AGRODRUŽSTVO JM

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 195 206177 602203 880123 780112 383
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000016 422
Bežná likvidita III. stupeň 1,771,781,752,13373,06
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000016 422
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000151,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5299-0,3524-0,5883-0,0437-0,0125
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,75390,45170,70930,08512,36
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,010,83231,040,51300,0010
Celkové tržby 103 524198 32285 45430 0170,0000
Celkový dlh 98 28780 673104 15241 968113,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 500-29 119-37 226-3 573-1 888
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0001-0,01410,2098-1,020,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 35434 16258 6663 5731 406
Čistý cash flow 51 35434 16258 6663 5731 406
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10,00-1 83918 887-29 6323 307
Čistý zisk -10,00-2 79917 927-30 69684,00
Čistý zisk v minulom roku -2 79917 927-30 696227,0078,00
Cudzie zdroje -96 919-96 929-99 728-81 812-112 270
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000031 843
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 33116 5060,00000,0000125,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 1109 0900,00000,000087,31
Doba obratu aktív 4 86736 0140,00000,00002 646
Doba obratu pohľadávok 2 33116 5060,00000,0000875,38
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00003,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 69815 3360,00000,000014,01
EBIT v minulom roku -1 83918 887-29 6323 4222 824
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10,00-1 83918 887-29 6323 307
EBITDA 12 11915 92133 309-29 00118 635
EBITDA marža 0,11710,08030,3898-0,96620,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 11915 92133 309-29 00118 635
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,52200,0508-0,03230,0000
Finančná páka 2,011,832,041,511,00
Finančné účty 51 35434 16258 6663 5731 406
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4965-0,5458-0,4892-0,6609-0,9990
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49650,54580,48920,66090,9990
Hrubá marža -0,7109-0,8851-0,4239-1,800,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 68215 54748 626-29 63216 984
Krátkodobé finančné výpomoci 29 8545 04321 4400,0000-16 904
Krátkodobé pohľadávky 93 50481 40195 93957 8435 333
Krátkodobé záväzky 68 12075 63082 71241 968595,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -383,00124,002 94814 6750,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-278,865,78
Materiál 0,00000,00000,00000,00008 099
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000104,003 223
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000104,002 2352 746
Náklady na predaný tovar 88 236177 33336 22753 91150 559
Neobežný majetok 22 24933 94021 17634 26538 384
Obežný majetok 172 957143 662182 70489 51573 848
Obrat neobežného majetku 0,65800,05300,00000,00000,4038
Odpisy 11 69217 38621 8890,000012 625
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 69217 38621 8890,000012 625
Osobné náklady 656,002 4854 865887,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 437,00374,00383,00631,001 651
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 68214 58739 816-30 69612 709
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,49610,17230,68650,11900,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,6092
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -112,19-70,64-7,45-60,780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -5,96-8,83-1,35-60,78-2,78
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,5118,980,00000,00000,0907
Pohľadávky z obchodného styku 44 50244 82650 86438 0983 708
Pohotová likvidita II. stupeň 1,481,431,481,4660,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,89-2,84-1,70-22,90-79,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000034,360,4362
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50350,45420,51090,33910,0010
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,010,83231,040,51300,0010
Pridaná hodnota -73 596-175 533-36 227-53 911-35 058
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52420,42350,56330,085112,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,115,073,13-1,450,0061
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,115,073,13-1,450,0061
Služby 62 041151 23011 68222 16120 764
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 195 206177 602203 880123 780112 383
Spotreba materiálu… 26 19526 10324 54531 75036 788
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 29 8545 04321 4400,0000-482,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 6401 8007 8500,000015 501
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00007 8500,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 6401 8000,00000,000015 501
Účtovný cash flow 51 35434 16258 6663 5731 406
Úročený dlh 29 8545 04321 4400,0000-482,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-284,921,03
Vlastné imanie 96 91996 92999 72881 812112 270
Všetky záväzky 98 28780 673104 15241 968113,00
Výsledok hospodárenia 427,00-1 46519 270-29 0016 010
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 427,00-1 46519 270-29 0016 010
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10,00-2 79917 927-30 69684,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 79917 927-30 696227,0078,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10,00-1 83918 887-29 7361 136
Zásoby 28 09928 09928 09928 09935 266
Záväzky 98 28780 673104 15241 968113,00
Záväzky z obchodného styku -383,00124,002 94814 6750,0000
Zisk pred zdanením -10,00-1 83918 887-29 7361 136
Zmena EBIT 0,0054-0,0974-0,6374-8,661,17
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00006 993
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00006 993