AFG s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 236 3087 451 0019 120 3379 928 0549 349 382
Aktivácia 258 585193 089226 172263 764323 139
Bankové úvery 646 029648 3201 251 7331 522 0531 287 825
Bežné bankové úvery 646 029648 3201 251 7331 522 0531 287 825
Časové rozlíšenie aktív 21 91827 44819 55775 00219 022
Časové rozlíšenie pasív 834 745951 4031 081 3941 186 9691 426 356
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0090-0,0153-0,00430,8358-0,0156
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,5210,2314,53863,6810,58
Celkové tržby 4 861 1654 695 5744 954 1474 971 2660,0000
Celkový dlh 5 729 4115 920 5867 521 3578 730 9767 239 035
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 643 422639 6241 252 0191 621 3041 488 046
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 99113 0304 1481 93510 683
Čistý cash flow -6 0398 8822 213-8 44910 683
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 229 311227 449-98 322-194 275-316 692
Čistý zisk 88 17086 157-298 983-450 839-548 933
Čistý zisk v minulom roku 86 157-298 983-450 839-196 603-418 002
Cudzie zdroje -672 152-579 012-517 586-10 109-683 991
Daň z príjmov -5 382-23 28021 85119 6380,0000
Daň z príjmov v minulom roku -23 28021 85119 63827 2890,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -5 382-23 28021 85119 6380,0000
Dlhodobé pohľadávky 120 99884 65448 59949 6889 899
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99,3583,05167,65184,5073,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 85,7864,0873,4998,8359,68
Doba obratu aktív 803,46847,681 0611 057965,36
Doba obratu pohľadávok 112,7892,68173,30189,7974,89
Doba obratu zásob 7 5760,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 39 2020,00000,00000,0000340,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 511,59376,59497,13494,76293,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 35 5680,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 227 449-98 322-194 27566 886-138 368
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 229 311227 449-98 322-194 275-316 692
EBITDA 1 418 3391 406 0781 207 9771 195 080955 792
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 418 3391 406 0781 207 9771 195 080955 792
Finančná páka 10,7712,8717,62982,1013,67
Finančné účty 6 99113 0304 1481 93510 683
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 959 0362 297 6732 266 7502 380 561949 025
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63670,44430,46870,46800,3044
Krátkodobé finančné výpomoci 4 3844 3344 434101 186210 904
Krátkodobé pohľadávky 894 786730 0201 441 4331 732 754715 415
Krátkodobé záväzky 4 607 5763 310 1594 274 2954 646 6192 846 232
Krytie dlhovej služby 1,451,260,95860,84060,5763
Materiál 73 882166 954424 543341 795111 637
Nákladové úroky 146 523164 572178 810236 926232 241
Nákladové úroky v minulom roku 164 572178 810236 926236 200279 634
Náklady na predaný tovar 2 282 0542 246 3452 455 3703 087 5313 027 222
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 42 9000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 5 301 1375 641 4206 202 2926 828 9347 602 278
Obežný majetok 1 913 2531 782 1332 898 4883 024 1181 728 082
Obrat neobežného majetku 0,62010,56870,50600,50200,4650
Obrat obežného majetku 1,721,801,081,132,05
Odpisy 1 229 1901 239 0501 332 3941 444 622824 130
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 614 595619 525666 197722 311824 130
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 614 595619 525666 197722 3110,0000
Osobné náklady 1 029 106922 033889 294780 1940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 4034 8276 3272 2616 767
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 510 8081 930 7432 308 9463 235 8090,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 317 3601 325 2071 033 411993 783275 197
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,020,95851,302,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 23,430,00000,00000,00000,1665
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,97691,040,76790,43630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,44520,44510,30740,15300,6161
Pohľadávky z obchodného styku 772 577563 272631 868928 161577 972
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 111,30-65,19-233,881,20-64,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79180,79460,82470,87940,7743
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,5210,2314,53863,6810,58
Pridaná hodnota 1 005 290961 977682 905340 437507 756
Primárna platobná neschopnosť 5,414,674,833,490,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13120,1488-0,5776-44,60-0,8025
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,044,216,237,317,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,044,216,237,317,57
Služby 711 494612 722656 6231 130 139694 381
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 236 3087 451 0019 120 3379 928 0549 349 382
Spotreba materiálu… 1 808 3751 634 1302 106 7361 819 9502 355 218
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 650 413652 6541 256 1671 623 2391 498 729
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 559 8943 656 5333 678 3154 021 8393 534 978
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00007 4900,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 272 550448 211532 550593 8710,0000
Tržby z predaja tovaru 50 5770,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 236 7673 208 3223 138 2753 427 9683 534 978
Účtovný cash flow -6 0398 8822 213-8 44910 683
Úročený dlh 650 413652 6541 256 1671 623 2391 498 729
Úrokové krytie 1,571,38-0,5499-0,8200-1,36
Vlastné imanie 672 152579 012517 58610 109683 991
Všetky záväzky 5 729 4115 920 5867 521 3578 730 9767 239 035
Výnosy budúcich období dlhodobé 716 039832 697949 3551 066 0131 299 330
Výnosy budúcich období krátkodobé 118 706118 706132 039118 706126 936
Výsledok hospodárenia 233 714231 984-100 629-191 990-321 340
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 233 714231 984-100 629-191 990-321 340
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 88 17086 157-298 983-450 839-548 933
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 86 157-298 983-450 839-196 603-418 002
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 82 78862 877-277 132-431 201-559 892
Zásoby 890 478954 4291 404 3081 239 741992 085
Záväzky 5 729 4115 920 5867 521 3578 730 9767 239 035
Záväzky z obchodného styku 4 180 4452 627 7563 053 4683 235 8090,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 484 159552 473664 3110,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 185 478144 54080 2110,00000,0000
Zisk pred zdanením 82 78862 877-277 132-431 201-559 892
Zmena EBIT 1,01-2,310,5061-2,902,29
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 22 130-192 58281 817-401 206-300 762
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 22 130-192 58281 817-401 206-300 762
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 227 985383 255508 762536 319453 002
Účtovné závierky