KONTO - KÁ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 8836 8838 3969 5646 372
Bežná likvidita III. stupeň 46,5040,4962,1915,1398,03
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,02-1,03-1,02-0,2199-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 46,5040,4962,193,1198,03
Celkové tržby 3,000,00001 7216 7100,0000
Celkový dlh 105,00170,00135,00637,0065,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 883-6 883-8 396-9 564-6 372
Čistá marža, Zisková marža, ROS -645,000,0000-0,38700,27300,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 8836 8838 3969 5646 372
Čistý cash flow 4 8836 8838 3961 9636 372
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 935-1 068-624,002 349217,00
Čistý zisk -1 935-1 548-666,001 832217,00
Čistý zisk v minulom roku -1 548-666,001 832788,00182,00
Cudzie zdroje -4 778-6 713-8 261-8 927-6 307
Daň z príjmov 0,0000480,0042,00517,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,0042,00517,00503,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,0042,00517,000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00001 817520,25232,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000029,2134,382,37
EBIT v minulom roku -1 068-624,002 3491 291182,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 935-1 068-624,002 349217,00
EBITDA -1 852-985,00-553,002 408334,00
EBITDA marža -617,330,0000-0,32130,35890,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 852-985,00-553,002 408334,00
Finančná páka 1,021,031,021,071,01
Finančné účty 4 8836 8838 3969 5646 372
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9785-0,9753-0,9839-0,9334-0,9898
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97850,97530,98390,93340,9898
Hrubá marža -222,000,00000,61190,40920,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 935-1 068-624,002 349282,00
Krátkodobé záväzky 105,00170,00135,00632,0065,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000019,0018,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 666,00246,00634,003 9649 666
Obežný majetok 4 8836 8838 3969 5646 372
Obrat aktív 0,00000,00000,20090,70161,57
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,20090,70161,57
Osobné náklady 751,00739,001 640338,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,0083,0071,0059,0052,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 935-1 548-666,001 832217,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,13-3,001,560,12310,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1 6280,00004,880,29250,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,8868-0,33290,64218,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,8868-0,33290,64218,120,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00004,980,29250,6372
Pohotová likvidita II. stupeň 46,5040,4962,1915,1398,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9785-0,9753-0,9839-4,55-0,9898
Pridaná hodnota -666,00-246,001 0532 746334,00
Rýchla likvidita I. stupeň 46,5040,4962,1915,1398,03
Služby 186,00246,00634,003 9088 433
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 8836 8838 3969 5646 372
Spotreba materiálu… 480,000,00000,000056,001 233
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00001 6876 71010 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 6876 71010 000
Účtovný cash flow 4 8836 8838 3961 9636 372
Vlastné imanie 4 7786 7138 2618 9276 307
Všetky záväzky 105,00170,00135,00637,0065,00
Výsledok hospodárenia -1 852-985,00-553,002 408334,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 852-985,00-553,002 408334,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 935-1 548-666,001 832217,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 548-666,001 832788,00182,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 935-1 068-624,002 349282,00
Záväzky 105,00170,00135,00637,0065,00
Záväzky z obchodného styku 0,000019,0018,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 935-1 068-624,002 349282,00
Zmena EBIT 1,811,71-0,26561,821,19