ORTHOS - ortopedické sanatórium, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 123 17386 292100 137109 37044 207
Bežná likvidita III. stupeň 7,405,541,630,11460,0859
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 580
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,13-0,5918-0,4678-0,18430,1098
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,023,851,510,25000,1611
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18610,20470,36392,16-1,58
Celkové tržby 395 562320 830411 397310 8340,0000
Celkový dlh 19 32214 66126 71574 750120 050
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -116 906-42 391-34 34541 03855 291
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 116 90642 39134 3456 3798 324
Čistý cash flow 116 90642 39134 3456 3798 324
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 42 5451 56149 11223 57917 396
Čistý zisk 32 219-1 79038 80219 37617 396
Čistý zisk v minulom roku -1 79038 80219 37521 784-27 683
Cudzie zdroje -103 851-71 631-73 422-34 62075 843
Daň z príjmov 10 3263 35110 3104 2030,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 35110 3104 203480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 3263 35110 3104 2030,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,7821,152,442,350,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,038,833,023,070,0000
Doba obratu aktív 113,6698,1788,84129,5668,64
Doba obratu pohľadávok 5,7821,152,442,350,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000157,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,3612,5220,1530,2280,24
EBIT v minulom roku 1 56149 11223 57822 264-27 683
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 42 5451 56149 11223 57917 396
EBITDA 68 05838 35587 07461 84743 314
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 05838 35587 07461 84743 314
Efektívna daňová sadzba 0,24272,150,20990,17830,0000
Finančná páka 1,191,201,363,16-0,5829
Finančné účty 116 90642 39134 3456 3798 324
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8431-0,8301-0,7332-0,31651,72
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84310,83010,73320,3165-1,72
Hrubá marža 0,41790,43560,48410,52310,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 85339 29587 08261 68843 204
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,13510,12750,22680,23331,17
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000047 41763 615
Krátkodobé pohľadávky 6 26718 5932 7501 9820,0000
Krátkodobé záväzky 16 64511 00122 71225 51251 679
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 1303 4019 1906 0090,0000
Náklady na predaný tovar 230 258181 067212 231145 514119 790
Neobežný majetok 0,000025 30863 042101 00934 303
Obežný majetok 123 17360 98437 0958 3618 324
Obrat aktív 3,213,724,112,825,32
Obrat neobežného majetku 0,000012,686,533,056,85
Obrat obežného majetku 3,215,2611,0936,8528,24
Odpisy 25 30837 73437 96738 10925 808
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 30837 73437 96738 10925 808
Osobné náklady 92 13599 054110 129101 3280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 208,00239,00162,00159,00144,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3,001 179170,000,000034,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 57 52735 94476 76957 48543 204
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3102-0,02500,52850,2362-1,42
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,39940,02070,63430,2812-2,33
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94910,49130,34300,05830,1883
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55740,70870,55300,62320,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9625
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,791,411,811,600,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,411,021,341,174,47
Pohľadávky z obchodného styku 1 1207 7593 3992 5890,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 7,405,541,630,11460,0859
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8883-1,69-2,14-5,439,11
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,43351,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,15690,16990,26680,68352,72
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18610,20470,36392,16-1,58
Pridaná hodnota 165 304139 763199 166162 606115 293
Primárna platobná neschopnosť 1,010,43832,702,320,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3102-0,02500,52850,5597-0,2294
Rýchla likvidita I. stupeň 7,023,851,510,08750,0722
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,28390,38220,30681,212,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,28390,38220,30681,212,77
Služby 43 95443 67149 43637 25134 199
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 123 17386 292100 137109 37044 207
Spotreba materiálu… 186 304137 396162 795108 26385 591
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000047 41763 615
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 395 562320 830411 397308 120235 083
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 395 562320 830411 397308 120235 083
Účtovný cash flow 116 90642 39134 3456 3798 324
Úročený dlh 0,00000,00000,000047 41763 615
Vlastné imanie 103 85171 63173 42234 620-75 843
Všetky záväzky 19 32214 66126 71574 750120 050
Výsledok hospodárenia 42 750621,0049 10723 73817 506
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 750621,0049 10723 73817 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 32 219-1 79038 80219 37617 396
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 79038 80219 37521 784-27 683
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 42 5451 56149 11223 57917 396
Záväzky 19 32214 66126 71574 750120 050
Záväzky z obchodného styku 1 1303 4019 1906 0090,0000
Zisk pred zdanením 42 5451 56149 11223 57917 396
Zmena EBIT 27,250,03182,081,06-0,6284