A je to ! spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 74 571117 156107 01378 528114 884
Bankové úvery 3 43313 71724 0010,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,831,511,542,691,34
Bežné bankové úvery 3 43313 71724 0010,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1967-0,3085-0,6433-0,3939-0,5005
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25660,27330,56690,70590,1943
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89251,441,790,56742,59
Celkové tržby 281 030610 470363 710345 229317 036
Celkový dlh 35 16769 22368 70528 42682 883
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 318-1 069-644,00-19 736-16 018
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 75114 78624 64519 73616 018
Čistý cash flow 7 75114 78624 64519 73616 018
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 99313 383-4 77623 56417 545
Čistý zisk -8 5299 625-6 79418 10113 413
Čistý zisk v minulom roku 9 625-6 79418 10113 4137 254
Cudzie zdroje -39 404-47 933-38 308-50 102-32 001
Daň z príjmov 0,00002 598960,005 4634 132
Daň z príjmov v minulom roku 2 598960,005 4634 1322 587
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 598960,005 4634 132
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,5147,8571,5453,96108,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,1724,1828,1014,4763,16
Doba obratu aktív 96,8970,05107,3983,03132,26
Doba obratu pohľadávok 68,5147,8571,5453,96108,66
Doba obratu zásob 0,000013,7592,490,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000097,97520,210,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,2432,3443,6329,5694,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000047,80202,640,00000,0000
EBIT v minulom roku 13 383-4 77623 56417 5459 841
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 99313 383-4 77623 56417 545
EBITDA -3 68816 049-3 37824 89118 854
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 68816 049-3 37824 89118 854
Finančná páka 1,892,442,791,573,59
Finančné účty 7 75114 78624 64519 73616 018
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5284-0,4091-0,3580-0,6380-0,2786
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52840,40910,35800,63800,2786
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 86615 874-3 55924 78018 761
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40510,46180,40630,35600,7176
Krátkodobé pohľadávky 52 73080 03271 28951 03694 383
Krátkodobé záväzky 30 20554 09743 47527 95782 437
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 36426 39216 9351 09356 574
Krytie dlhovej služby -6,8813,84-3,190,00000,0000
Nákladové úroky 536,001 1601 0580,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 1601 0580,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 274 795586 429358 562313 134292 180
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000201 54230 5040,00000,0000
Neobežný majetok 13 12114 7483 3493 2664 483
Obežný majetok 61 450102 408103 66475 262110 401
Obrat aktív 3,775,213,404,402,76
Obrat neobežného majetku 21,4141,39108,60105,7070,72
Obrat obežného majetku 4,575,963,514,592,87
Obrat zásob 0,000026,553,950,00000,0000
Odpisy 4 1272 4911 2171 2171 217
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 1272 4911 2171 2171 217
Osobné náklady 5 8917 3087 3176 2085 704
Ostatné náklady na finančnú činnosť 178,00175,00181,00111,0093,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 40212 116-5 57719 31814 630
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,18020,2122-0,07520,46600,5407
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96020,30401,420,19340,2295
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,043,290,70365,174,36
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,61242,450,60324,323,59
Pohľadávky z obchodného styku 11 67740 44528 00313 68954 862
Pohotová likvidita II. stupeň 1,801,401,422,531,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,08-3,24-1,55-2,54-2,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,4612,7523,290,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47160,59090,64200,36200,7214
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89251,441,790,56742,59
Pridaná hodnota 6 13524 0415 14832 09424 856
Primárna platobná neschopnosť 0,37370,65250,60480,07981,03
Rýchla likvidita I. stupeň 0,23040,21800,36520,70590,1943
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,544,31-20,341,144,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,544,31-20,341,144,40
Služby 60 40692 17674 90561 49053 721
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74 571117 156107 01378 528114 884
Spotreba materiálu… 214 389292 711253 153251 644238 459
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 43313 71724 0010,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 280 930610 470363 710345 228317 036
Tržby z predaja tovaru 0,0000192 56437 9900,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 280 930417 906325 720345 228317 036
Účtovný cash flow 7 75114 78624 64519 73616 018
Úročený dlh 3 43313 71724 0010,00000,0000
Úrokové krytie -14,9111,54-4,510,00000,0000
Vlastné imanie 39 40447 93338 30850 10232 001
Všetky záväzky 35 16769 22368 70528 42682 883
Výsledok hospodárenia -7 81513 558-4 59523 67417 637
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 81513 558-4 59523 67417 637
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 5299 625-6 79418 10113 413
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 625-6 79418 10113 4137 254
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 52912 223-5 83423 56417 545
Zásoby 969,007 5907 7304 4900,0000
Záväzky 35 16769 22368 70528 42682 883
Záväzky z obchodného styku 4 36426 39216 9351 09356 574
Zisk pred zdanením -8 52912 223-5 83423 56417 545
Zmena EBIT -0,5973-2,80-0,20271,341,78