GALOB, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 32 03121 76021 56622 44455 167
Bežná likvidita III. stupeň 1,090,78420,74800,71140,8148
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000697,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,280,44700,90660,93521,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,54120,09980,23480,27600,2128
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,73-4,53-3,90-3,42-5,34
Celkové tržby 39 06847 48631 89854 6320,0000
Celkový dlh 29 51527 92128 99331 70467 880
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 788-2 754-6 733-8 660-14 377
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 7882 7546 7338 66014 377
Čistý cash flow 15 7882 7546 7338 66014 377
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 6372 2253 5694 282-8 432
Čistý zisk 8 6771 2651 8334 098-8 432
Čistý zisk v minulom roku 1 2651 8334 098-646,00-4 854
Cudzie zdroje -2 5166 1617 4279 26012 713
Daň z príjmov 960,00960,001 736184,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 736184,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,001 736184,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,3580,9966,7134,0265,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 69,3579,7341,5114,4259,28
Doba obratu aktív 299,26173,02246,77159,71116,56
Doba obratu pohľadávok 69,3580,9966,7134,0265,20
Doba obratu zásob 0,00000,0000407,11232,0223,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00001 314819,58146,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 272,54219,43328,07223,32142,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000037,8116,370,0000
EBIT v minulom roku 2 2253 5694 282314,00-4 854
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 6372 2253 5694 282-8 432
EBITDA 9 7292 3643 7004 431-8 292
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 7292 3643 7004 431-8 292
Finančná páka 12,73-3,53-2,90-2,42-4,34
Finančné účty 15 7882 7546 7338 66014 377
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 6372 2253 5684 282-8 434
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,91071,271,331,401,22
Krátkodobé pohľadávky 7 42310 1865 8304 78130 858
Krátkodobé záväzky 29 17127 59728 67131 38267 558
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 7754 558825,00627,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000042,00
Náklady na predaný tovar 19 71840 61427 13837 242168 598
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00007 96513 976141 114
Neobežný majetok 119,00119,00119,00119,00119,00
Obežný majetok 31 91221 64121 44722 32554 351
Obrat aktív 1,222,111,482,293,13
Obrat neobežného majetku 328,30385,75268,05431,031 452
Obrat obežného majetku 1,222,121,492,303,18
Obrat zásob 0,00000,00000,89661,5715,48
Osobné náklady 9 3481 640731,009 8830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,00139,00132,00149,00142,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 6771 2651 8334 098-8 432
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,45-0,2053-0,2468-0,44250,6633
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 3,37-0,3812-0,5023-0,47910,6805
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48310,31000,15360,70340,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,59761,010,0246
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,073,236,511,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,073,236,511,420,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 42310 0273 6282 02728 057
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79570,46890,43820,42830,6799
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,15942,241,101,070,8843
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92151,281,341,411,23
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,73-4,53-3,90-3,42-5,34
Pridaná hodnota 19 3505 2904 76014 0504 153
Primárna platobná neschopnosť 0,50860,45460,22740,30930,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 3,45-0,2053-0,2468-0,44250,6633
Rýchla likvidita I. stupeň 0,54120,09980,23480,27600,2128
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,0311,817,847,16-8,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,0311,817,847,16-8,19
Služby 6 64516 46510 7416 33211 123
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 03121 76021 56622 44455 167
Spotreba materiálu… 13 07324 1498 43216 93416 361
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 06845 90431 89851 292172 751
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000018 26140 967172 751
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 06845 90413 63710 3250,0000
Účtovný cash flow 15 7882 7546 7338 66014 377
Vlastné imanie 2 516-6 161-7 427-9 260-12 713
Všetky záväzky 29 51527 92128 99331 70467 880
Výsledok hospodárenia 9 7292 3643 7004 431-8 292
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 7292 3643 7004 431-8 292
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 6771 2651 8334 098-8 432
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 2651 8334 098-646,00-4 854
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 6372 2253 5694 282-8 431
Zásoby 8 7018 7018 8848 8849 116
Záväzky 29 51527 92128 99331 70467 880
Záväzky z obchodného styku 3 7754 558825,00627,000,0000
Zisk pred zdanením 9 6372 2253 5694 282-8 431
Zmena EBIT 4,330,62340,833513,641,74