DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 89 554 03486 491 06582 720 25265 706 76252 788 205
Bežná likvidita III. stupeň 0,46420,33340,67311,3741,08
Časové rozlíšenie aktív 12 54131 43430 05519 91518 199
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0262-0,19230,1054-1,3523,98
Celkové tržby 13 319 13920 967 43527 844 73623 785 26919 586 217
Celkový dlh 11 107 03011 595 03613 871 1915 025 2601 289 292
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -492 502-219 623-2 302 810-938 550-6 202 267
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 492 502219 6232 302 810938 5506 202 267
Čistý cash flow 272 879-2 083 1871 364 260-5 263 7175 205 888
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 525 6557 324 83810 338 0159 485 9866 624 419
Čistý zisk 2 783 5925 786 4108 193 1307 394 0805 170 396
Čistý zisk v minulom roku 5 786 4108 193 1307 394 0805 170 3965 584 132
Cudzie zdroje -78 447 004-74 896 029-68 849 061-60 681 502-51 498 913
Daň z príjmov 742 0631 538 4282 144 8852 091 9061 454 023
Daň z príjmov v minulom roku 1 538 4282 144 8852 091 9061 454 0231 576 542
Daň z príjmov z bežnej činnosti 742 0631 538 4282 144 8852 091 9061 454 023
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 455,8391,19110,9393,1273,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 346,0169,24102,1386,6568,73
Doba obratu aktív 9 8272 4921 4831 4571 544
Doba obratu pohľadávok 455,8391,19110,9393,1273,90
Doba obratu zásob 32,399,635,877,898,30
Doba splácania záväzkov 1 883529,31392,00145,5710,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 144312,23232,1286,676,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 318,96127,50201,00102,865,87
EBIT v minulom roku 7 324 83810 338 0159 485 9866 624 4197 160 674
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 525 6557 324 83810 338 0159 485 9866 624 419
EBITDA 12 145 08715 621 56517 688 71715 761 24712 193 315
EBITDA marža 0,91190,74500,63530,66260,6225
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 145 08715 621 56517 688 71715 761 24712 193 315
Finančná páka 1,141,151,201,081,03
Finančné účty 492 502219 6232 302 810938 5506 202 267
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8760-0,8659-0,8323-0,9235-0,9756
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87600,86590,83230,92350,9756
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 587 22316 242 52417 686 65015 942 23112 188 779
Krátkodobé pohľadávky 4 153 9103 164 3396 186 4844 198 6062 527 232
Krátkodobé záväzky 10 423 62910 835 06612 945 1013 907 922217 107
Materiál 179 23152 63852 29852 38052 252
Náklady na predaný tovar 3 105 7738 732 69113 301 58010 673 1519 775 915
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 020 0157 471 54212 053 4179 798 8357 489 190
Neobežný majetok 84 715 85082 878 52274 007 06660 337 74643 870 244
Obežný majetok 4 825 6433 581 1098 683 1315 349 1018 899 762
Obrat obežného majetku 0,68933,542,343,081,40
Obrat zásob 11,2737,9062,1846,2343,99
Odpisy 8 715 7488 306 5167 287 7906 281 0585 564 408
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 357 8744 153 2583 643 8953 140 5292 782 204
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 357 8744 153 2583 643 8953 140 5292 782 204
Osobné náklady 389 709295 822299 368269 005271 394
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1063 8574 0973 6644 616
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000030,000,000080,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 765 2352 609 9606 637 5722 761 502120 369
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 499 34014 092 92615 480 92013 675 13810 734 804
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,770,07520,04240,04650,1003
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,10910,52650,58530,59030,3613
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,565613,3023,5621,509,97
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,02420,45730,92980,88310,4637
Pohľadávky z obchodného styku 3 153 0872 402 6055 695 8513 906 9922 350 283
Pohotová likvidita II. stupeň 0,44700,31520,65811,3240,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -287,4835,95-50,4711,53-9,89
Pridaná hodnota 220 4013 933 4947 054 5375 784 4572 705 855
Primárna platobná neschopnosť 0,55981,091,170,70680,0512
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04720,02030,17790,240228,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,91450,74220,78420,31880,1057
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,91450,74220,78420,31880,1057
Služby 769 955845 991885 272522 0921 974 151
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 89 554 03486 491 06582 720 25265 706 76252 788 205
Spotreba materiálu… 315 803415 158362 891352 224312 574
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 048 29512 978 59320 357 11716 549 93212 481 770
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 722 121312 4081 000,0092 3240,0000
Tržby z predaja tovaru 3 325 67412 646 27120 271 25816 394 07912 438 896
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 500,0019 91484 85963 52942 874
Účtovný cash flow 272 879-2 083 1871 364 260-5 263 7175 205 888
Vlastné imanie 78 447 00474 896 02968 849 06160 681 50251 498 913
Všetky záväzky 11 107 03011 595 03613 871 1915 025 2601 289 292
Výsledok hospodárenia 3 526 5147 312 78810 358 3149 486 1896 628 907
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 526 5147 312 78810 358 3149 486 1896 628 907
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 783 5925 786 4108 193 1307 394 0805 170 396
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 786 4108 193 1307 394 0805 170 3965 584 132
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 525 6557 324 83810 338 0159 485 9866 624 419
Zásoby 179 231197 147193 837211 945170 263
Záväzky 11 107 03011 595 03613 871 1915 025 2601 289 292
Záväzky z obchodného styku 1 765 2352 609 9606 637 5722 761 502120 369
Zisk pred zdanením 3 525 6557 324 83810 338 0159 485 9866 624 419
Zmena EBIT 0,48130,70851,091,430,9251
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 624 946314 66943 61386 3240,0000
Účtovné závierky