PLAY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201220112010
Aktíva 65 2805 3320,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 134,92-0,08090,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9994-0,06220,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 134,92-0,06770,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0074-0,91780,00000,00000,0000
Celkový dlh 480,00-59 5200,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -64 761-4 0310,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 64 7614 0310,00000,00000,0000
Čistý cash flow 64 7614 0310,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 427,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -53,00-480,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00638,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -64 800-64 8520,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00001 1180,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 427,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA 428,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 428,000,00000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 1,120,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,010,08220,00000,00000,0000
Finančné účty 64 7614 0310,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9926-12,160,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,992612,160,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 428,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,0074-11,160,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000782,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,00-59 5200,00000,00000,0000
Neobežný majetok 519,00519,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 64 7614 8130,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -53,00-480,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99210,75600,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000782,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 134,92-0,08090,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00-16,090,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,0074-11,160,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0074-0,91780,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 134,92-0,06770,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,120,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,120,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 2805 3320,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 64 7614 0310,00000,00000,0000
Vlastné imanie 64 80064 8520,00000,00000,0000
Všetky záväzky 480,00-59 5200,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 428,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 428,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -53,00-480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00638,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 428,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 480,00-59 5200,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 428,000,00000,00000,00000,0000