Agentúra AURA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 16 04815 05118 58629 75430 085
Bežná likvidita III. stupeň 0,56100,54360,798717,363,44
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000178,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16860,15520,9224-1,03-0,7582
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07400,07080,182317,032,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,28-2,19-5,060,06060,3893
Celkové tržby 15 18216 35514 37819 5280,0000
Celkový dlh 28 60827 68723 1631 6998 430
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 118-1 961-4 222-28 938-16 418
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0050-0,4928-2,270,19670,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 1181 9614 22228 93816 418
Čistý cash flow 2 1181 9614 22228 93816 418
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 132,00-7 099-31 6724 82438 877
Čistý zisk 76,00-8 059-32 6323 84238 877
Čistý zisk v minulom roku -8 059-32 6323 8422 557-39 564
Cudzie zdroje 12 56012 6364 577-28 055-21 655
Daň z príjmov 56,00960,00960,00982,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00982,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 56,00960,00960,00982,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000086,0054,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,320,000030,1610,4953,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,870,000030,1610,4953,37
Doba obratu aktív 388,25335,90471,82556,31138,29
Doba obratu pohľadávok 20,320,000032,3411,5053,37
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000036,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 692,11617,90588,0231,7737,72
EBIT v minulom roku -7 099-31 6724 8243 517-39 564
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 132,00-7 099-31 6724 82438 877
EBITDA 312,00-7 001-31 3825 751141 723
EBITDA marža 0,0206-0,4281-2,180,29450,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 312,00-7 001-31 3825 751141 723
Finančná páka -1,28-1,19-4,061,061,39
Finančné účty 2 1181 9614 22228 93816 418
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,78270,83950,2463-0,9429-0,7198
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7827-0,8395-0,24630,94290,7198
Hrubá marža 0,1031-0,3420-1,640,27790,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 132,00-7 087-31 4705 632141 575
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,781,841,250,05710,2728
Krátkodobé pohľadávky 840,000,00001 188561,0011 611
Krátkodobé záväzky 28 60827 68723 1631 6998 207
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 161,003 5325 59253,000,0000
Náklady na predaný tovar 13 52121 94937 91414 09581 108
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000201,001 878
Obežný majetok 16 04815 05118 58629 55328 029
Obrat aktív 0,94011,090,77360,65612,64
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000097,1242,28
Obrat obežného majetku 0,94011,090,77360,66062,83
Odpisy 0,00000,0000202,00808,001 420
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000202,00808,001 420
Osobné náklady 1 2771 183804,00182,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 180,0086,0088,00119,00148,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 76,00-8 059-32 4304 65040 297
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00610,63787,130,13691,80
Podiel EBIT k aktívam 0,0082-0,4717-1,700,16211,29
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0082-0,4717-1,700,16211,29
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01050,56186,920,17191,78
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,13200,13030,22720,97260,5457
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,8155-0,2115-0,03420,03350,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,13950,11990,29361,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,23-4,73-29,2729,820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,23-4,73-23,405,48-1,20
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,14040,11990,29361,480,2068
Pohľadávky z obchodného styku 780,000,00001 188561,0011 611
Pohotová likvidita II. stupeň 0,10340,07080,233617,363,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,936,441,08-0,9695-1,32
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,781,841,250,05710,2802
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,28-2,19-5,060,06060,3893
Pridaná hodnota 1 566-5 594-23 5365 427-1 702
Primárna platobná neschopnosť 0,20640,00004,710,09450,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0047-0,5354-1,760,12911,29
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00610,63787,130,13691,80
Rýchla likvidita I. stupeň 0,07400,07080,182317,032,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 91,69-3,95-0,73810,29540,0595
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 91,69-3,95-0,73810,29540,0595
Služby 1 2667 91512 9449 39958 833
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 04815 05118 58629 75430 085
Spotreba materiálu… 12 25514 03424 9704 69622 275
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 08716 35514 37819 52279 406
Tržby z predaja tovaru 117,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 97016 35514 37819 52279 406
Účtovný cash flow 2 1181 9614 22228 93816 418
Vlastné imanie -12 560-12 636-4 57728 05521 655
Všetky záväzky 28 60827 68723 1631 6998 430
Výsledok hospodárenia 312,00-7 001-31 5844 94339 023
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 312,00-7 001-31 5844 94339 023
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 76,00-8 059-32 6323 84238 877
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 059-32 6323 8422 557-39 564
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 132,00-7 099-31 6724 82438 877
Zásoby 13 09013 09013 0900,00000,0000
Záväzky 28 60827 68723 1631 6998 430
Záväzky z obchodného styku 161,003 5325 59253,000,0000
Zisk pred zdanením 132,00-7 099-31 6724 82438 877
Zmena EBIT -0,01860,2241-6,571,37-0,9826
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000101 280