KOMONT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 85640 94412 46135 70217 936
Bežná likvidita III. stupeň 452,961,4323,811,401,90
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1777-0,0407-0,9704-1,29-1,67
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 84,440,018423,810,51801,50
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00212,220,04082,491,11
Celkové tržby 39 80039 80033 75045 00045 000
Celkový dlh 27,0028 216488,0025 4869 434
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 280-518,00-11 618-13 202-14 186
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 280518,0011 61813 20214 186
Čistý cash flow 2 280518,0011 61813 20214 186
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 129,00972,002 2462 2002 201
Čistý zisk 102,00756,001 7571 7141 717
Čistý zisk v minulom roku 756,001 7571 7141 7171 678
Cudzie zdroje -12 829-12 728-11 973-10 216-8 502
Daň z príjmov 27,00216,00489,00486,00484,00
Daň z príjmov v minulom roku 216,00489,00486,00484,00500,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 27,00216,00489,00486,00484,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 91,25365,000,0000182,5030,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 91,25365,000,0000182,5030,42
Doba obratu aktív 117,90375,49134,76289,58145,48
Doba obratu pohľadávok 91,25365,000,0000182,5030,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,2476258,765,28206,7276,52
EBIT v minulom roku 972,002 2462 2002 2012 178
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 129,00972,002 2462 2002 201
EBITDA 285,001 3372 3572 2842 268
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 285,001 3372 3572 2842 268
Finančná páka 1,003,221,043,492,11
Finančné účty 2 280518,0011 61813 20214 186
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9979-0,3109-0,9608-0,2861-0,4740
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99790,31090,96080,28610,4740
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 129,001 1882 2632 1992 201
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00210,68910,03920,71390,5260
Krátkodobé pohľadávky 9 95039 8000,000022 5003 750
Krátkodobé záväzky 27,0028 216488,0025 4869 434
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00006 950
Náklady na predaný tovar 39 51538 46331 39342 71642 732
Neobežný majetok 626,00626,00843,000,00000,0000
Obežný majetok 12 23040 31811 61835 70217 936
Obrat aktív 3,100,97212,711,262,51
Obrat neobežného majetku 63,5863,5840,040,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,250,98722,901,262,51
Odpisy 0,0000216,0018,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000216,0018,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 156,00149,0094,0085,0067,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 102,00972,001 7751 7141 717
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,17730,01270,93230,36980,7909
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00006,19130,940,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 95039 8000,000022 5003 750
Pohotová likvidita II. stupeň 452,961,4323,811,401,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,63-24,57-1,03-0,7738-0,5993
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00210,68910,03920,71390,5260
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00212,220,04082,491,11
Pridaná hodnota 285,001 3372 3572 2842 268
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,00001,85
Rýchla likvidita I. stupeň 84,440,018423,810,51801,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,094721,100,207011,164,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,094721,100,207011,164,16
Služby 39 51538 46331 39342 71641 844
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 85640 94412 46135 70217 936
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,0000888,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 80039 80033 75045 00045 000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000033 75045 00045 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 80039 8000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 280518,0011 61813 20214 186
Vlastné imanie 12 82912 72811 97310 2168 502
Všetky záväzky 27,0028 216488,0025 4869 434
Výsledok hospodárenia 285,001 1212 3392 2842 268
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 285,001 1212 3392 2842 268
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 102,00756,001 7571 7141 717
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 756,001 7571 7141 7171 678
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 129,00972,002 2462 2002 201
Záväzky 27,0028 216488,0025 4869 434
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00006 950
Zisk pred zdanením 129,00972,002 2462 2002 201
Zmena EBIT 0,13270,43281,020,99951,01