HGM - Žilina, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 777 817557 770507 385561 244859 418
Bežná likvidita III. stupeň 1,702,142,822,981,91
Časové rozlíšenie aktív 11 29243 19680 41137 70374 689
Časové rozlíšenie pasív 6 43431 81852 509321,0059 212
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,36960,06470,04940,5167-0,5393
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3221-0,1187-0,1934-1,390,8030
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,200,58270,28320,39460,6972
Celkové tržby 1 261 015841 663816 149625 1911 618 546
Celkový dlh 421 102193 644100 383158 698328 706
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -312 742-183 261-204 770-222 289-430 107
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 312 742183 261204 770222 289430 107
Čistý cash flow 129 481-21 509-17 519-207 818254 271
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 47 343-556,00-16 852-16 379410 078
Čistý zisk 40 773-556,00-19 732-19 274318 516
Čistý zisk v minulom roku -556,00-19 732-19 274318 51613 239
Cudzie zdroje -350 281-332 308-354 493-402 225-471 500
Daň z príjmov 6 5700,00002 8802 89591 021
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 89591 0216 910
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 5700,00002 8802 89591 021
Dlhodobé pohľadávky 39 20554 47554 88452 05955 167
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 107,3899,6253,23110,9148,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 102,9079,9053,0882,8448,61
Doba obratu aktív 226,46242,76227,79335,63195,08
Doba obratu pohľadávok 118,80123,3377,87142,0461,14
Doba obratu zásob 0,0000238,650,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000254 4710,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 117,0378,8940,6889,3171,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000214 5130,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -556,00-16 852-16 379410 07820 149
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 47 343-556,00-16 852-16 379410 078
EBITDA 78 52935 51036 37135 214454 993
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 78 52935 51036 37135 214454 993
Finančná páka 2,221,681,431,401,82
Finančné účty 312 742183 261204 770222 289430 107
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4503-0,5958-0,6987-0,7167-0,5486
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45030,59580,69870,71670,5486
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 84 72934 55329 87328 831453 633
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51680,32500,17860,26610,3685
Krátkodobé pohľadávky 368 829228 900118 557185 459214 206
Krátkodobé záväzky 401 975181 26790 604149 339316 663
Krytie dlhovej služby 14,072,120,00000,0000841,02
Materiál 179,00170,00223,00296,00246,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000541,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000541,000,0000
Náklady na predaný tovar 893 530642 952638 141452 477999 250
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000260,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 45 57047 76848 54063 43885 003
Obežný majetok 720 955466 806378 434460 103699 726
Obrat aktív 1,611,501,601,091,87
Obrat neobežného majetku 27,5117,5616,759,6218,92
Obrat obežného majetku 1,741,802,151,332,30
Obrat zásob 0,00001,530,00000,00000,0000
Odpisy 33 49235 13246 76445 32843 572
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 74617 56623 38222 66421 786
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 74617 56623 38222 66421 786
Osobné náklady 276 130172 743162 117155 606179 084
Ostatné náklady na finančnú činnosť 434,00957,006 4986 3835 692
Ostatné záväzky z obchodného styku 350 802152 80466 000114 468198 599
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 74 26534 57627 03226 054362 088
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1164-0,0017-0,0557-0,04790,6755
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0614-0,0011-0,0370-0,02920,5125
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1282-0,0016-0,0463-0,03980,8481
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40210,32860,40360,39610,5005
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76670,88280,92700,98560,2942
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000752,630,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,131,081,013,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,160,94140,83720,78582,73
Pohľadávky z obchodného styku 353 416183 587118 236138 524214 169
Pohotová likvidita II. stupeň 1,702,142,822,981,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,7115,4520,231,94-1,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000470,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54140,34720,19780,28280,3825
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,200,58270,28320,39460,6972
Pridaná hodnota 360 142195 685174 879157 885608 782
Primárna platobná neschopnosť 0,99260,83230,55820,82630,9273
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1164-0,0017-0,0557-0,04790,6755
Rýchla likvidita I. stupeň 0,76580,86001,431,491,14
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,365,452,764,510,7224
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,365,452,764,510,7224
Služby 864 182609 071606 727426 137966 365
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 777 817557 770507 385561 244859 418
Spotreba materiálu… 29 34833 62131 41426 34032 885
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 256 989838 637813 020610 3621 610 198
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 3170,00000,00000,00002 166
Tržby z predaja tovaru 0,0000217,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 253 672838 420813 020610 3621 608 032
Účtovný cash flow 129 481-21 509-17 519-207 818254 271
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000758,00
Vlastné imanie 350 281332 308354 493402 225471 500
Všetky záväzky 421 102193 644100 383158 698328 706
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 58116 7450,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 47 709378,00-10 393-10 114413 587
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 709378,00-10 393-10 114413 587
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 40 773-556,00-19 732-19 274318 516
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -556,00-19 732-19 274318 51613 239
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 47 343-556,00-16 852-16 379409 537
Zásoby 179,00170,00223,00296,00246,00
Záväzky 421 102193 644100 383158 698328 706
Záväzky z obchodného styku 350 802152 80466 000114 468198 599
Zisk pred zdanením 47 343-556,00-16 852-16 379409 537
Zmena EBIT -85,150,03301,03-0,039920,35
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 645,000,00000,00000,00000,0000