AQUA. PRO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 141 467125 325149 36287 97892 724
Bežná likvidita III. stupeň 1,571,561,280,95351,31
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,07-1,12-0,493211,705,46
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,70800,70530,16320,29820,4529
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,521,603,57-39,57-17,43
Celkové tržby 332 126379 375363 337208 053202 294
Celkový dlh 85 22177 093116 66990 25998 366
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -60 094-53 999876,00-26 683-30 787
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 60 09453 99916 12426 68330 787
Čistý cash flow 60 09453 99916 12426 68330 787
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 39418 75637 7504 3198 294
Čistý zisk 8 01415 53934 9733 3597 334
Čistý zisk v minulom roku 15 53934 9733 3597 334-15 920
Cudzie zdroje -56 246-48 232-32 6932 2815 642
Daň z príjmov 2 3803 2172 777960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 3 2172 777960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3803 2172 777960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,5515,1185,2512,9924,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,4311,9385,170,96057,05
Doba obratu aktív 157,97120,66150,05154,48168,68
Doba obratu pohľadávok 4,5515,1185,2512,9924,51
Doba obratu zásob 139,65115,31136,15179,31152,29
Doba splácania záväzkov 171,80176,71288,15313,08230,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 94,7873,7199,28157,14123,66
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5,342,3468,5977,9033,56
EBIT v minulom roku 18 75637 7504 3198 294-14 960
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 39418 75637 7504 3198 294
EBITDA 13 42421 11539 6466 1299 775
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 42421 11539 6466 1299 775
Finančná páka 2,522,604,57-38,57-16,43
Finančné účty 60 09453 99916 12426 68330 787
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 66720 43038 8015 2858 957
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60000,61090,66171,020,7331
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000017 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 07715 69184 8607 39713 473
Krátkodobé záväzky 84 87976 55898 82889 49367 975
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 6361 01323 52622 2689 885
Náklady na predaný tovar 275 574332 170297 433178 579170 477
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 180 327158 134125 184104 333107 517
Neobežný majetok 8 3035 6761 6812 6433 605
Obežný majetok 133 164119 649147 68185 33589 119
Obrat aktív 2,313,022,432,362,16
Obrat neobežného majetku 39,3766,79216,1478,6555,66
Obrat obežného majetku 2,453,172,462,442,25
Obrat zásob 2,613,172,682,042,40
Odpisy 2 2731 671962,00962,00563,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 2731 671962,00962,00563,00
Osobné náklady 41 05123 77224 38519 94818 127
Ostatné náklady na finančnú činnosť 757,00685,00845,00844,00818,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 28717 21035 9354 3217 897
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14250,32220,7038-1,47-1,30
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,18370,38460,7470-2,850,3351
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80020,50660,37010,68110,6010
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,28450,29680,52640,28070,2805
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,972,701,471,66
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,842,601,401,61
Pohľadávky z obchodného styku 2 17712 39684 781547,003 875
Pohotová likvidita II. stupeň 0,75600,91030,87180,38080,6511
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9360-0,8932-2,030,08550,1833
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60240,61510,78111,031,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,521,603,57-39,57-17,43
Pridaná hodnota 51 30246 92965 89129 28630 163
Primárna platobná neschopnosť 1,210,08170,277540,712,55
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,14250,32221,07-1,47-1,30
Rýchla likvidita I. stupeň 0,70800,70530,13920,29820,4529
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,353,652,9414,7310,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,353,652,9414,7310,06
Služby 64 877116 374128 42251 85046 127
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 141 467125 325149 36287 97892 724
Spotreba materiálu… 30 37057 66243 82722 39616 833
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000017 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 326 876379 099363 324207 865200 640
Tržby z predaja tovaru 291 008264 947192 931161 562161 145
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 868114 152170 39346 30339 495
Účtovný cash flow 60 09453 99916 12426 68330 787
Úročený dlh 0,00000,000017 0000,00000,0000
Vlastné imanie 56 24648 23232 693-2 281-5 642
Všetky záväzky 85 22177 093116 66990 25998 366
Výsledok hospodárenia 11 15119 44438 6845 1679 212
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 15119 44438 6845 1679 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 01415 53934 9733 3597 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 53934 9733 3597 334-15 920
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 39418 75637 7504 3198 294
Zásoby 68 99349 95946 69751 25544 859
Záväzky 85 22177 093116 66990 25998 366
Záväzky z obchodného styku 2 6361 01323 52622 2689 885
Zisk pred zdanením 10 39418 75637 7504 3198 294
Zmena EBIT 0,55420,49688,740,5207-0,5544

Činnosti firmy
Maliarske, natieračske práce, lakovanie
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Sprostredkovanie obchodu
Čistenie budov
Servis športového výstroja a náradia
Fotografické služby
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení
Vydavateľská činnosť
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Výroba videa
Činnosť športového inštruktora-športové potápanie
Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Činnosť organizačných , ekonomických a účtovných poradcov
Upratovacie práce
Prípravné práce pre stavbu
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Murárske a obkladačské práce
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Základná - klasická masáž a klasická masáž v športe
Organizovanie školení, kurzov a seminárov
Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Demolácia a zemné práce
Administratívne,kopírovacie a rozmnožovacie práce
Vedenie účtovníctva
Finančný leasing
Lešenárske práce
Reklamná činnosť
Prieskum trhu a verejnej mienky
Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení
Potápačské práce
Prenájom športového výstroja a náradia
Zváračske práce