MIKI, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 233 5064 2190,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,92030,03550,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,36-1,040,00000,00000,0000
Celkové tržby 498 2650,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 179 908119 7010,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 862-916,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 862916,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 10 862916,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 52841 8890,00000,00000,0000
Čistý zisk 3 02341 8890,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 16 058-11 5060,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -53 598115 4820,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99,598,830,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 99,498,830,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 171,0511,280,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 99,598,830,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000461,060,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 117,35317,950,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 17 065-11 5060,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 52841 8890,00000,00000,0000
EBITDA 18 01842 3690,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 01842 3690,00000,00000,0000
Finančná páka 4,36-0,03650,00000,00000,0000
Finančné účty 10 862916,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,229527,370,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,2295-27,370,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 73542 1890,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,686028,180,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 135 9563 3030,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 160 190118 9070,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 33 6640,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 11,660,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 5450,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 47,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 443 82894 1340,00000,00000,0000
Neobežný majetok 86 0800,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 147 4264 2190,00000,00000,0000
Obrat aktív 2,1332,350,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 5,790,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,3832,350,00000,00000,0000
Odpisy 12 2080,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 2080,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 34 7410,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 304,00180,000,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 21,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 23141 8890,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,02379,930,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,02379,930,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63820,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,570,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,160,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 135 8213 3030,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,91650,03550,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,93126,070,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,030,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,770528,370,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,36-1,040,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 54 43742 3690,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,01299,930,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,982,830,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,982,830,00000,00000,0000
Služby 289 07382 6450,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 233 5064 2190,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 154 75511 4890,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 498 265136 5030,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 498 265136 5030,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 10 862916,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 3,580,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 53 598-115 4820,00000,00000,0000
Všetky záväzky 179 908119 7010,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 81042 3690,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 81042 3690,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 02341 8890,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 058-11 5060,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 98341 8890,00000,00000,0000
Zásoby 608,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 179 908119 7010,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 33 6640,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 98341 8890,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,3239-3,640,00000,00000,0000