DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 307 455930 6451 242 607947 337818 496
Bankové úvery 415 004279 227252 266285 510270 083
Bežná likvidita III. stupeň 0,95851,010,98560,67590,8891
Bežné bankové úvery 415 004279 227252 266285 510270 083
Časové rozlíšenie aktív 101 6873 0272 47669 8344 698
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0048-0,01860,16970,1955-0,6067
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,530,64501,161,182,86
Celkové tržby 1 353 2001 363 9861 833 8181 089 8690,0000
Celkový dlh 790 385364 890667 430512 300606 340
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 387 775254 467238 008173 640141 358
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 22924 76014 258111 870128 725
Čistý cash flow 2 46910 502-97 612-85 036128 725
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 73 307101 572247 16430 165134 892
Čistý zisk 51 31584 336184 54415 442130 544
Čistý zisk v minulom roku 84 336184 54415 442286 66969 852
Cudzie zdroje -517 070-565 755-575 177-435 037-212 156
Daň z príjmov 14 73714 38958 20211 8850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 14 38958 20211 88589 3490,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 73714 38958 20211 8850,0000
Dlhodobé pohľadávky 6 4466 4466 4466 44678 358
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 146,2378,00125,2353,83106,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,7024,38124,3932,66107,43
Doba obratu aktív 355,03251,95244,97323,35225,64
Doba obratu pohľadávok 147,9879,75126,5156,03128,08
Doba obratu zásob 24,2213,340,00001,440,0000
Doba splácania záväzkov 151,3727,90142,20118,00104,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 91,7117,0480,6875,3186,68
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 106,0524,2789,9078,680,0000
EBIT v minulom roku 101 572247 16430 165379 10575 739
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 73 307101 572247 16430 165134 892
EBITDA 132 608150 526281 36964 211186 284
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 132 608150 526281 36964 211186 284
Finančná páka 2,531,642,162,183,86
Finančné účty 27 22924 76014 258111 870128 725
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3955-0,6079-0,4629-0,4592-0,2592
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,39550,60790,46290,45920,2592
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 126 170145 468279 52562 514184 646
Krátkodobé pohľadávky 538 511288 126635 245157 693386 233
Krátkodobé záväzky 337 72662 923409 234220 651314 410
Krytie dlhovej služby 18,2852,8763,6922,6342,84
Nákladové úroky 7 2552 8474 4182 8384 348
Nákladové úroky v minulom roku 2 8474 4182 8383 0875 887
Náklady na predaný tovar 1 078 9951 143 2571 497 856975 9761 098 719
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 814 380823 0551 050 388682 502787 012
Neobežný majetok 579 550578 204584 182598 793220 482
Obežný majetok 626 218349 414655 949278 710593 316
Obrat aktív 1,031,451,491,131,62
Obrat neobežného majetku 2,322,333,171,796,01
Obrat obežného majetku 2,153,862,823,842,23
Obrat zásob 15,0727,360,0000252,680,0000
Odpisy 52 77241 81632 08430 7569 701
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 38620 90816 04215 3789 701
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 38620 90816 04215 3780,0000
Osobné náklady 158 06384 22262 30557 5560,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 4385 0581 8441 7071 638
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000010,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 236 60954 732258 725147 1190,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 104 087126 152216 62846 198140 245
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59610,41090,17620,61640,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,682,435,681,620,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,633,751,0623,22
Pohľadávky z obchodného styku 289 81690 064630 96795 673389 701
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88670,92330,98560,67050,8891
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -209,42-53,875,895,12-1,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,34033,69-22,09-29,9629,61
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60450,39210,53710,54080,7408
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,530,64501,161,182,86
Pridaná hodnota 265 172204 945353 58593 369225 291
Primárna platobná neschopnosť 0,81640,60770,41001,540,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,09920,14910,32080,03550,6153
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,962,422,377,983,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,962,422,377,983,25
Služby 226 665292 353404 786280 640273 542
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 307 455930 6451 242 607947 337818 496
Spotreba materiálu… 37 95027 84942 68212 83438 165
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 415 004279 227252 266285 510270 083
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 344 1671 348 2021 851 4411 069 3451 324 010
Tržby z predaja tovaru 1 229 1101 257 0701 757 3511 016 9641 165 793
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 115 05791 13294 09052 381158 217
Účtovný cash flow 2 46910 502-97 612-85 036128 725
Úročený dlh 415 004279 227252 266285 510270 083
Úrokové krytie 10,1035,6855,9410,6331,02
Vlastné imanie 517 070565 755575 177435 037212 156
Všetky záväzky 790 385364 890667 430512 300606 340
Výsledok hospodárenia 79 836108 710249 28533 455176 583
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 79 836108 710249 28533 455176 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 51 31584 336184 54415 442130 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 84 336184 54415 442286 66969 852
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 66 05298 725242 74627 327170 678
Zásoby 54 03230 0820,00002 7010,0000
Záväzky 790 385364 890667 430512 300606 340
Záväzky z obchodného styku 236 60954 732258 725147 1190,0000
Zisk pred zdanením 66 05298 725242 74627 327170 678
Zmena EBIT 0,72170,41108,190,07961,78