A-CORY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 91 88967 74765 32657 81546 663
Bežná likvidita III. stupeň 3,51-235,5826,8513,5310,23
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,17-0,8292-1,03-1,06-1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,43-229,5626,4413,3610,00
Celkové tržby 53 52754 34154 80860 61861 381
Celkový dlh 23 690195,002 8724 6704 876
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -79 740-56 013-64 334-56 547-44 365
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 79 74056 01364 33456 54744 365
Čistý cash flow 79 74056 01364 33456 54744 365
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 3566 66611 78414 41216 657
Čistý zisk 825,005 0989 30911 35712 914
Čistý zisk v minulom roku 5 0989 30911 35712 9148 626
Cudzie zdroje -68 199-67 552-62 454-53 145-41 787
Daň z príjmov 531,001 5682 4753 0553 743
Daň z príjmov v minulom roku 1 5682 4753 0553 7432 854
Daň z príjmov z bežnej činnosti 531,001 5682 4753 0553 743
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,849,866,614,175,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,7717,236,023,645,34
Doba obratu aktív 626,59455,05435,05348,12277,96
Doba obratu pohľadávok 12,849,866,614,175,87
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000021,983,48
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00004 043670,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 158,55-1,6416,2025,4826,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00003 418411,42
EBIT v minulom roku 6 66611 78414 41216 65711 480
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 3566 66611 78414 41216 657
EBITDA 1 7897 69212 79015 52417 528
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 7897 69212 79015 52417 528
Finančná páka 1,351,001,051,091,12
Finančné účty 79 74056 01364 33456 54744 365
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7422-0,9971-0,9560-0,9192-0,8955
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74220,99710,95600,91920,8955
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 3567 11312 33615 15017 347
Krátkodobé pohľadávky 1 8831 468992,00693,00985,00
Krátkodobé záväzky 23 251-244,002 4334 2314 437
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 4661 6241 4803 5772 721
Náklady na predaný tovar 50 39044 74742 01844 91743 527
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000382,002 414
Neobežný majetok 10 26610 2660,0000552,001 290
Obežný majetok 81 62357 48165 32657 26345 373
Obrat aktív 0,58250,80210,83901,051,31
Obrat neobežného majetku 5,215,290,0000109,8247,50
Obrat obežného majetku 0,65580,94540,83901,061,35
Obrat zásob 0,00000,00000,000016,61104,96
Odpisy 0,0000447,00552,00738,00738,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000447,00552,00738,00738,00
Osobné náklady 50,001 7130,00000,00002,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 433,00579,00454,00374,00181,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 825,005 5459 86112 09513 652
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,86780,82680,98480,97810,9508
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,491,031,170,93280,7228
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000041,107,35
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 62,745,600,00000,00008 874
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 62,744,4423,1721,2823,98
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,491,031,170,93280,7240
Pohľadávky z obchodného styku 2 6062 565904,00605,00897,00
Pohotová likvidita II. stupeň 3,51-235,5826,8513,5310,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8553-1,21-0,9708-0,9398-0,9419
Pridaná hodnota 3 1379 59412 79015 70117 747
Primárna platobná neschopnosť 0,56250,63311,645,913,03
Rýchla likvidita I. stupeň 3,43-229,5626,4413,3610,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,240,02540,22460,30080,2782
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,240,02540,22460,30080,2782
Služby 38 26636 68337 49039 53036 586
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 91 88967 74765 32657 81546 663
Spotreba materiálu… 12 1248 0644 5285 0054 527
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 53 52754 34154 80860 61861 274
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00003 384
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 53 52754 34154 80860 61857 890
Účtovný cash flow 79 74056 01364 33456 54744 365
Vlastné imanie 68 19967 55262 45453 14541 787
Všetky záväzky 23 690195,002 8724 6704 876
Výsledok hospodárenia 1 7897 24512 23814 78616 790
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 7897 24512 23814 78616 790
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 825,005 0989 30911 35712 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 0989 30911 35712 9148 626
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 3566 66611 78414 41216 657
Zásoby 0,00000,00000,000023,0023,00
Záväzky 23 690195,002 8724 6704 876
Záväzky z obchodného styku 1 4661 6241 4803 5772 721
Zisk pred zdanením 1 3566 66611 78414 41216 657
Zmena EBIT 0,20340,56570,81770,86521,45