INFODENT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 9035 6186 3936 74610 828
Bežná likvidita III. stupeň 0,14970,42810,48350,57060,6865
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000255,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,17770,04180,17790,42711,31
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,65700,09430,35411,071,04
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,18-1,75-1,94-2,33-3,19
Celkové tržby 21 34418 19522 44824 8540,0000
Celkový dlh 12 71513 12213 22211 82215 772
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 8709 4778 5767 6233 028
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 921314,001 2152 1686 495
Čistý cash flow 1 921314,001 2152 1686 495
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 388-675,00-1 753-41,00-5 886
Čistý zisk -3 308-675,00-1 753-41,00-5 886
Čistý zisk v minulom roku -675,00-1 753-41,00-91,00-3 915
Cudzie zdroje 10 8127 5046 8295 0764 944
Daň z príjmov 1 9200,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 9200,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -0,3078106,4084,1967,2397,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -0,307876,9968,2760,1897,71
Doba obratu aktív 32,54112,70103,9599,07259,45
Doba obratu pohľadávok -0,3078106,4084,1967,2397,71
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000110,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,0066,8255,7929,83149,73
EBIT v minulom roku -675,00-1 753-41,00126,00-3 915
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 388-675,00-1 753-41,00-5 886
EBITDA -1 286-563,00-1 607101,00-5 514
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 286-563,00-1 607101,00-5 514
Efektívna daňová sadzba -1,380,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -0,1760-0,7487-0,9362-1,33-2,19
Finančné účty 1 921314,001 2152 1686 495
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,681,341,070,75240,4566
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,68-1,34-1,07-0,7524-0,4566
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 388-675,00-1 753-41,00-5 886
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,540,59290,53670,30110,5771
Krátkodobé finančné výpomoci 9 7919 7919 7919 7919 523
Krátkodobé pohľadávky -18,005 3045 1784 5784 078
Krátkodobé záväzky 2 9243 3313 4312 0316 249
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 9243 3313 4312 0310,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000217,000,0000
Náklady na predaný tovar 22 51818 70423 99524 67820 667
Obežný majetok 1 9035 6186 3936 74610 573
Obrat aktív 11,223,243,513,681,41
Obrat obežného majetku 11,223,243,513,681,44
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,00112,00146,00142,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-372,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 308-675,00-1 753-41,00-5 886
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,24-0,2951-0,5918-0,0087-1,29
Podiel EBIT k aktívam -0,7294-0,1202-0,2742-0,0061-0,5436
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,7294-0,1202-0,2742-0,0061-0,5436
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,36-0,2951-0,5918-0,0087-1,29
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,010,05590,19010,32140,5998
Pohľadávky z obchodného styku -18,003 8384 1994 0984 078
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14970,42810,48350,57060,6865
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,6323,905,622,340,7612
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 5,151,741,531,450,8795
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,682,342,071,751,46
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,18-1,75-1,94-2,33-3,19
Pridaná hodnota -1 174-509,00-1 547176,00-5 434
Primárna platobná neschopnosť -162,440,86790,81710,49560,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,74-0,1202-0,2742-0,0061-0,5436
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,30600,09000,25670,00811,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,89-23,31-8,23117,05-2,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,89-23,31-8,23117,05-2,86
Služby 21 68917 33820 34922 58919 010
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 9035 6186 3936 74610 828
Spotreba materiálu… 829,001 3663 6462 0891 657
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 7919 7919 7919 7919 523
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 34418 19522 44824 85415 233
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 34418 19522 44824 85415 233
Účtovný cash flow 1 921314,001 2152 1686 495
Úročený dlh 9 7919 7919 7919 7919 523
Vlastné imanie -10 812-7 504-6 829-5 076-4 944
Všetky záväzky 12 71513 12213 22211 82215 772
Výsledok hospodárenia -1 286-563,00-1 607101,00-5 514
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 286-563,00-1 607101,00-5 514
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 308-675,00-1 753-41,00-5 886
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -675,00-1 753-41,00-91,00-3 915
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 388-675,00-1 753-41,00-5 886
Záväzky 12 71513 12213 22211 82215 772
Záväzky z obchodného styku 2 9243 3313 4312 0310,0000
Zisk pred zdanením -1 388-675,00-1 753-41,00-5 886
Zmena EBIT 2,060,385142,76-0,32541,50