Shayna, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 7177 0159 91912 2859 030
Bežná likvidita III. stupeň 44,1913,577,5318,1211,09
Časové rozlíšenie aktív 0,000049,0043,0043,0043,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,80260,22480,4168-0,3231-0,6573
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 34,66-2,83-2,725,757,87
Celkové tržby 5 592780,007 26010 37810 010
Celkový dlh 152,00517,001 317654,00696,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 269-5 587-7 048-10 633-6 875
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0122-1,030,17890,31770,0453
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 2695 5877 04810 6336 875
Čistý cash flow 5 269-1 461-3 5853 7585 478
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 68,00-805,001 7793 777933,00
Čistý zisk 68,00-805,001 2993 297453,00
Čistý zisk v minulom roku -805,001 2993 297453,001 588
Cudzie zdroje -6 565-6 498-8 602-11 631-8 334
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 108,04645,30142,1841,2229,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00001,9729,17
Doba obratu aktív 501,173 283498,68432,07329,27
Doba obratu pohľadávok 108,04645,30142,1841,2229,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,34241,9366,2123,0025,38
EBIT v minulom roku -805,001 7793 777933,002 068
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 68,00-805,001 7793 777933,00
EBITDA -471,00-707,002 7355 6142 756
EBITDA marža -0,0842-0,90640,37670,54100,2753
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -471,00-707,002 7355 6142 756
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,26980,12710,5145
Finančná páka 1,021,081,151,061,08
Finančné účty 5 2695 5877 04810 6336 875
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9774-0,9263-0,8672-0,9468-0,9229
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97740,92630,86720,94680,9229
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 831,00-805,002 6535 5272 683
Krátkodobé pohľadávky 1 4481 3792 8281 172800,00
Krátkodobé záväzky 152,00517,001 317654,00696,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 60,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 1521 1684 7415 4247 916
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000437,001 312
Obežný majetok 6 7176 9669 87611 8057 675
Obrat aktív 0,72830,11120,73190,84481,11
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000023,757,63
Obrat obežného majetku 0,72830,11200,73510,87911,30
Odpisy 0,00000,0000874,001 7501 750
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000437,00875,00875,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000437,00875,00875,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,0098,0082,0087,0073,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000082,0078,0036,0078,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 68,00-805,002 1735 0472 203
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,78440,79640,71060,86550,7614
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,9422-1,87-0,49380,36210,5473
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00002,882,831,20
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,08-1,87-0,49380,36210,5473
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,000056,00800,00
Pohotová likvidita II. stupeň 44,1913,577,5318,1211,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,254,452,40-3,09-1,52
Pridaná hodnota -260,00-388,002 5194 9542 094
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,64290,0975
Rýchla likvidita I. stupeň 34,6610,815,3516,269,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,3227-0,73130,48150,11650,2525
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,3227-0,73130,48150,11650,2525
Služby 2 463628,002 7244 7027 281
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 7177 0159 91912 2859 030
Spotreba materiálu… 2 689540,002 017722,00635,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 592780,007 26010 37810 010
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 700,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 892780,007 26010 37810 010
Účtovný cash flow 5 269-1 461-3 5853 7585 478
Vlastné imanie 6 5656 4988 60211 6318 334
Všetky záväzky 152,00517,001 317654,00696,00
Výsledok hospodárenia 229,00-707,001 8613 8641 006
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 229,00-707,001 8613 8641 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 68,00-805,001 2993 297453,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -805,001 2993 297453,001 588
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 68,00-805,001 7793 777933,00
Záväzky 152,00517,001 317654,00696,00
Záväzky z obchodného styku 60,0082,0078,0036,0078,00
Zisk pred zdanením 68,00-805,001 7793 777933,00
Zmena EBIT -0,0845-0,45250,47104,050,4512