDA 28 02394 76689 64239 334132 922
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28 02394 76689 64239 334132 922
Finančná páka 1,211,251,221,331,22
Finančné účty 116 616149 238156 606179 895224 291
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8257-0,7985-0,8185-0,7504-0,8208
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82570,79850,81850,75040,8208
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 02094 58789 47639 185132 772
Krátkodobé pohľadávky 194 685188 547171 459182 307184 721
Krátkodobé záväzky 61 02881 84669 347110 47378 464
Materiál 37 41921 28525 24418 69910 772
Náklady na predaný tovar 903 370829 159793 939935 272900 774
Neobežný majetok 44 97067 13150 13866 53926 137
Obežný majetok 348 720359 070353 309380 901419 784
Obrat aktív 2,992,722,752,712,75
Obrat neobežného majetku 26,3917,3922,2818,3147,08
Obrat obežného majetku 3,403,253,163,202,93
Odpisy 44 32239 86432 80223 94432 770
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 16119 93216 40111 97216 385
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 16119 93216 40111 97216 385
Osobné náklady 223 852210 840200 604200 816174 212
Ostatné náklady na finančnú činnosť 225,00179,00166,00149,00150,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 27 07646 99334 08379 61633 558
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 91383 01177 49835 933110 840
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,29370,34720,38570,39970,5007
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79040,62290,62090,70890,5283
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,271,611,611,411,89
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,351,381,261,59
Pohľadávky z obchodného styku 182 605186 205171 459158 700184 721
Pohotová likvidita II. stupeň 5,164,174,773,305,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,0546,5914,277,61-4,25
Pridaná hodnota 283 207338 478323 076283 284329 768
Primárna platobná neschopnosť 0,14830,25240,19880,50170,1817
Rýchla likvidita I. stupeň 1,911,822,261,632,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,470,91380,82202,860,6039
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,470,91380,82202,860,6039
Služby 564 380493 874492 067607 984599 860
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 397 036429 854406 050450 036447 991
Spotreba materiálu… 338 990335 285301 872327 288300 914
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 187 6881 167 6371 117 0151 218 5561 230 542
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 1110,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 186 5771 167 6371 117 0151 218 5561 230 542
Účtovný cash flow -32 622-7 368-23 289-44 39686 599
Vlastné imanie 327 846343 255332 365337 713367 724
Všetky záväzky 69 19086 59973 685112 32380 267
Výsledok hospodárenia -15 18854 90256 84015 390100 152
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 18854 90256 84015 390100 152
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 40943 14744 69611 98978 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 43 14744 69611 98978 07031 307
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 40854 72856 73515 510100 280
Zásoby 37 41921 28525 24418 69910 772
Záväzky 69 19086 59973 685112 32380 267
Záväzky z obchodného styku 27 07646 99334 08379 61633 558
Zisk pred zdanením -15 40854 72856 73515 510100 280
Zmena EBIT -0,28150,96463,660,15472,49