Agrima, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 14 54614 4170,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 29,932,900,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3781-1,460,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,942,620,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03460,61860,00000,00000,0000
Celkové tržby 2 5370,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 486,005 5100,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 546-13 0150,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,67090,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 54613 0150,00000,00000,0000
Čistý cash flow 5 31613 0150,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 1885 0230,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 7025 0230,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 451525,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -14 060-8 9070,00000,00000,0000
Daň z príjmov 486,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 486,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000038,440,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000038,440,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000398,650,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000038,440,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000964,990,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000137,510,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 411525,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 1885 0230,00000,00000,0000
EBITDA 150,005 1560,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 150,005 1560,00000,00000,0000
Finančná páka 1,031,620,00000,00000,0000
Finančné účty 14 54613 0150,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9666-0,61780,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96660,61780,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 2885 0220,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 3900,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 486,004 9730,00000,00000,0000
Materiál 0,000012,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 110,001 8810,00000,00000,0000
Obežný majetok 14 54614 4170,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00000,91560,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,91560,00000,00000,0000
Osobné náklady 11,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 62,00134,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 7025 0230,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12110,56390,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15560,53190,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,90280,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,100,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00006,020,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -10,000,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -10,000,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,98600,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 3900,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 29,932,900,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,64-0,68440,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03460,61860,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -110,0011 3190,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,12110,56390,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 29,932,620,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,241,070,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,241,070,00000,00000,0000
Služby 3,00565,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 54614 4170,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 107,001 3160,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 10013 2000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 1000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000013 2000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 5 31613 0150,00000,00000,0000
Vlastné imanie 14 0608 9070,00000,00000,0000
Všetky záväzky 486,005 5100,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 2505 1560,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 2505 1560,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 7025 0230,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 451525,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 1885 0240,00000,00000,0000
Zásoby 0,000012,000,00000,00000,0000
Záväzky 486,005 5100,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 1885 0240,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,49609,570,00000,00000,0000