MARKET - S. A. B. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 43 22834 71632 63024 50921 626
Bežná likvidita III. stupeň 13,4514,338,8919,896,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9710-0,8510-0,7452-0,9735-1,12
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 13,4013,968,1418,395,59
Celkové tržby 50 43850 93940 04539 06436 869
Celkový dlh 2 9211 9952 7381 2323 606
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -39 140-27 847-22 275-22 661-20 161
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 14027 84722 27522 66120 161
Čistý cash flow 39 14027 84722 27522 66120 161
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 7013 5817 9946 33714 059
Čistý zisk 7 5862 8296 6155 25711 761
Čistý zisk v minulom roku 2 8296 6155 25711 7612 547
Cudzie zdroje -40 307-32 721-29 892-23 277-18 020
Daň z príjmov 2 115752,001 3791 0802 298
Daň z príjmov v minulom roku 752,001 3791 0802 298480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 115752,001 3791 0802 298
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,98425,3618,8217,2714,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00004,3017,5516,9414,00
Doba obratu aktív 312,82248,76297,41229,00214,10
Doba obratu pohľadávok 0,98425,3618,8217,2714,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,1414,3024,9611,5135,70
EBIT v minulom roku 3 5817 9946 33714 0593 027
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 7013 5817 9946 33714 059
EBITDA 12 1195 9888 8606 43214 151
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 1195 9888 8606 43214 151
Finančná páka 1,071,061,091,051,20
Finančné účty 39 14027 84722 27522 66120 161
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9324-0,9425-0,9161-0,9497-0,8333
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93240,94250,91610,94970,8333
Hrubá marža 0,48230,37150,49480,47980,5752
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 8705 7508 7176 33714 059
Krátkodobé pohľadávky 136,00748,002 0651 8481 465
Krátkodobé záväzky 2 9211 9952 7381 2323 606
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 56,0058,0066,0049,0063,00
Náklady na predaný tovar 26 11132 01320 22920 32015 663
Neobežný majetok 3 9526 1218 2900,00000,0000
Obežný majetok 39 27628 59524 34024 50921 626
Obrat aktív 1,171,471,231,591,70
Obrat neobežného majetku 12,768,324,830,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,281,781,651,591,70
Odpisy 2 1692 169723,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 1692 169723,000,00000,0000
Osobné náklady 11 68712 77110 88812 3127 055
Ostatné náklady na finančnú činnosť 249,00238,00143,0095,0092,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 7554 9987 3385 25711 761
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18820,08650,22130,22580,6527
Podiel EBIT k aktívam 0,22440,10320,24500,25860,6501
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,22440,10320,24500,25860,6501
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,24070,10940,26740,27220,7802
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90540,80210,68270,92460,9323
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48040,67480,54950,65690,3327
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,77600,54670,55620,58010,5468
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,081,481,821,523,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,761,271,711,523,01
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,77600,54670,55620,58010,5468
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000600,001 9251 8131 414
Pohotová likvidita II. stupeň 13,4514,338,8919,896,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,03-1,18-1,34-1,03-0,8938
Pridaná hodnota 24 32718 92619 81618 74421 206
Rentabilita aktív, ROA 0,17550,08150,20270,21450,5438
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18820,08650,22130,22580,6527
Rýchla likvidita I. stupeň 13,4013,968,1418,395,59
Služby 25 07930 55019 54620 01915 493
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 22834 71632 63024 50921 626
Spotreba materiálu… 1 0321 463683,00301,00170,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 43850 93940 04539 06436 869
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 43850 93940 04539 06436 869
Účtovný cash flow 39 14027 84722 27522 66120 161
Vlastné imanie 40 30732 72129 89223 27718 020
Všetky záväzky 2 9211 9952 7381 2323 606
Výsledok hospodárenia 9 9503 8198 1376 43214 151
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 9503 8198 1376 43214 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 5862 8296 6155 25711 761
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 8296 6155 25711 7612 547
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 7013 5817 9946 33714 059
Záväzky 2 9211 9952 7381 2323 606
Záväzky z obchodného styku 56,0058,0066,0049,0063,00
Zisk pred zdanením 9 7013 5817 9946 33714 059
Zmena EBIT 2,710,44801,260,45074,64