AGRA - VÁH, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 863 8521 252 949953 072992 2481 028 530
Aktivácia 27 42440 10173 39850 53936 055
Bankové úvery 0,0000343 4100,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,63750,81220,75590,73122,61
Bežné bankové úvery 0,0000343 4100,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 4 6524 7612 6761 09910 606
Časové rozlíšenie pasív 57 58757 93849 35138 03733 800
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,375,503,723,941,62
Celkové tržby 908 101843 392803 468794 9760,0000
Celkový dlh 656 0151 011 270712 107761 008615 010
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 814292 832-44 084-110 739-54 847
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 81450 57844 084110 73954 847
Čistý cash flow -13 7646 494-66 655-4 52254 847
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -21 9066 4069 7513 89968 884
Čistý zisk -33 492-7 873-1 589-3 87064 691
Čistý zisk v minulom roku -7 873-1 589-3 870-46 255107 003
Cudzie zdroje -150 250-183 741-191 614-193 203-379 720
Daň z príjmov 5 1659 6038 6355 0770,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 6038 6355 0773 1790,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 1659 6038 6355 0770,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 106,52479,42242,88168,4766,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 97,21112,26197,71132,2934,29
Doba obratu aktív 638,171 2321 190917,40800,91
Doba obratu pohľadávok 106,52479,42242,88168,4766,14
Doba obratu zásob 6 10021 158238 0490,00000,0000
Doba splácania záväzkov 15 22845 334518 9280,0000126,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 464,35616,98857,19688,19118,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 912,557 83387 4560,00000,0000
EBIT v minulom roku 6 4069 7513 899-37 205112 528
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -21 9066 4069 7513 89968 884
EBITDA 114 530113 262251 660262 966269 781
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 114 530113 262251 660262 966269 781
Efektívna daňová sadzba -0,18235,551,234,210,0000
Finančná páka 5,756,824,975,142,71
Finančné účty 36 81450 57844 084110 73954 847
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 217 514285 588301 118327 392261 625
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,72760,50060,72050,75020,1474
Krátkodobé pohľadávky 144 191487 387194 571182 21984 939
Krátkodobé záväzky 628 553627 223686 691744 343151 636
Krytie dlhovej služby 17,8424,2293,0497,6811,88
Materiál 11 3929 8972 4128 7921 640
Nákladové úroky 6 4214 6762 7052 6924 193
Nákladové úroky v minulom roku 4 6762 7052 6925 8715 525
Náklady na predaný tovar 615 088476 500356 196479 722468 303
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 0665 050483,000,00000,0000
Neobežný majetok 426 410417 495396 734420 150544 480
Obežný majetok 432 790830 693553 662570 999473 444
Obrat aktív 0,57190,29620,30680,39790,4557
Obrat neobežného majetku 1,160,88880,73700,93960,8609
Obrat obežného majetku 1,140,44670,52810,69140,9900
Odpisy 174 252172 272239 492256 946150 519
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 87 12686 136119 746128 473150 519
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 87 12686 136119 746128 4730,0000
Osobné náklady 194 702164 997148 757139 7920,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9891 8702 85912 1468 156
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 49,001 4007,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 37 667108 380115 72956 4150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 140 760164 399237 903253 076215 210
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,61-1,56-2,33-1,650,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -8,03-20,88-132,080,00000,0010
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,6215-0,6390-0,4289-0,60760,0000
Pohľadávky z obchodného styku 131 584114 122158 381143 08644 038
Pohotová likvidita II. stupeň 0,27060,52770,32790,37580,8110
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,92-28,292,8742,73-6,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,141,39-24,64-1,6813,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75940,80710,74720,76700,5980
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,375,503,723,941,62
Pridaná hodnota -121 013-105 438-63 796-84 942428,00
Primárna platobná neschopnosť 0,28630,94970,73070,39430,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,738,932,832,892,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,738,932,832,892,28
Služby 248 590168 115131 467147 371126 400
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 863 8521 252 949953 072992 2481 028 530
Spotreba materiálu… 338 669313 673339 992315 863311 781
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000343 4100,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 546 537457 460318 555433 066468 731
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 52 46286 39826 15538 2860,0000
Tržby z predaja tovaru 25 0006 727120,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 469 075364 335292 280394 780468 731
Účtovný cash flow -13 7646 494-66 655-4 52254 847
Úročený dlh 0,0000343 4100,00000,00000,0000
Úrokové krytie -3,411,373,601,4516,43
Vlastné imanie 150 250183 741191 614193 203379 720
Všetky záväzky 656 0151 011 270712 107761 008615 010
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000018 512
Výsledok hospodárenia -19 9616 87612 60016 04297 281
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -19 9616 87612 60016 04297 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 492-7 873-1 589-3 87064 691
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 873-1 589-3 870-46 255107 003
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -28 3271 7307 0461 20784 932
Zásoby 251 785292 728315 007278 041333 658
Záväzky 656 0151 011 270712 107761 008615 010
Záväzky z obchodného styku 37 667108 380115 72956 4150,0000
Zisk pred zdanením -28 3271 7307 0461 20784 932
Zmena EBIT -3,420,65702,50-0,10480,6122
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -40 187-29 76342 348-67 027-66 177
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -40 187-29 76342 348-67 027-66 177
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 70120 51225 72328 26421 981