HYDINA HOLDING,s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 966 9784 664 1172 376 3142 269 5171 423 847
Aktivácia 0,00001 5410,00000,00000,0000
Bankové úvery 1 771 647905 587119 02676 9900,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,40360,41170,92982,001,27
Bežné bankové úvery 1 771 647905 587119 02676 9900,0000
Časové rozlíšenie aktív 9 3778 6899 8876 6797 334
Časové rozlíšenie pasív 972 2480,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0009-0,0008-0,00090,0967-0,5431
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00040,00040,0011-0,29280,5016
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,582,580,94510,38721,10
Celkové tržby 4 023 3244 069 7403 607 5204 786 5770,0000
Celkový dlh 4 686 7573 362 9461 154 632633 449746 232
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 768 941901 653116 09975 181-368 035
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 7063 9342 9271 809368 035
Čistý cash flow -1 2281 0071 118-158 227368 035
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 99394 064-445 32771 302186 922
Čistý zisk 6 80279 489-414 386105 572186 566
Čistý zisk v minulom roku 79 489-414 386105 572-940 480147 184
Cudzie zdroje -1 307 973-1 301 171-1 221 682-1 636 068-677 615
Daň z príjmov -202,004 622-30 976-35 3590,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 622-30 976-35 3591 9900,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -202,004 622-30 976-35 3590,0000
Dlhodobé pohľadávky 71 68471 48273 22539 3660,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 126,6855,8559,7337,2938,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,3455,8148,2937,2737,99
Doba obratu aktív 553,95393,00217,29163,82142,71
Doba obratu pohľadávok 132,3861,8766,4340,1338,01
Doba obratu zásob 5 411412,57137,68153,4424,99
Doba splácania záväzkov 23 4331 435355,93116,8785,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 229,30205,3593,5339,0173,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 091343,31202,3091,940,0000
EBIT v minulom roku 94 064-445 32771 302-924 518147 257
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 99394 064-445 32771 302186 922
EBITDA 410 358524 224-82 659416 172266 667
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 410 358524 224-82 659416 172266 667
Efektívna daňová sadzba -0,03060,05500,0696-0,50360,0000
Finančná páka 5,333,581,951,392,10
Finančné účty 2 7063 9342 9271 809368 035
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1877-0,2790-0,5141-0,7209-0,4759
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,18770,27900,51410,72090,4759
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 454 515523 460-49 161418 606266 362
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,41390,52250,43050,23810,5153
Krátkodobé pohľadávky 1 593 189662 836653 226516 619379 199
Krátkodobé záväzky 2 883 8372 437 0491 022 894540 391733 662
Krytie dlhovej služby 0,408952,67-2 362382,16749,06
Materiál 223 384193 772179 483260 961131 334
Nákladové úroky 31 3939 95335,001 089356,00
Nákladové úroky v minulom roku 9 95335,001 08913 97273,00
Náklady na predaný tovar 3 480 7003 298 8713 764 8464 337 0543 130 084
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 919619 9501 048 9651 687 7382 597 424
Neobežný majetok 4 624 0823 216 4271 241 388995 527491 462
Obežný majetok 2 333 5191 439 0011 125 0391 267 311925 051
Obrat aktív 0,65890,92881,682,232,56
Obrat neobežného majetku 0,99271,353,225,087,41
Obrat obežného majetku 1,973,013,553,993,94
Obrat zásob 0,06750,88472,652,3814,61
Odpisy 380 286427 552368 978343 75626 212
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 190 143213 776184 489171 87826 212
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 190 143213 776184 489171 8780,0000
Osobné náklady 906 072691 596460 313445 9390,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 943964,001 504866,00305,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 238 932567 179347 351231 5840,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 387 088507 041-45 408449 328212 778
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81640,66952,030,61970,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 24,711,670,21620,42640,1634
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,221,490,49271,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86280,92300,27350,911219,52
Pohľadávky z obchodného styku 620 596662 339528 083516 296378 980
Pohotová likvidita II. stupeň 0,28520,20210,58330,85051,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 065-1 292-1 09310,34-1,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,03910,101231,94-145,301 034
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67270,72100,48590,27910,5241
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,582,580,94510,38721,10
Pridaná hodnota 1 109 8311 032 934226 800719 592511 553
Primárna platobná neschopnosť 0,41470,88041,100,82340,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00050,00120,00260,00290,5016
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,426,42-13,971,522,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,426,42-13,971,522,80
Služby 298 125571 017604 170454 374137 856
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 966 9784 664 1172 376 3142 269 5171 423 847
Spotreba materiálu… 2 418 6421 754 7011 643 0381 730 856394 804
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 771 647905 587119 02676 9900,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 613 5814 331 9054 009 1475 058 2963 641 637
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 23 050100,0017 5011 6500,0000
Tržby z predaja tovaru 67 585776 6231 386 2772 046 2703 641 637
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 522 9463 555 1822 605 3693 010 3760,0000
Účtovný cash flow -1 2281 0071 118-158 227368 035
Úročený dlh 1 771 647905 587119 02676 9900,0000
Úrokové krytie 1,219,45-12 72465,47525,06
Vlastné imanie 1 307 9731 301 1711 221 6821 636 068677 615
Všetky záväzky 4 686 7573 362 9461 154 632633 449746 232
Výnosy budúcich období dlhodobé 972 2480,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 39 94494 876-444 99572 160240 455
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 39 94494 876-444 99572 160240 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 80279 489-414 386105 572186 566
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 79 489-414 386105 572-940 480147 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 60084 111-445 36270 213241 979
Zásoby 665 940700 749395 661709 517177 817
Záväzky 4 686 7573 362 9461 154 632633 449746 232
Záväzky z obchodného styku 257 380583 113581 381425 1380,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 18 44815 934234 030193 5540,0000
Zisk pred zdanením 6 60084 111-445 36270 213241 979
Zmena EBIT 0,4039-0,2112-6,25-0,07711,27
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -719 014-354 744-468 673-464 0860,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -719 014-354 744-468 673-464 0860,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 13 1781 89610 8591 9060,0000
Účtovné závierky