ARCH, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 344 229300 055318 778364 521480 796
Bankové úvery 37 2800,00000,00000,000027 516
Bežné bankové úvery 37 2800,00000,00000,000027 516
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000206,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000172 688
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0366-0,2061-0,4650-0,7176-4,31
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,829,0913,2622,87274,10
Celkové tržby 37 76435 68435 91649 1210,0000
Celkový dlh 305 194270 303296 419349 253306 988
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 35 850-6 133-10 397-10 95622 684
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 4306 13310 39710 9564 832
Čistý cash flow 1 4306 13310 39710 9564 832
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 2438 37910 8074 042-23 135
Čistý zisk 9 2837 4199 8473 081-23 135
Čistý zisk v minulom roku 7 4199 821-2 75611 0675 540
Cudzie zdroje -39 035-29 752-22 359-15 268-1 120
Daň z príjmov 960,00960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,001 1560,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,4325,5610,35166,67377,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000016,370,0000160,39348,14
Doba obratu aktív 3 3273 0693 2442 7324 245
Doba obratu pohľadávok 53,4325,5610,35166,67377,02
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00007 328
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 5892 7653 0172 6182 467
EBIT v minulom roku 8 37910 781-1 79612 2235 540
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 2438 37910 8074 042-23 135
EBITDA 22 72924 40428 03220 64311 373
EBITDA marža 0,60190,68390,78050,42020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 72924 40428 03220 64311 373
Finančná páka 8,8210,0914,2623,87429,28
Finančné účty 1 4306 13310 39710 9564 832
Hrubá marža 0,70780,75250,82240,52900,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 64524 32027 94820 60111 113
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,77830,90080,92990,95810,5813
Krátkodobé pohľadávky 5 5282 4991 01722 23842 707
Krátkodobé záväzky 267 914270 303296 419349 253279 472
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 262300,000,0000336,000,0000
Náklady na predaný tovar 11 0358 8316 33022 71513 921
Neobežný majetok 337 271291 423307 364331 327433 051
Obežný majetok 6 9588 63211 41433 19447 539
Obrat obežného majetku 5,434,133,141,470,8697
Odpisy 12 40215 94117 14116 56334 249
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 40215 94117 14116 56334 249
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0084,0084,0042,00260,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 68523 36026 98819 64411 114
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12160,24940,44040,2018-0,8079
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,13420,28160,48330,2647-0,8079
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,97
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,161,681,721,570,8007
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 6000,000021 40039 435
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,30-4,85-2,15-1,39-0,2318
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88660,90080,92990,95810,6385
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,829,0913,2622,87274,10
Pridaná hodnota 26 72926 85129 53625 98527 424
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23780,24940,44040,2018-20,66
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,4311,0810,5716,9226,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,4311,0810,5716,9226,99
Služby 8 0462 995773,004 786-7 202
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 344 229300 055318 778364 521480 796
Spotreba materiálu… 2 9895 8365 55717 92921 123
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 37 2800,00000,00000,000027 516
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 76435 68235 86648 70041 345
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 76435 68235 86648 70041 345
Účtovný cash flow 1 4306 13310 39710 9564 832
Úročený dlh 37 2800,00000,00000,000027 516
Vlastné imanie 39 03529 75222 35915 2681 120
Všetky záväzky 305 194270 303296 419349 253306 988
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000172 436
Výsledok hospodárenia 10 3278 46310 8914 080-22 876
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 3278 46310 8914 080-22 876
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 2837 4199 8473 081-23 135
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 4199 821-2 75611 0675 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 2438 37910 8074 042-23 135
Záväzky 305 194270 303296 419349 253306 988
Záväzky z obchodného styku 2 262300,000,0000336,000,0000
Zisk pred zdanením 10 2438 37910 8074 042-23 135
Zmena EBIT 1,220,7772-6,020,3307-4,18