EXPRESS ALARM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 20 7380,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 106,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -210,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 210,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 210,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -20 6320,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,010,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 210,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,99490,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99490,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 20 5280,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 20 7380,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -98,250,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 7380,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 210,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 20 6320,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 106,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 106,000,00000,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
Automatizované spracovanie dát
Nákup, predaj, prenájom nehnuteľností
Výroba videa
Výroba počítačov, prístrojov a zariadení na spracovanie dát
Výroba kancelárskych strojov a počítačov /vrátane prístrojov na spracovanie dát/
Maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Finančné sprostredkovanie mimo finančných ústavov
Podnikateľské poradenstvo v predmetoch podnikania
Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Skladovanie / s výnimkou verejného skladu/
Ubytovanie v súkromí
Inžiniersko - dodávateľská činnosť v oblasti stavebníctva
Vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových stavieb a občianskych stavieb
Prenájom motorových vozidiel
Veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Elektroinštalácie
Požičiavanie a distribúcia videa
Maloobchod s rozličným tovarom mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov..
Výčapy
Dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát