MEDCO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 558 770519 853491 397468 044430 548
Bežná likvidita III. stupeň 99,14121,15112,32180,22138,13
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000604,00591,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,823,171,521,282,78
Celkové tržby 103 13286 16974 15667 3950,0000
Celkový dlh 5 6364 2914 3752 5973 117
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 247-13 622-6 649-10 909-8 657
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 24713 6226 64910 9098 657
Čistý cash flow 10 24713 6226 6493 3178 657
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 47 31335 90327 66220 15017 592
Čistý zisk 37 57228 54021 57615 70717 592
Čistý zisk v minulom roku 28 54021 57615 70722 30916 862
Cudzie zdroje -553 134-515 562-487 022-465 447-427 431
Daň z príjmov 9 7417 3636 0864 4430,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 3636 0864 4436 3000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 7417 3636 0864 4430,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 9412 1442 3862 4722 465
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,3035,3152,3459,9635,11
Doba obratu aktív 1 9782 2022 4192 5352 519
Doba obratu pohľadávok 1 9412 1442 3862 4722 465
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000070,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,9518,1821,5314,0618,24
EBIT v minulom roku 35 90327 66220 15028 60916 862
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 47 31335 90327 66220 15017 592
EBITDA 47 35635 96826 74319 19423 193
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 35635 96826 74319 19423 193
Finančná páka 1,011,011,011,011,01
Finančné účty 10 24713 6226 64910 9098 657
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9899-0,9917-0,9911-0,9945-0,9928
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98990,99170,99110,99450,9928
Hrubá marža 0,82750,81970,82540,80590,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 31335 90327 66120 14923 105
Krátkodobé pohľadávky 548 523506 231484 748456 531421 300
Krátkodobé záväzky 5 6364 2914 3752 5973 117
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 215,007,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 17 79015 53512 94813 07916 174
Obežný majetok 558 770519 853491 397467 440429 957
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000190,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000190,00
Osobné náklady 37 08633 71032 87133 7480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 43,0065,0054,0084,0088,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000972,001 0390,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000065,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 57228 54021 57615 70717 782
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,43460,47720,53700,62130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,86
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,302,101,861,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,302,101,861,61243,24
Pohľadávky z obchodného styku 7 7138 33710 63311 0726 002
Pohotová likvidita II. stupeň 99,14121,15112,32180,22138,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -53,98-37,85-73,25-140,32-49,37
Pridaná hodnota 85 34270 63461 20854 31646 216
Rýchla likvidita I. stupeň 1,823,171,524,202,78
Služby 17 06915 37512 20211 89210 781
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 558 770519 853491 397468 044430 548
Spotreba materiálu… 721,00160,00746,001 1875 393
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 103 13286 16974 15667 39562 390
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 103 13286 16974 15667 39562 390
Účtovný cash flow 10 24713 6226 6493 3178 657
Vlastné imanie 553 134515 562487 022465 447427 431
Všetky záväzky 5 6364 2914 3752 5973 117
Výsledok hospodárenia 47 35635 96826 74319 19423 003
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 35635 96826 74319 19423 003
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 57228 54021 57615 70717 592
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28 54021 57615 70722 30916 862
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 47 31335 90327 66220 15022 915
Záväzky 5 6364 2914 3752 5973 117
Záväzky z obchodného styku 215,007,000,000065,000,0000
Zisk pred zdanením 47 31335 90327 66220 15022 915
Zmena EBIT 1,321,301,370,70431,04