ZILCAR, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 156 541176 526229 873257 289323 181
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000430,00
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000430,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000315,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0851-0,5385-0,4541-0,0885-0,5328
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,393,104,582,302,52
Celkové tržby 33 91079 47427 02330 7350,0000
Celkový dlh 110 323133 498188 703179 217231 439
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 932-23 169-18 696-6 912-48 453
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 93223 16918 6966 91248 883
Čistý cash flow 3 93223 16918 6966 91248 883
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 8532 818-3 8661 5253 243
Čistý zisk 3 1891 858-4 826565,00-393,00
Čistý zisk v minulom roku 1 858-4 826565,00-8 666201,00
Cudzie zdroje -46 218-43 028-41 170-78 072-91 742
Daň z príjmov 664,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 664,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,66384,051,2836,992,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00001,2832,652,70
Doba obratu aktív 2 3092 6703 4213 6491 435
Doba obratu pohľadávok 0,66384,051,2836,992,70
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 161
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 6172 0092 7992 5321 023
EBIT v minulom roku 2 818-3 8661 525-6 453502,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 8532 818-3 8661 5253 243
EBITDA 15 6747 12415 56715 57333 600
EBITDA marža 0,46220,08960,57610,50670,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 6747 12415 56715 57333 600
Efektívna daňová sadzba 0,17230,3407-0,24830,62950,0000
Finančná páka 3,394,105,583,303,52
Finančné účty 3 93223 16918 6966 91248 883
Hrubá marža 0,53130,22810,66600,57330,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 321115 82018 16823 99129 793
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70040,75240,81790,69390,7127
Krátkodobé pohľadávky 45,00268,0086,002 608608,00
Krátkodobé záväzky 109 642132 817188 022178 536230 321
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 520,00395,0012 4710,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00009,24
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00003 636
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001 253301,00
Náklady na predaný tovar 6 7276 0036 5278 11538 896
Neobežný majetok 152 564153 089211 091247 769273 375
Obežný majetok 3 97723 43718 7829 52049 491
Obrat obežného majetku 6,221,031,312,701,66
Odpisy 13 76915 78119 53413 92426 553
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 76915 78119 53413 92426 553
Osobné náklady 946,0010 017751,00714,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0431 3042 3991 5823 808
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 356,000,00000,00000,00001,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 95817 63914 70814 48926 160
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,05250,55250,04170,04050,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,11600,29150,69190,22490,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,11
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 19,041,8123,9624,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,220,70280,88721,201,63
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,15890,96010,76240,26860,5947
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000086,002 302608,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,75-1,86-2,20-11,30-1,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000013,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70480,75630,82090,69660,7161
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,393,104,582,302,52
Pridaná hodnota 18 01618 13017 99617 62043 302
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,0000145,010,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,0418,7412,1211,516,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,0418,7412,1211,516,89
Služby 1 2761 4851 7362 15420 037
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 156 541176 526229 873257 289323 181
Spotreba materiálu… 5 4514 5184 7915 96118 859
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000430,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 33 91079 13327 02330 73582 198
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 16755 0002 5005 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 74324 13324 52325 73582 198
Účtovný cash flow 3 93223 16918 6966 91248 883
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000430,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00000,8919
Vlastné imanie 46 21843 02841 17078 07291 742
Všetky záväzky 110 323133 498188 703179 217231 439
Výsledok hospodárenia 5 5404 122-1 4673 1077 047
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 5404 122-1 4673 1077 047
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 1891 858-4 826565,00-393,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 858-4 826565,00-8 666201,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 8532 818-3 8661 525-392,00
Záväzky 110 323133 498188 703179 217231 439
Záväzky z obchodného styku 520,00395,0012 4710,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 8532 818-3 8661 525-392,00
Zmena EBIT 1,37-0,7289-2,54-0,23636,46
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 53242 2210,00003 5420,0000