DIDACTIC Martin, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 108 088539 366467 592728 281123 708
Aktivácia 0,00000,00000,000038 1120,0000
Bankové úvery 200 0000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,715,197,842,103,20
Bežné bankové úvery 200 0000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 5233 7561 3391 3701 451
Časové rozlíšenie pasív 63,005 5000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9568-0,19370,5208-0,5344-0,8840
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,411,62-10,321,482,74
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,070,13560,06720,37800,3380
Celkové tržby 1 284 648480 747186 6201 379 9280,0000
Celkový dlh 572 02763 73429 441199 79031 250
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -545 285-232 434-141 392-369 602-81 731
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 750 693237 842146 800375 01081 731
Čistý cash flow 512 85191 042-228 210282 41781 731
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 162 60536 431-89 059502 66022 953
Čistý zisk 129 18431 981-90 340391 60821 405
Čistý zisk v minulom roku 31 981-90 340391 60844 42526 191
Cudzie zdroje -535 998-470 132-438 151-528 491-92 458
Daň z príjmov 31 0693 959965,00110 3670,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 959965,00110 36714 8690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 31 0693 959965,00110 3670,0000
Dlhodobé pohľadávky 320,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 60,6772,81104,295,8413,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,2248,0116,044,9010,80
Doba obratu aktív 315,16410,67935,73198,97329,41
Doba obratu pohľadávok 60,7772,81104,295,8413,27
Doba obratu zásob 3,2414,4548,047,8248,22
Doba splácania záväzkov 139,8872,2868,75104,95142,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,6942,8644,2552,1279,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 113,0145,2448,9745,800,0000
EBIT v minulom roku 36 431-89 059502 66060 73927 395
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 162 60536 431-89 059502 66022 953
EBITDA 291 801157 74940 676601 00957 380
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 291 801157 74940 676601 00957 380
Finančná páka 2,071,151,071,381,34
Finančné účty 750 693237 842146 800375 01081 731
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4837-0,8716-0,9370-0,7257-0,7474
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48370,87160,93700,72570,7474
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 289 313156 99340 287600 05256 652
Krátkodobé finančné výpomoci 5 4085 4085 4085 4080,0000
Krátkodobé pohľadávky 213 32995 62052 11321 3784 984
Krátkodobé záväzky 364 55856 28722 110190 78629 831
Krytie dlhovej služby 124,0726,33128,72877,3937,07
Nákladové úroky 2 352491,00316,00685,001 548
Nákladové úroky v minulom roku 491,00316,00685,001 4451 204
Náklady na predaný tovar 1 021 416349 490183 200747 81076 488
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 951 269284 258117 380663 50755 280
Neobežný majetok 133 777190 898251 891316 31128 239
Obežný majetok 972 788344 712214 362410 60094 018
Obrat aktív 1,160,88880,39011,831,11
Obrat neobežného majetku 9,592,510,72414,224,85
Obrat obežného majetku 1,321,390,85093,251,46
Obrat zásob 112,6325,277,6046,697,57
Odpisy 117 992119 460128 83896 89626 813
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 58 99659 73064 41948 44826 813
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 58 99659 73064 41948 4480,0000
Osobné náklady 22 81025 53925 21438 0310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 492876,00889,001 123728,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 294 53835 22915 74983 2640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 247 176151 44138 498488 50448 218
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,17420,0673-0,20370,73350,2315
Podiel EBIT k aktívam 0,14670,0675-0,19050,69020,1855
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,14680,0682-0,19050,69020,1855
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,21870,0763-0,19990,93520,2445
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67750,44100,31390,51490,6607
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,08710,1966-31,240,06470,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,39920,1894-1,220,20470,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,27530,4569-0,00690,88650,7921
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 11,485,09-0,032015,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,860,8958-0,00524,362,26
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,39960,1899-1,250,21140,5963
Pohľadávky z obchodného styku 162 52463 0598 01717 9444 056
Pohotová likvidita II. stupeň 1,695,027,282,032,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,05-5,161,92-1,87-1,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 218,05185,42-722,18412,2952,80
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51620,11820,06300,27430,2526
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,070,13560,06720,37800,3380
Pridaná hodnota 261 910129 889-807,00588 21060 584
Primárna platobná neschopnosť 1,810,55871,964,640,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,11660,0593-0,19320,53770,1730
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,24100,0680-0,20620,74100,2315
Rýchla likvidita I. stupeň 1,323,545,331,912,74
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,960,40400,72380,33240,5446
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,960,40400,72380,33240,5446
Služby 45 99347 60154 03659 50815 117
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 108 088539 366467 592728 281123 708
Spotreba materiálu… 24 15417 63111 78462 9076 091
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 205 4085 4085 4085 4080,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 283 328479 439182 6431 336 103137 072
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2,0060,00250,0083,000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 243 309381 816158 027833 64476 956
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 01797 56324 366502 37660 116
Účtovný cash flow 512 85191 042-228 210282 41781 731
Úročený dlh 205 4085 4085 4085 4080,0000
Úrokové krytie 69,1374,20-281,83733,8114,83
Vlastné imanie 535 998470 132438 151528 49192 458
Všetky záväzky 572 02763 73429 441199 79031 250
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00005 5000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 173 81137 086-87 912504 19630 567
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 173 81137 086-87 912504 19630 567
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 129 18431 981-90 340391 60821 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 31 981-90 340391 60844 42526 191
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 160 25335 940-89 375501 97527 918
Zásoby 8 44611 25015 44914 2127 303
Záväzky 572 02763 73429 441199 79031 250
Záväzky z obchodného styku 294 53835 22915 74983 2640,0000
Zisk pred zdanením 160 25335 940-89 375501 97527 918
Zmena EBIT 4,46-0,4091-0,17728,280,8379
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 2630,00000,00000,0000