AIRMOS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 451 869438 310411 717389 196358 138
Aktivácia 1 088639,00992,00745,00591,00
Bankové úvery 34 04912 55735 31034 39831 489
Bežná likvidita III. stupeň 0,55210,46600,36010,40260,4014
Bežné bankové úvery 34 04912 55735 31034 39831 489
Časové rozlíšenie aktív 687,00824,00497,00626,00272,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000188,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,311,281,171,060,9043
Celkové tržby 300 332245 351222 936166 658216 701
Celkový dlh 256 072245 704221 698199 953169 976
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -38 254-19 47315 39621 9738 834
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 72 30342 03019 91412 42522 655
Čistý cash flow 30 27322 1167 489-10 230-8 108
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 3555 0505 7335 9897 895
Čistý zisk 3 1912 587776,001 2693 054
Čistý zisk v minulom roku 2 587776,001 2693 0542 554
Cudzie zdroje -195 797-192 606-190 019-189 243-187 974
Daň z príjmov 846,00741,00960,00960,001 071
Daň z príjmov v minulom roku 741,00960,00960,001 0711 020
Daň z príjmov z bežnej činnosti 846,00741,00960,00960,001 071
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 82,6887,0075,94118,6564,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 82,3587,0075,94101,7761,97
Doba obratu aktív 679,71661,42682,89859,06604,88
Doba obratu pohľadávok 82,6887,0075,94118,6564,92
Doba obratu zásob 0,000098,18114,730,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002 0541 8750,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 322,83324,73296,82348,04219,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000052,21132,440,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 0505 7335 9897 8957 294
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 3555 0505 7335 9897 895
EBITDA -16 09634 40433 88432 74734 187
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 09634 40433 88432 74734 187
Efektívna daňová sadzba 0,20960,22270,55300,43070,2596
Finančná páka 2,312,282,172,061,91
Finančné účty 72 30342 03019 91412 42522 655
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4333-0,4394-0,4615-0,4862-0,5249
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,43330,43940,46150,48620,5249
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 95 37038 51336 30631 36832 555
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000010 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 54 96557 65645 78553 75238 436
Krátkodobé záväzky 214 619215 191178 952157 677129 982
Krytie dlhovej služby -6,9419,988,488,719,07
Materiál 9 32910 28710 95210 5293 532
Nákladové úroky 2 3181 7223 9973 7603 770
Nákladové úroky v minulom roku 1 7223 9973 7603 7703 720
Náklady na predaný tovar 218 693179 350163 878102 496145 176
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000038 24234 8420,00000,0000
Neobežný majetok 314 585327 513334 569311 864293 243
Obežný majetok 136 597109 97376 65176 70664 623
Obrat aktív 0,53700,55180,53450,42490,6034
Obrat neobežného majetku 0,77130,73850,65770,53020,7370
Obrat obežného majetku 1,782,202,872,163,34
Obrat zásob 0,00003,723,180,00000,0000
Odpisy 32 52230 12827 56824 87223 246
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 26115 06413 78412 43611 623
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 26115 06413 78412 43611 623
Osobné náklady 52 04038 86231 63038 50444 183
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5781 5571 3401 3791 632
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 3115 47012 64218 23312 915
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 35 71332 71528 34426 14126 300
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,170,62150,56300,61250,6229
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,641,610,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,46041,611,781,631,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,28330,90630,94900,99201,05
Pohľadávky z obchodného styku 54 74857 65645 78546 10736 690
Pohotová likvidita II. stupeň 0,51460,42280,30890,34780,3796
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,47-8,71-25,3718,5023,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 13,0612,841,87-2,72-2,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56670,56060,53850,51380,4746
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,311,281,171,060,9043
Pridaná hodnota 23 95962 52956 18162 86670 934
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -15,917,146,546,114,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -15,917,146,546,114,97
Služby 84 26644 69959 23439 47168 507
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 451 869438 310411 717389 196358 138
Spotreba materiálu… 135 51597 04870 79463 77077 260
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 04922 55735 31034 39831 489
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 0880,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 299 174244 712221 940165 362216 110
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 56 5222 8331 8810,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000039 78235 9480,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 242 652202 097184 111165 362216 110
Účtovný cash flow 30 27322 1167 489-10 230-8 108
Úročený dlh 34 04922 55735 31034 39831 489
Úrokové krytie 2,742,931,431,592,09
Vlastné imanie 195 797192 606190 019189 243187 974
Všetky záväzky 256 072245 704221 698199 953169 976
Výsledok hospodárenia 7 9046 1678 1977 87510 941
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 9046 1678 1977 87510 941
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 1912 587776,001 2693 054
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 587776,001 2693 0542 554
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 0373 3281 7362 2294 125
Zásoby 9 32910 28710 95210 5293 532
Záväzky 256 072245 704221 698199 953169 976
Záväzky z obchodného styku 12 3115 47012 64218 23312 915
Zisk pred zdanením 4 0373 3281 7362 2294 125
Zmena EBIT 1,260,88090,95730,75861,08
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000942,000,00000,00000,0000