ENZA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 265 2598 536 6687 083 9928 425 5466 925 066
Aktivácia 49 57522 55422 84028 0681 297
Bankové úvery 346 4130,0000252 1680,000022 421
Bežná likvidita III. stupeň 1,921,791,322,531,99
Bežné bankové úvery 346 4130,0000252 1680,000022 421
Časové rozlíšenie aktív 159 804133 21785 3561 605 921197 155
Časové rozlíšenie pasív 152 769112 69436 14735 59731 659
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,17720,3729-0,99820,88560,0556
Celkové tržby 15 480 32211 669 2529 227 46312 411 3073 068 061
Celkový dlh 2 540 2502 113 2931 961 7562 090 1042 044 418
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -417 575-1 033 238-171 963-1 704 287-117 171
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 763 9881 033 238424 1311 704 287139 592
Čistý cash flow -269 250609 107-1 280 1561 564 69596 229
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 931 5732 040 902539 5362 732 29578 704
Čistý zisk 1 508 3791 579 592400 6592 082 86453 303
Čistý zisk v minulom roku 1 579 592400 6592 082 86453 303660 668
Cudzie zdroje -7 572 240-6 310 681-5 086 089-6 299 845-4 848 989
Daň z príjmov 402 751441 789123 737632 39017 512
Daň z príjmov v minulom roku 441 789123 737632 39017 512226 853
Daň z príjmov z bežnej činnosti 402 751441 789123 737632 39017 512
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00001 43937 02441 668
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,2946,4156,4234,29359,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,5441,0237,5632,34313,82
Doba obratu aktív 261,45300,60300,38268,00834,69
Doba obratu pohľadávok 52,2946,4156,4935,47364,71
Doba obratu zásob 567,14447,61116,24110,63326,05
Doba splácania záväzkov 967,061 126637,591 1032 544
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,7157,5254,3856,20208,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 374,12483,70366,95327,951 599
EBIT v minulom roku 2 040 902539 5362 732 29578 704911 438
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 931 5732 040 902539 5362 732 29578 704
EBITDA 4 157 3133 673 4291 741 7113 609 3181 037 913
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 157 3133 673 4291 741 7113 609 3181 037 913
Finančná páka 1,361,351,391,341,43
Finančné účty 763 9881 033 238424 1311 704 287139 592
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7377-0,7392-0,7180-0,7477-0,7002
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73770,73920,71800,74770,7002
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 845 9524 982 7512 683 7225 215 1621 202 818
Krátkodobé pohľadávky 2 053 0791 317 8491 330 6941 077 9802 984 207
Krátkodobé záväzky 1 519 9021 633 4881 282 4931 766 7681 729 514
Krytie dlhovej služby 24,0027,7833,9668,5726,24
Materiál 68 11254 58247 40235 03330 698
Nákladové úroky 20 44319 52115 14017 0417 889
Nákladové úroky v minulom roku 19 52115 14017 0417 88923 917
Náklady na predaný tovar 8 945 6625 962 1645 418 2806 120 4341 973 320
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 573 658529 307734 181584 864248 128
Neobežný majetok 6 397 0365 403 2625 008 5543 823 0653 340 792
Obežný majetok 3 708 4193 000 1891 990 0822 996 5603 387 119
Obrat aktív 1,401,211,221,360,4373
Obrat neobežného majetku 2,241,921,723,000,9064
Obrat obežného majetku 3,863,454,333,830,8941
Obrat zásob 0,64360,81543,143,301,12
Odpisy 2 504 7781 813 4561 499 2521 417 960969 476
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 252 389906 728749 626708 980484 738
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 252 389906 728749 626708 980484 738
Osobné náklady 2 299 8581 785 5822 096 6412 039 380416 771
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 42912 0288 5615 9522 229
Ostatné záväzky z obchodného styku 587 992701 445738 099525 4901 087 025
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 013 1573 393 0481 899 9113 500 8241 022 779
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42710,40550,65730,38090,3951
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,398,324,349,164,25
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,342,471,522,632,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,220,88711,550,7610
Pohľadávky z obchodného styku 1 945 2281 164 986885 8721 016 7162 603 653
Pohotová likvidita II. stupeň 1,471,421,172,431,86
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 28,12-10,363,97-4,03-50,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -13,1731,20-84,5591,8212,20
Pridaná hodnota 5 385 3774 403 2773 189 7685 354 4781 054 939
Primárna platobná neschopnosť 0,30230,60210,83320,51690,4175
Rýchla likvidita I. stupeň 0,37840,59170,27000,94560,0783
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,61100,57531,130,57911,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,61100,57531,130,57911,97
Služby 5 778 8673 510 0423 106 0193 700 673917 018
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 265 2598 536 6687 083 9928 425 5466 925 066
Spotreba materiálu… 2 789 9152 329 3671 636 4301 807 169648 706
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 346 4130,0000252 1680,000022 421
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 49 5750,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 182 57311 026 1169 083 33412 280 8103 111 826
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 851 534660 675475 286805 89883 567
Tržby z predaja tovaru 641 538603 214910 912647 966250 873
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 689 5019 762 2277 697 13610 826 9462 777 386
Účtovný cash flow -269 250609 107-1 280 1561 564 69596 229
Úročený dlh 346 4130,0000252 1680,000022 421
Úrokové krytie 94,49104,5535,64160,349,98
Vlastné imanie 7 572 2406 310 6815 086 0896 299 8454 848 989
Všetky záväzky 2 540 2502 113 2931 961 7562 090 1042 044 418
Výnosy budúcich období krátkodobé 152 769112 69436 14735 59731 659
Výsledok hospodárenia 1 960 9552 008 759547 9432 735 56582 817
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 960 9552 008 759547 9432 735 56582 817
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 508 3791 579 592400 6592 082 86453 303
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 579 592400 6592 082 86453 303660 668
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 911 1302 021 381524 3962 715 25470 815
Zásoby 891 352649 102233 818177 269221 652
Záväzky 2 540 2502 113 2931 961 7562 090 1042 044 418
Záväzky z obchodného styku 587 992701 445738 099525 4901 087 025
Zisk pred zdanením 1 911 1302 021 381524 3962 715 25470 815
Zmena EBIT 0,94643,780,197534,720,0864
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 147 203383 99835 510-55 796-160 765
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 147 203383 99835 510-55 796-160 765
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 543 114511 889169 802261 69169 187
Účtovné závierky