Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť Bobrovec s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 210 1421 106 2621 046 3831 101 1861 105 542
Aktivácia 23 18437 39225 57433 15432 406
Bankové úvery 452 543447 231381 184466 712315 681
Bežné bankové úvery 452 543447 231381 184466 712315 681
Časové rozlíšenie aktív 5 7844 7672 8231 7463 952
Časové rozlíšenie pasív 225 158185 788200 405214 611241 781
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0447-0,3084-0,17180,59080,0350
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,243,773,483,754,35
Celkové tržby 921 719836 389776 628762 328805 515
Celkový dlh 796 999727 380657 090699 791702 315
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 414 430414 570310 323407 648369 942
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 61435 16273 361115 41535 090
Čistý cash flow 13 452-80 253-42 05480 3258 326
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 95217 83827 39751 40366 863
Čistý zisk -5 242-7 2351 97125 36044 406
Čistý zisk v minulom roku -7 23525 36025 36044 40618 627
Cudzie zdroje -187 985-193 094-188 888-186 784-161 446
Daň z príjmov 5 8387 7227 0985 5765 560
Daň z príjmov v minulom roku 7 7225 5765 5765 5600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 8387 7227 0985 5765 560
Dlhodobé pohľadávky 10 00010 00010 00010 00010 249
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,5395,0588,3474,8951,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,2370,4659,5738,4525,24
Doba obratu aktív 1 039943,751 0041 175919,03
Doba obratu pohľadávok 97,12103,5897,9385,5660,24
Doba obratu zásob 49 19419 12916 9406 441646,14
Doba splácania záväzkov 130 124115 41182 86814 7422 983
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 258,44222,00234,91145,06197,80
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 118 645105 34269 32810 9422 567
EBIT v minulom roku 17 83851 40351 40366 86344 649
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 95217 83827 39751 40366 863
EBITDA 335 070285 119265 598335 750313 895
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 335 070285 119265 598335 750313 895
Efektívna daňová sadzba 9,8015,860,78270,18020,1113
Finančná páka 6,445,735,545,906,85
Finančné účty 48 61435 16273 361115 41535 090
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 368 848330 175304 747357 136323 316
Krátkodobé finančné výpomoci 10 5012 5012 50056 35189 351
Krátkodobé pohľadávky 103 073111 41892 03570 19262 221
Krátkodobé záväzky 300 890260 228244 743135 949237 939
Krytie dlhovej služby 1,381,401,221,431,21
Nákladové úroky 17 35617 35118 32820 46716 897
Nákladové úroky v minulom roku 17 35120 46720 46716 89726 022
Náklady na predaný tovar 436 569468 111435 646362 130453 997
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 844,00823,001 0783 36629 119
Neobežný majetok 928 919901 784818 134844 432942 482
Obežný majetok 275 439199 711225 426255 008159 108
Obrat obežného majetku 1,542,141,691,342,76
Obrat zásob 0,00740,01910,02150,05670,5649
Odpisy 323 416273 916246 536280 132235 286
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 161 708136 958123 268140 066117 643
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 161 708136 958123 268140 066117 643
Osobné náklady 182 120141 195140 941128 615110 184
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 8949 9288 25510 21614 867
Ostatné záväzky z obchodného styku 274 347237 525204 754100 905204 751
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 318 174266 681248 507305 492279 692
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -15,67-3,51-2,55-6,42-7,38
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -13,77-48,92-51,36-5,96-0,5124
Pohľadávky z obchodného styku 91 07382 59162 06236 03530 366
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,972,414,49-2,33-19,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,7751-4,63-2,293,920,4928
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65860,65750,62800,63550,6353
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,243,773,483,754,35
Pridaná hodnota -11 622-40 259-55 363-20 048-14 922
Primárna platobná neschopnosť 3,012,883,302,806,74
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,382,552,472,082,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,382,552,472,082,24
Služby 164 175161 440128 421120 298149 043
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 210 1421 106 2621 046 3831 101 1861 105 542
Spotreba materiálu… 365 355336 341322 097279 522288 920
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 463 044449 732383 684523 063405 032
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 23 1840,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 445 283455 344403 985357 883451 219
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 33627 49223 70215 80112 144
Tržby z predaja tovaru 23 42021 12110 8763 22160 942
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 401 527406 731369 407338 861378 133
Účtovný cash flow 13 452-80 253-42 05480 3258 326
Úročený dlh 463 044449 732383 684523 063405 032
Úrokové krytie 1,031,031,492,513,96
Vlastné imanie 187 985193 094188 888186 784161 446
Všetky záväzky 796 999727 380657 090699 791702 315
Výnosy budúcich období krátkodobé 224 820185 788200 005214 611241 641
Výsledok hospodárenia 24 84627 76635 65261 61881 728
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 84627 76635 65261 61881 728
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 242-7 2351 97125 36044 406
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 23525 36025 36044 40618 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 596,00487,009 06930 93649 966
Zásoby 113 75243 13150 03059 40151 548
Záväzky 796 999727 380657 090699 791702 315
Záväzky z obchodného styku 274 347237 525204 754100 905204 751
Zisk pred zdanením 596,00487,009 06930 93649 966
Zmena EBIT 1,010,34700,53300,76881,50
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 70 621-6 899-9 6247 902-19 321
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 70 621-6 899-9 6247 902-19 321
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 14410 9297 1129 8019 025