EKOKARTÓN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 79 05996 345118 488102 7820,0000
Bankové úvery -45,005 4557 5068 7300,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,55040,59580,80100,91830,0000
Bežné bankové úvery -45,005 4557 5068 7300,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000120,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000346,001 2920,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,19-2,40-4,41-8,690,0000
Celkové tržby 303 012306 935302 091305 8660,0000
Celkový dlh 145 583165 019152 824114 6950,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 420-15 381-88,006 4630,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 37520 8367 5942 2670,0000
Čistý cash flow 21 37520 8365 3271 6990,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 510-32 292-20 1805 6900,0000
Čistý zisk 2 180-33 945-21 4773 4420,0000
Čistý zisk v minulom roku -33 945-21 4773 4425 1130,0000
Cudzie zdroje 66 52468 67434 68213 2050,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,001 1210,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 121960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,001 1210,0000
Dlhodobé pohľadávky 127,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,7275,95115,02110,510,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,3867,2174,2171,930,0000
Doba obratu aktív 95,38115,00143,90123,470,0000
Doba obratu pohľadávok 59,8775,95115,02110,510,0000
Doba obratu zásob 0,00005 1930,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000068 3060,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 173,06186,52170,11122,030,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000064 1650,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -32 292-20 1805 6906 4340,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 510-32 292-20 1805 6900,0000
EBITDA 4 130-31 681-18 9156 6510,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 130-31 681-18 9156 6510,0000
Finančná páka -1,19-1,40-3,42-7,780,0000
Finančné účty 21 37520 8367 5942 2670,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,84140,71280,29270,12850,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8414-0,7128-0,2927-0,12850,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 510-32 292-19 5785 9920,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,811,621,180,98830,0000
Krátkodobé pohľadávky 49 50163 62994 70991 9930,0000
Krátkodobé záväzky 143 446156 262140 066101 5820,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 130 880146 7880,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 11,16-45,72-56,135,900,0000
Materiál 0,00000,000016 1858 1010,0000
Nákladové úroky 370,00693,00337,001 1270,0000
Nákladové úroky v minulom roku 693,00337,001 127361,000,0000
Náklady na predaný tovar 201 050247 359249 293226 1070,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000835,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000301,000,0000
Obežný majetok 79 05996 345118 488102 3610,0000
Obrat aktív 3,833,172,542,960,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00001 0090,0000
Obrat obežného majetku 3,833,172,542,970,0000
Odpisy 0,00000,0000602,00302,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000301,00151,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000301,00151,000,0000
Osobné náklady 97 23784 95466 52472 4190,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 620,00611,00663,00659,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000132 38991 0150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 180-33 945-20 8753 7440,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,03270,53690,7903-0,76920,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,05450,53890,9205-61,850,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95821,451,300,93170,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000069,980,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,040,68780,77031,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,040,68780,76341,070,0000
Pohľadávky z obchodného styku 39 27056 30961 10659 8740,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,49430,52230,69160,84570,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,113,306,517,770,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 57,7730,0715,811,510,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,841,711,291,120,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,19-2,40-4,41-8,690,0000
Pridaná hodnota 101 48458 43451 24177 7240,0000
Primárna platobná neschopnosť 3,332,612,171,520,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,03280,49430,6193-0,26070,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 35,25-5,21-8,0817,240,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 35,25-5,21-8,0817,240,0000
Služby 26 22241 07648 70528 9460,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 79 05996 345118 488102 7820,0000
Spotreba materiálu… 174 828205 448200 588197 1610,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -45,005 4557 5068 7300,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 302 534305 793300 534303 8310,0000
Tržby z predaja tovaru 308,000,00003 9650,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 302 226305 793296 569303 8310,0000
Účtovný cash flow 21 37520 8365 3271 6990,0000
Úročený dlh -45,005 4557 5068 7300,0000
Úrokové krytie 9,49-46,60-59,885,050,0000
Vlastné imanie -66 524-68 674-34 682-13 2050,0000
Všetky záväzky 145 583165 019152 824114 6950,0000
Výsledok hospodárenia 4 130-31 681-19 5176 3490,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 130-31 681-19 5176 3490,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 180-33 945-21 4773 4420,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -33 945-21 4773 4425 1130,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 140-32 985-20 5174 5630,0000
Zásoby 8 05611 88016 1858 1010,0000
Záväzky 145 583165 019152 824114 6950,0000
Záväzky z obchodného styku 130 880146 788132 38991 0150,0000
Zisk pred zdanením 3 140-32 985-20 5174 5630,0000
Zmena EBIT -0,10871,60-3,550,88440,0000