K+M, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 137 1551 271 917934 928995 6941 228 367
Aktivácia 1 22212 3180,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,0000150 0000,00000,0000150 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,91900,82830,84090,66810,7023
Bežné bankové úvery 0,0000150 0000,00000,0000150 000
Časové rozlíšenie aktív 165,0051,00180,0066,00171,00
Časové rozlíšenie pasív 204 916229 976240 010168 739180 746
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,321,730,79861,231,94
Celkové tržby 744 390627 187744 532614 634618 647
Celkový dlh 529 990660 246308 554455 913690 791
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -71 130112 537-90 645-120 761122 091
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 71 13037 46390 645120 76127 909
Čistý cash flow 33 667-53 182-30 11692 852-66 883
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 863-1 76820 54520 08412 278
Čistý zisk 20 554-4 66915 32214 2125 887
Čistý zisk v minulom roku -4 66915 32214 2125 887-2 167
Cudzie zdroje -402 249-381 695-386 364-371 042-356 830
Daň z príjmov 2 880977,002 8802 8802 881
Daň z príjmov v minulom roku 977,002 8802 8802 8812 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 880977,002 8802 8802 881
Dlhodobé pohľadávky 0,00006 0000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 175,66575,01176,6346,64499,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 81,6483,9845,8546,6479,97
Doba obratu aktív 1 3281 7331 2331 3921 807
Doba obratu pohľadávok 175,66583,19176,6346,64499,34
Doba obratu zásob 1 8712 8361 6791 6461 418
Doba splácania záväzkov 2 2815 4212 2162 9043 267
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 394,46645,98364,03573,01740,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 320,742 081436,61334,67920,44
EBIT v minulom roku -1 76820 54520 08412 2781 956
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 863-1 76820 54520 08412 278
EBITDA 210 885136 14985 768153 874148 015
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 210 885136 14985 768153 874148 015
Finančná páka 2,833,332,422,683,44
Finančné účty 71 13037 46390 645120 76127 909
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 249 199143 075376 668153 874148 015
Krátkodobé pohľadávky 150 362421 906133 98033 352339 365
Krátkodobé záväzky 337 647473 979276 132409 785503 411
Krytie dlhovej služby 1,070,63140,37400,94260,8360
Materiál 5 6831 010917,007 9283 027
Nákladové úroky 6 4291 9242 3432 9923 510
Nákladové úroky v minulom roku 1 9242 3432 9923 5101 242
Náklady na predaný tovar 350 102303 167386 943305 304343 742
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 54 02131 91545 48951 50156 242
Neobežný majetok 638 530558 560500 929609 210642 501
Obežný majetok 498 460713 306433 819386 418585 695
Obrat neobežného majetku 0,48930,47950,55270,42850,3861
Obrat obežného majetku 0,62680,37550,63820,67550,4235
Odpisy 199 294140 428119 688133 792135 742
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 99 64770 21459 84466 89667 871
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 99 64770 21459 84466 89667 871
Osobné náklady 217 933200 352188 330194 318149 006
Ostatné záväzky z obchodného styku 47 470181 94854 41447 221141 828
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 219 848135 759135 010148 004141 629
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -5,79-5,67-1,71-4,39-1,56
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,6973-1,11-2,42-0,8597-1,70
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,1729-0,1765-0,5845-0,2279-0,6421
Pohľadávky z obchodného styku 69 87861 61834 77933 35254 347
Pohotová likvidita II. stupeň 0,40850,53800,43550,26650,4405
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,957,1812,83-4,005,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,24-27,64-12,8531,03-19,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46610,51910,33000,45790,5624
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,321,730,79861,231,94
Pridaná hodnota -37 670-35 355-110 079-44 277-95 677
Primárna platobná neschopnosť 0,67932,951,561,422,61
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,514,853,602,964,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,514,853,602,964,67
Služby 88 89581 88084 09069 23181 716
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 137 1551 271 917934 928995 6941 228 367
Spotreba materiálu… 241 777228 105239 152199 302233 948
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000150 0000,00000,0000150 000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 2220,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 331 589271 275422 314261 027248 065
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 1573 463145 4500,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 57 67834 60872 59973 19257 279
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 254 754233 204204 265187 835190 786
Účtovný cash flow 33 667-53 182-30 11692 852-66 883
Úročený dlh 0,0000150 0000,00000,0000150 000
Úrokové krytie 4,65-0,91898,776,713,50
Vlastné imanie 402 249381 695386 364371 042356 830
Všetky záväzky 529 990660 246308 554455 913690 791
Výnosy budúcich období krátkodobé 190 269213 691226 972160 253173 535
Výsledok hospodárenia 29 863-1 70520 54520 08212 273
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 863-1 70520 54520 08212 273
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 554-4 66915 32214 2125 887
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 66915 32214 2125 887-2 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 434-3 69218 20217 0928 768
Zásoby 276 968247 937209 194232 305218 421
Záväzky 529 990660 246308 554455 913690 791
Záväzky z obchodného styku 47 470181 94854 41447 221141 828
Zisk pred zdanením 23 434-3 69218 20217 0928 768
Zmena EBIT -16,89-0,08611,021,646,28
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 33 36926 415-18 21214 73028 164
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 33 36926 415-18 21214 73028 164
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 885,00889,0090 9850,00000,0000