REDIS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 90 17591 66572 62475 83749 168
Bežná likvidita III. stupeň 3,022,571,993,116,08
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000395,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9342-0,6405-0,6176-0,4069-0,5993
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,891,010,61260,85723,23
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49530,63591,010,47470,1896
Celkové tržby 140 689205 354163 192198 0100,0000
Celkový dlh 29 87135 63136 46124 4127 838
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -56 333-35 887-22 336-20 927-24 771
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 56 33335 88722 33620 92724 771
Čistý cash flow 56 33335 88722 33620 92724 771
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 82527 2072 25421 2116 433
Čistý zisk 4 27021 1381 26716 5296 433
Čistý zisk v minulom roku 21 1381 26716 5291 0026 982
Cudzie zdroje -60 304-56 034-36 163-51 425-41 330
Daň z príjmov 1 5556 069987,004 6820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 069987,004 682960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 5556 069987,004 6820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,9890,8097,1293,8239,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,9586,8784,9889,9538,21
Doba obratu aktív 238,48163,66162,43139,79142,16
Doba obratu pohľadávok 72,9890,8097,1293,8239,76
Doba obratu zásob 37,8816,8026,6712,7239,09
Doba splácania záväzkov 181,21121,69141,6677,3329,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,0063,6281,5545,0022,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,65521,2737,3431,280,0000
EBIT v minulom roku 27 2072 25421 2111 9626 982
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 82527 2072 25421 2116 433
EBITDA 6 69628 2943 21422 33812 469
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 69628 2943 21422 33812 469
Finančná páka 1,501,642,011,471,19
Finančné účty 56 33335 88722 33620 92724 771
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6687-0,6113-0,4979-0,6781-0,8406
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66870,61130,49790,67810,8406
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 82527 2042 25221 20811 337
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,33130,38870,50210,32190,1560
Krátkodobé pohľadávky 27 59750 85843 42350 89513 750
Krátkodobé záväzky 29 87135 63136 46124 4127 668
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 108,00373,009 6109 8760,0000
Náklady na predaný tovar 91 731141 429129 609150 63094 739
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 60 168106 87593 946115 22571 949
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00002 547
Obežný majetok 90 17591 66572 62475 83746 226
Obrat aktív 1,532,232,252,612,57
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000049,56
Obrat obežného majetku 1,532,232,252,612,73
Obrat zásob 9,6321,7213,6828,709,34
Odpisy 0,00000,00000,00000,00002 547
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00002 547
Osobné náklady 41 85235 23529 97424 6470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 871,001 090962,001 1301 132
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 27021 1381 26716 5298 980
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62470,39150,30760,27590,5038
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90430,55920,89250,52020,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,76920,58950,35750,41120,3325
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,791,121,920,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,791,121,9212,37
Pohľadávky z obchodného styku 21 91148 65737 99348 79913 215
Pohotová likvidita II. stupeň 2,812,431,802,945,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,07-1,56-1,62-2,46-1,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,33130,38870,50210,32190,1594
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49530,63591,010,47470,1896
Pridaná hodnota 46 28363 00733 58347 38031 500
Rýchla likvidita I. stupeň 1,891,010,61260,85723,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,461,2611,341,090,6286
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,461,2611,341,090,6286
Služby 26 09927 69629 44229 15517 871
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 90 17591 66572 62475 83749 168
Spotreba materiálu… 5 4646 8586 2216 2504 919
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 138 014204 436163 192198 010126 239
Tržby z predaja tovaru 74 042120 181112 049127 14288 356
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 63 97284 25551 14370 86837 883
Účtovný cash flow 56 33335 88722 33620 92724 771
Vlastné imanie 60 30456 03436 16351 42541 330
Všetky záväzky 29 87135 63136 46124 4127 838
Výsledok hospodárenia 6 69628 2943 21422 3389 922
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 69628 2943 21422 3389 922
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 27021 1381 26716 5296 433
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 1381 26716 5291 0026 982
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 82527 2072 25421 2118 792
Zásoby 6 2454 9206 8654 0157 705
Záväzky 29 87135 63136 46124 4127 838
Záväzky z obchodného styku 108,00373,009 6109 8760,0000
Zisk pred zdanením 5 82527 2072 25421 2118 792
Zmena EBIT 0,214112,070,106310,810,9214

Činnosti firmy
Automatizované spracovanie dát
Ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova - výpočtová technika
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Výroba kancelárskych strojov
Leasingová činnosť
Vydavateľská činnosť
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova - ekonomika
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Nákup a predaj telekomunikačnej techniky
Vedenie účtovníctva
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu
Predaj a servis kancelárskej a výpočtovej techniky
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov..
Sprostredkovanie obchodu
Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
Edičná činnosť
Sprostredkovanie a poriadanie školení
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Činnosť účtovných poradcov
Výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
Vykonávanie inžinierskych stavieb,priemyselných stavieb,bytových a občianskych..
Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače
Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby - staviteľ
Výroba v rámci voľných živností
Reklamná činnosti
Veľkoobchod v rámci voľných živností
Obchodná činnosť v rámci voľných živností, maloobchod
Databanky
Stavebný dozor
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre..