ARNY CLUB, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 208 43968 999109 06287 75086 676
Bankové úvery 74 54049 28454 12232 68817 557
Bežná likvidita III. stupeň 0,08890,72080,51680,55190,4708
Bežné bankové úvery 74 54049 28454 12232 68817 557
Časové rozlíšenie aktív 1 291902,00673,00871,00731,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3112-0,52990,0491-0,0008-0,1995
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -18,5421,423,822,612,01
Celkové tržby 219 801202 969209 577184 9990,0000
Celkový dlh 220 32265 92186 43763 45657 857
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 64 25442 69649 16526 62111 809
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 2866 5884 9576 0675 748
Čistý cash flow 3 6981 631-1 11020,005 748
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 546-13 697-16 511-25 07312 345
Čistý zisk -14 961-19 546-22 669-29 60710 041
Čistý zisk v minulom roku -19 546-22 669-29 60782,0015 779
Cudzie zdroje 11 883-3 078-22 625-24 294-28 819
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,2759,3659,2344,7927,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,761,5521,1744,2423,67
Doba obratu aktív 346,68132,37193,26179,60161,24
Doba obratu pohľadávok 7,2759,3659,2344,7927,92
Doba obratu zásob 42,2038,2622,2752,2536,02
Doba splácania záväzkov 2 011114,32213,20406,88106,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 228,4514,4747,6352,1164,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 564,3813,6724,4850,000,0000
EBIT v minulom roku -13 697-16 511-25 0732 50020 050
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 546-13 697-16 511-25 07312 345
EBITDA 34 50228 98325 78018 82940 207
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 50228 98325 78018 82940 207
Finančná páka -17,5422,424,823,613,01
Finančné účty 10 2866 5884 9576 0675 748
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 83852 48931 88117 81139 019
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65900,10930,24650,29020,4025
Krátkodobé pohľadávky 4 36830 94433 42721 88615 010
Krátkodobé záväzky 137 3557 54226 88125 46234 887
Krytie dlhovej služby 5,385,934,965,2717,45
Nákladové úroky 6 4154 8895 1983 5742 304
Nákladové úroky v minulom roku 4 8895 1983 5741 4584 271
Náklady na predaný tovar 124 93599 513114 894108 781119 687
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24 93624 08046 02022 84132 413
Neobežný majetok 189 61128 04167 19755 65661 988
Obežný majetok 17 53740 05641 19231 22323 957
Obrat aktív 1,052,761,892,032,26
Obrat neobežného majetku 1,166,793,073,203,17
Obrat obežného majetku 12,514,755,005,718,19
Obrat zásob 8,659,5416,396,9910,13
Odpisy 41 03429 06242 96642 88418 676
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 51714 53121 48321 44218 676
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 51714 53121 48321 4420,0000
Osobné náklady 75 01771 02270 97975 5530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3641 4941 0991 0181 188
Ostatné záväzky z obchodného styku 38 557902,003 0873 1290,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 0739 51620 29713 27728 717
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2388-0,3733-0,2954-0,51960,2165
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79370,78260,77931,090,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,793,771,983,050,6393
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,281,280,92060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81440,90670,79940,58734,10
Pohľadávky z obchodného styku 1 060808,0011 94421 61612 726
Pohotová likvidita II. stupeň 0,07530,67630,48220,49570,4098
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,21-1,8920,38-1 215-5,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,57650,3336-0,21350,00562,49
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,35760,71430,49630,37250,2026
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,060,95540,79250,72310,6675
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -18,5421,423,822,612,01
Pridaná hodnota 94 51690 75191 08369 55476 518
Primárna platobná neschopnosť 36,371,120,25850,14480,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,26-6,35-1,00-1,220,3484
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,392,273,353,371,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,392,273,353,371,44
Služby 62 75257 75653 81257 42147 603
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 208 43968 999109 06287 75086 676
Spotreba materiálu… 37 24717 67715 06228 51939 671
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 74 54049 28454 12232 68817 557
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 219 801202 764209 577178 335196 205
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 350,0012 5003 6000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 39 26135 61562 32433 72346 594
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 180 190154 649143 653144 612149 611
Účtovný cash flow 3 6981 631-1 11020,005 748
Úročený dlh 74 54049 28454 12232 68817 557
Úrokové krytie -1,33-2,80-3,18-7,025,36
Vlastné imanie -11 8833 07822 62524 29428 819
Všetky záväzky 220 32265 92186 43763 45657 857
Výsledok hospodárenia -6 182-12 204-15 412-24 05513 965
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 182-12 204-15 412-24 05513 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 961-19 546-22 669-29 60710 041
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -19 546-22 669-29 60782,0015 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -14 961-18 586-21 709-28 64710 473
Zásoby 2 8832 5242 8083 2703 199
Záväzky 220 32265 92186 43763 45657 857
Záväzky z obchodného styku 38 557902,003 0873 1290,0000
Zisk pred zdanením -14 961-18 586-21 709-28 64710 473
Zmena EBIT 0,62390,82960,6585-10,030,6157
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000024 6251 8260,00007 566