SAPEX-TAX-AUDIT, k.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 26 57421 5276 6606 0023 562
Bežná likvidita III. stupeň 4,677,042,553,591,07
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000199,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,11-1,05-0,9731-1,960,3007
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,076,141,132,000,2194
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,27280,20761,192,50-2,46
Celkové tržby 29 83526 73528 11032 2000,0000
Celkový dlh 5 6963 7003 6154 2876 000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 211-18 778-2 963-3 354-733,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,59770,55290,03830,12900,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 21118 7782 9633 354733,00
Čistý cash flow 23 21118 7782 9633 354733,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 76518 7974 6859 394-4 430
Čistý zisk 17 83314 7821 0774 153-4 430
Čistý zisk v minulom roku 14 7821 077253,00-4 4301 126
Cudzie zdroje -20 878-17 827-3 045-1 7152 438
Daň z príjmov 4 9324 0153 6085 2410,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 0153 6084 6725 0390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 9324 0153 6085 2410,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,1437,5348,0030,0230,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,0637,2727,6628,5730,06
Doba obratu aktív 325,11293,9086,4868,0440,72
Doba obratu pohľadávok 41,1437,5348,0030,0230,06
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000134,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,6841,7233,9518,9838,19
EBIT v minulom roku 18 7974 6854 925609,001 126
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 76518 7974 6859 394-4 430
EBITDA 24 07219 8675 60710 7201 841
EBITDA marža 0,80680,74310,19950,33290,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 07219 8675 60710 7201 841
Efektívna daňová sadzba 0,20550,20270,65030,49220,0000
Finančná páka 1,271,212,193,50-1,46
Finančné účty 23 21118 7782 9633 354733,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7857-0,8281-0,4572-0,28570,6844
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78570,82810,45720,2857-0,6844
Hrubá marža 0,83390,77920,62420,79400,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 24 00119 8035 54810 6421 764
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,21430,14200,39260,27890,9380
Krátkodobé pohľadávky 3 3632 7493 6972 6482 630
Krátkodobé záväzky 5 6963 0562 6151 6743 341
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 24,0024,0048,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 9565 90210 5636 6339 081
Obežný majetok 26 57421 5276 6606 0023 363
Obrat aktív 1,121,244,225,368,96
Obrat obežného majetku 1,121,244,225,369,49
Ostatné náklady na finančnú činnosť 71,0064,0059,0078,0077,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 83314 7821 0774 153-4 430
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,85420,82920,35372,421,82
Podiel EBIT k aktívam 0,85670,87320,70351,57-1,24
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,85670,87320,70351,57-1,24
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,091,021,162,17-20,05
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87340,87230,44490,55880,2058
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,77800,70240,10540,10420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,52
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,77800,70240,10540,10420,0230
Pohľadávky z obchodného styku 2 1302 7302 1302 5202 630
Pohotová likvidita II. stupeň 4,677,042,553,591,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8995-0,9494-1,03-0,51133,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,21430,17190,54280,71431,68
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,27280,20761,192,50-2,46
Pridaná hodnota 24 87920 83317 54725 56722 849
Rentabilita aktív, ROA 0,67110,68670,16170,6919-1,24
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,85420,82920,35372,421,82
Rýchla likvidita I. stupeň 4,076,141,132,000,2194
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,23660,18620,64470,39993,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,23660,18620,64470,39993,26
Služby 4 7455 89410 5366 4917 924
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 57421 5276 6606 0023 562
Spotreba materiálu… 211,008,0027,00142,001 157
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 29 83526 73528 11032 20031 930
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 83526 73528 11032 20031 930
Účtovný cash flow 23 21118 7782 9633 354733,00
Vlastné imanie 20 87817 8273 0451 715-2 438
Všetky záväzky 5 6963 7003 6154 2876 000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,85420,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 24 07219 8675 60710 7201 841
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 07219 8675 60710 7201 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 83314 7821 0774 153-4 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 7821 077253,00-4 4301 126
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 00119 8035 54810 6481 762
Záväzky 5 6963 7003 6154 2876 000
Záväzky z obchodného styku 24,0024,0048,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 24 00119 8035 54810 6481 762
Zmena EBIT 1,214,010,951315,43-3,93