ABH, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 53 83660 03340 51937 92637 943
Bežná likvidita III. stupeň 47,136,054,533,922,63
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 19,135,3010,965,262,35
Celkové tržby 24 79330 90613 62137 47532 943
Celkový dlh 1 1188 4806 6926 6809 349
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 463-12 639-11 861-3 033-4 971
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,04700,57350,18950,0094-0,1476
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 46317 63916 8618 0339 971
Čistý cash flow 18 46317 63916 8618 0339 971
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 16520 4633 5411 312-3 900
Čistý zisk 1 16517 7262 581351,00-4 863
Čistý zisk v minulom roku 17 7262 581351,00-4 863-8 595
Cudzie zdroje -52 718-51 553-33 827-31 246-28 594
Daň z príjmov 0,00002 737960,00961,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 737960,00961,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 737960,00961,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 397,76403,31341,07170,98158,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,36127,7332,8358,390,0000
Doba obratu aktív 792,60739,271 086369,39420,40
Doba obratu pohľadávok 397,76403,31341,07170,98158,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,2140,9741,2414,8747,10
EBIT v minulom roku 20 4633 5411 312-3 900-7 446
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 16520 4633 5411 312-3 900
EBITDA 2 57522 5735 8592 904-1 023
EBITDA marža 0,10390,73040,43010,0775-0,0311
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 57522 5735 8592 904-1 023
Efektívna daňová sadzba 0,00000,13380,27110,7325-0,2460
Finančná páka 1,021,161,201,211,33
Finančné účty 18 46317 63916 8618 0339 971
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9792-0,8587-0,8348-0,8239-0,7536
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97920,85870,83480,82390,7536
Hrubá marža 0,17700,71320,47770,49330,6323
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 45221 7504 8282 598-1 808
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00005 0005 0005 0005 000
Krátkodobé pohľadávky 27 01732 75112 72817 55514 347
Krátkodobé záväzky 965,003 3271 5391 5274 251
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 38,0023,0021,0021,0020,00
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-341,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00003,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00003,00189,00
Náklady na predaný tovar 20 4037 5977 11418 98912 114
Neobežný majetok 8 3569 64310 93012 33813 625
Obežný majetok 45 48050 39029 58925 58824 318
Obrat aktív 0,46050,49370,33620,98810,8682
Obrat neobežného majetku 2,973,071,253,042,42
Obrat obežného majetku 0,54510,58820,46031,461,35
Odpisy 1 2871 2871 2871 2872 092
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 2871 2871 2871 2872 092
Osobné náklady 87,00105,000,000015 00621 280
Ostatné náklady na finančnú činnosť 123,00823,001 031306,00785,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 45219 0133 8681 638-2 771
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,01980,00480,00000,81171,02
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,74470,57071,240,21440,3027
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 50,45209,930,00001,230,9788
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,1915,845,061,130,8912
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,74470,59511,240,21440,3027
Pohľadávky z obchodného styku 3 35310 3721 2255 9950,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 47,136,054,533,922,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,86-2,92-2,01-3,89-2,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00003 324
Pridaná hodnota 4 38922 0436 50718 48620 829
Rýchla likvidita I. stupeň 19,132,122,581,231,08
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,43420,37571,142,30-9,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,43420,37571,142,30-9,14
Služby 15 7015 3504 22516 5059 254
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53 83660 03340 51937 92637 943
Spotreba materiálu… 4 7022 2472 8892 4842 860
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00005 0005 0005 0005 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 79229 64013 62137 47532 943
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 79229 64013 62137 47532 943
Účtovný cash flow 18 46317 63916 8618 0339 971
Úročený dlh 0,00005 0005 0005 0005 000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-1 300
Vlastné imanie 52 71851 55333 82731 24628 594
Všetky záväzky 1 1188 4806 6926 6809 349
Výsledok hospodárenia 1 28821 2864 5721 617-3 115
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 28821 2864 5721 617-3 115
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 16517 7262 581351,00-4 863
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 7262 581351,00-4 863-8 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 16520 4633 5411 312-3 903
Záväzky 1 1188 4806 6926 6809 349
Záväzky z obchodného styku 38,0023,0021,0021,0020,00
Zisk pred zdanením 1 16520 4633 5411 312-3 903
Zmena EBIT 0,05695,782,70-0,33640,5238