Franke Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 70 688 72357 412 00439 359 02410 801 4116 831 878
Bežná likvidita III. stupeň 0,21870,22800,15531,393,38
Časové rozlíšenie aktív 6 2886 4649 5249 1514 190
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000528,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0105-0,0128-0,02660,53430,4321
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,422,534,320,40180,2004
Celkové tržby 42 397 17626 818 61211 035 32810 839 4899 450 633
Celkový dlh 54 703 52241 143 11031 967 1433 096 0661 140 481
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -631 562-1 194 202-1 712 489-2 550 916-1 013 101
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 631 5621 194 2021 712 4892 550 9161 013 101
Čistý cash flow -562 640-518 287-838 4271 537 815410 767
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 362 533-5 883 574-254 2962 604 1731 998 247
Čistý zisk -283 693-5 122 987-313 4642 014 4761 549 539
Čistý zisk v minulom roku -5 122 987-313 4642 014 4761 549 539802 985
Cudzie zdroje -15 985 201-16 268 894-7 391 881-7 705 345-5 690 869
Daň z príjmov 319 018-1 045 358-12 853589 697448 708
Daň z príjmov v minulom roku -1 045 358-12 853589 697448 708238 841
Daň z príjmov z bežnej činnosti 319 018-1 045 358-12 853589 697448 708
Dlhodobé pohľadávky 851 8701 170 818125 28078 33267 407
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,4656,5372,7036,6072,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,7744,3637,3733,2442,78
Doba obratu aktív 626,54841,611 353366,98265,14
Doba obratu pohľadávok 63,0173,6977,0139,2674,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 473,74591,501 08497,7936,89
EBIT v minulom roku -5 883 574-254 2962 604 1731 998 2471 041 826
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 362 533-5 883 574-254 2962 604 1731 998 247
EBITDA 10 106 832-1 405 901694 2333 682 9143 142 239
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 106 832-1 405 901694 2333 682 9143 142 239
Efektívna daňová sadzba 9,030,16950,03940,22640,2246
Finančná páka 4,423,535,321,401,20
Finančné účty 631 5621 194 2021 712 4892 550 9161 013 101
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2261-0,2834-0,1878-0,7134-0,8330
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22610,28340,18780,71340,8330
Hrubá marža 0,37290,16580,35160,50140,4813
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 100 403-1 336 806701 6053 692 7793 150 391
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75610,70280,80140,26650,1391
Krátkodobé pohľadávky 6 257 2023 856 2742 115 4891 077 1671 856 947
Krátkodobé záväzky 53 449 25040 350 42231 541 6892 878 259950 590
Krytie dlhovej služby 30,89-4,949,640,00005 951
Materiál 2 024 8052 161 159645 738199 244210 210
Nákladové úroky 327 208284 77172 0210,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 284 77172 0210,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 25 189 21920 340 6656 740 8345 308 0914 856 625
Neobežný majetok 58 146 16247 041 02834 334 1816 712 0343 550 120
Obežný majetok 12 536 27310 364 5125 015 3194 080 2263 277 568
Obrat aktív 0,58260,43370,26980,99461,38
Obrat neobežného majetku 0,70820,52930,30931,602,65
Obrat obežného majetku 3,282,402,122,632,87
Odpisy 9 594 9214 431 131948 2641 085 5421 142 510
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 951 6802 236 234474 020542 659571 143
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 643 2412 194 897474 244542 883571 367
Osobné náklady 9 518 7677 170 7633 432 4292 214 3351 932 288
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 6794 6571 7461 245736,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 115 8572 482 0854 478 0502 363 262422 188
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 311 228-691 856634 8003 100 0182 692 049
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60211,610,88470,40740,4248
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,660,62011,132,452,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82720,38330,88561,651,48
Pohľadávky z obchodného styku 5 728 4493 025 9681 087 361978 4551 102 350
Pohotová likvidita II. stupeň 0,12900,12530,12171,263,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 28,4131,398,82-5,01-13,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,72-1,82-11,640,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77390,71660,81220,28660,1669
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,422,534,320,40180,2004
Pridaná hodnota 15 810 2224 446 4333 879 6475 434 9104 548 287
Primárna platobná neschopnosť 0,76871,715,642,620,4935
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01180,02960,05430,88631,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,41-29,2646,050,84070,3630
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,41-29,2646,050,84070,3630
Služby 8 622 9197 940 5772 537 5161 572 8501 396 794
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 70 688 72357 412 00439 359 02410 801 4116 831 878
Spotreba materiálu… 17 694 85514 258 4824 556 0823 823 6463 483 127
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 181 09224 936 07810 625 04010 748 5569 409 356
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 125,0036 8764 5595 5554 444
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 180 96724 899 20210 620 48110 743 0019 404 912
Účtovný cash flow -562 640-518 287-838 4271 537 815410 767
Úrokové krytie 1,11-20,66-3,530,00000,0000
Vlastné imanie 15 985 20116 268 8947 391 8817 705 3455 690 869
Všetky záväzky 54 703 52241 143 11031 967 1433 096 0661 140 481
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000528,00
Výsledok hospodárenia 402 831-5 870 551-249 4722 602 9272 004 173
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 402 831-5 870 551-249 4722 602 9272 004 173
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -283 693-5 122 987-313 4642 014 4761 549 539
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 122 987-313 4642 014 4761 549 539802 985
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 35 325-6 168 345-326 3172 604 1731 998 247
Zásoby 4 795 6394 143 2181 062 061373 811340 113
Záväzky 54 703 52241 143 11031 967 1433 096 0661 140 481
Záväzky z obchodného styku 4 403 2945 160 2046 137 0702 562 586543 983
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 287 4372 678 1191 659 020199 324121 795
Zisk pred zdanením 35 325-6 168 345-326 3172 604 1731 998 247
Zmena EBIT -0,061623,14-0,09761,301,92
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 128 5551 858 394352 76488 40523 296
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 128 5551 858 394352 76488 40523 296
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 109 20570 3950,00000,00000,0000
Účtovné závierky